Navigation path

Left navigation

Additional tools

Prese un informācija

Eiropas Savienības Tiesa

PAZIŅOJUMS PRESEI Nr. 34/14

Luksemburgā, 2014. gada 13. martā

Tiesas darbības statistika 2013. gadā – nekad agrāk nepieredzēti dati

Pagājušais gads ieies vēsturē, pirmkārt, kā ražīgākais gads Tiesas pastāvēšanā un, otrkārt, kā gads ar vislielāko ierosināto lietu skaitu, kāds jebkad ir bijis sasniegts

Tiesa

2013. gadā Tiesa ir pabeigusi 701 lietas izskatīšanu, kas nozīmē ievērojamu pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (595 pabeigtas lietas 2012. gadā).

Tiesā tika iesniegtas 699 jaunas lietas, kas nozīmē aptuveni 10 % lielu pieaugumu salīdzinājumā ar 2012. gadu un ir lielākais vienā gadā ierosināto lietu skaits kopš Tiesas izveidošanas.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējā ierosināto lietu skaita pieaugums ir saistīts ar apelācijas sūdzību un lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu skaita pieaugumu. Attiecībā uz pēdējiem minētajiem to skaits 2013. gadā – 450 ir lielākais, kāds jebkad ir ticis sasniegts.

Runājot par tiesvedību ilgumu, statistikas dati ir ļoti pozitīvi.

Attiecībā uz prejudiciālā nolēmuma tiesvedību šis ilgums ir 16,3 mēneši. Tiešajās prasībās un apelācijas tiesvedībās vidējais lietu izskatīšanas ilgums bija attiecīgi 24,3 mēneši un 16,6 mēneši.

Ir taisnība, ka tiesvedības ilgums tiešo prasību lietās ir ievērojami pieaudzis salīdzinājumā ar 2012. gadu (19,7 mēneši). Tomēr šo pieaugumu, kas attiecas tikai uz 15 % 2013. gadā pabeigto lietu, galvenokārt ir ietekmējuši faktori, kurus Tiesa var kontrolēt tikai ļoti ierobežotā mērā.

Steidzamības prejudiciālā nolēmuma tiesvedība tika piemērota divās lietās, turklāt šo lietu izskatīšana tika pabeigta vidēji 2,2 mēnešu laikā.

 

2009

2010

2011

2012

2013

Ierosinātās lietas

562

631

688

632

699

Pabeigtās lietas

588

574

638

595

701

Izskatāmās lietas

742

799

849

886

884

Vispārējā tiesa

No statistikas viedokļa 2013. gads bija atklāsmēm bagāts. Pirmkārt, Vispārējā tiesa trešo gadu pēc kārtas pierādīja, ka tā ir stiprinājusi savu kapacitāti lietu izskatīšanā, kā pamatā ir veiktās iekšējās reformas un pastāvīga darba metožu optimizācija. 2013. gadā tādējādi bija iespējams izskatīt 702 lietas, no kā izriet, ka vidējais iepriekšējo trīs gadu laikā izskatīto lietu skaits ir bijis aptuveni 700. Salīdzinājumam vidējais izskatīto lietu skaits 2008. gadā bija 480. Efektivitātes pieaugums piecu gadu laikā tādējādi ir ļāvis palielināt tiesas produktivitāti par vairāk nekā 45 %.

Otrkārt, ierosināto lietu skaits sasniedza vēsturisku rekordu, proti 790 jaunas lietas, kas nozīmē gandrīz 30 % lielu pieaugumu salīdzinājumā ar 2012. gadu. Līdz ar to ir sevišķi uzskatāmi apstiprinājusies kopējā tendence, ka Vispārējā tiesā pieaug ierosināto lietu skaits, it īpaši intelektuālā īpašuma tiesību jomā. Tā rezultātā ir būtiski palielinājies neizskatīto lietu skaits, kas ir pārsniedzis 1300 lietu robežu (pavisam konkrēti – 1325 lietas).

Visbeidzot attiecībā uz tiesvedības ilgumu, lai arī, skatot to globāli (proti, ieskaitot lietas, kuras tika izlemtas, izdodot rīkojumu), to raksturoja īslaicīga palielināšanās par 10 % (kas nozīmē, ka šis ilgums sasniedza 26,9 mēnešus), ir jānorāda, ka attiecībā uz lietām, kurās tika taisīts spriedums, bija novērojama tiesvedības ilguma samazināšanās par vienu mēnesi salīdzinājumā ar 2012. gadu, kas nozīmē, ka vidējais tiesvedības ilgums bija 30,6 mēneši.

 

2009

2010

2011

2012

2013

Ierosinātās lietas

568

636

722

617

790

Pabeigtās lietas

555

527

714

688

702

Izskatāmās lietas

1191

1300

1308

1237

1325

Civildienesta tiesa

Civildienesta tiesas darbības statistika par 2013. gadu ir ievērojama ar ierosināto lietu skaita (160) samazināšanos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (178). Toties 2012. gads bija raksturīgs kā gads, kura gaitā Civildienesta tiesā tika reģistrēts vislielākais jauno lietu skaits kopš tās izveides. Turpretim 2013. gadā ierosināto lietu skaits ir līdzīgs tam, kāds tas bija 2011. gadā (159). Tomēr tas joprojām ir ievērojami lielāks nekā iepriekšējos gados (139 lietas 2010. gadā, 113 lietas 2009. gadā un 111 lietas 2008. gadā).

It īpaši ir jāatzīmē, ka savukārt pabeigto lietu skaits (184) ir palielinājies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (121).

Tādējādi Civildienesta tiesa ir uzrādījusi kvantitatīvi labāko rezultātu kopš tās izveides. Šis rezultāts ir izskaidrojams ar to, ka šī gada garumā ir tikušas pārdomātas tiesas darba metodes.

Savukārt tiesvedības vidējais ilgums ir tikai nedaudz mainījies (14,7 mēneši 2013. gadā salīdzinājumā ar 14,8 mēnešiem 2012. gadā).

 

2009

2010

2011

2012

2013

Ierosinātās lietas

113

139

159

178

160

Pabeigtās lietas

155

129

166

121

184

Izskatāmās lietas

175

185

178

235

211

Neoficiāls dokuments plašsaziņas līdzekļu vajadzībām, kas Tiesai nav saistošs.

Kontaktpersona presei: Gitte Stadler (+352) 4303 3127


Side Bar