Navigation path

Left navigation

Additional tools

Spauda ir informacija

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

PRANEŠIMAS SPAUDAI Nr. 34/14

2014 m. kovo 13 d., Liuksemburgas

2013 m. teisminės veiklos statistika: neturintys precedento skaičiai

Praėję metai bus minimi, pirma, kaip produktyviausi metai Teisingumo Teismo istorijoje ir, antra, kaip metai, per kuriuos gauta iki šiol daugiausia bylų

Teisingumo Teismas

2013 m. Teisingumo Teismas baigė nagrinėti 701 bylą, o tai daug daugiau nei praėjusiais metais (2012 m. baigtos nagrinėti 595 bylos).

Teisingumo Teismas gavo 699 naujas bylas, o tai maždaug 10 % daugiau nei 2012 m. ir tai didžiausias pagal dydį per metus gautų bylų skaičius nuo Teisingumo Teismo įsteigimo.

Didesnis, palyginti su praėjusiais metais, bendras gautų bylų skaičius sietinas su padidėjusiu apeliacinių skundų ir prašymų priimti prejudicinį sprendimą skaičiumi. 2013 m. pateikta 450 prašymų priimti prejudicinį sprendimą, o tai yra iki šiol didžiausiais skaičius.

Su proceso trukme susiję statistiniai duomenys itin geri.

Prašymų priimti prejudicinį sprendimą atveju ši trukmė buvo 16,3 mėnesio. Tiesioginių ieškinių nagrinėjimas vidutiniškai truko 24,3 mėnesio, o apeliacinių skundų – 16,6 mėnesio.

Iš tiesų, palyginti su 2012 m. (19,7 mėnesio), tiesioginių ieškinių nagrinėjimo trukmė gerokai pailgėjo. Vis dėlto šį pailgėjimą, kuris susijęs tik su 15 % 2013 m. baigtų bylų, iš esmės lėmė veiksniai, kuriuos Teisingumo Teismas gali santykinai nedaug kontroliuoti.

Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra buvo taikoma dviejose bylose, kurios išnagrinėtos vidutiniškai per 2,2 mėnesio.

  • Gautos bylos

    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
    Baigtos bylos
    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
    Dar neišnagrinėtos bylos

 

2009

2010

2011

2012

2013

Gautos bylos

562

631

688

632

699

Baigtos bylos

588

574

638

595

701

Dar neišnagrinėtos bylos

742

799

849

886

884

Bendrasis Teismas

Kalbant apie statistikos duomenis pabrėžtina, kad 2013 m. įgyta naudingos patirties. Pirma, trečius metus iš eilės, atlikęs vidaus reformą, toliau nuolat optimizuodamas savo darbo metodus Bendrasis Teismas sustiprino bylų nagrinėjimo pajėgumus. 2013 m. tai leido išnagrinėti 702 bylas; taip per tris paskutiniuosius metus kiekvienais metais vidutiniškai išnagrinėta maždaug 700 bylų. Primintina, kad, pavyzdžiui, 2008 m. šis vidurkis buvo 480 bylų. Per penkerius metus pagerinus efektyvumą daugiau kaip 45 % padidintas teismo produktyvumas.

Antra, pasiektas istorinis gautų bylų rekordas, t. y. gauta 790 naujų bylų; tai yra beveik 30 % daugiau nei 2012 metais. Taigi, bendra Bendrojo Teismo nagrinėjamų ginčų, pirmiausia susijusių su intelektine nuosavybe, skaičiaus didėjimo tendencija akivaizdi. Tai lemia labai padidėjusį dar neišnagrinėtų bylų skaičių: viršyta 1 300 bylų riba (konkrečiai kalbant, tokių bylų yra 1 325).

Galiausiai, kiek tai susiję su proceso trukme, pabrėžtina, kad nors vertinant bendrai (t. y. atsižvelgiant į nutartimi baigtas bylas) bendra bylų nagrinėjimo trukmė pailgėjo 10 % (ši trukmė buvo 26,9 mėnesio), vis dėlto pabrėžtina, kad sprendimu baigtų bylų nagrinėjimo trukmė, palyginti su 2012 m., sutrumpėjo vienu mėnesiu ir vidutiniškai buvo 30,6 mėnesio.

Gautos bylos Baigtos bylos Dar neišnagrinėtos bylos

Affaires introduites Affaires clôturées Affaires pendantes

 

2009

2010

2011

2012

2013

Gautos bylos

568

636

722

617

790

Baigtos bylos

555

527

714

688

702

Dar neišnagrinėtos bylos

1 191

1 300

1 308

1 237

1 325

Tarnautojų teismas

Iš 2013 m. Tarnautojų teismo teisminės veiklos statistikos matyti, kad buvo gauta mažiau bylų (160) nei praėjusiais metais (178). Vis dėlto 2012 m. išsiskyrė kaip metai, per kuriuos Tarnautojų teismas įregistravo didžiausią skaičių naujų bylų nuo pat savo įsteigimo. 2013 m. gautų bylų skaičius panašus į 2011 m. gautų bylų skaičių (159). Vis dėlto, palyginti su ankstesniais metais (2010 m. 139, 2009 m. 113, o 2008 m. 111 gautų bylų), šis skaičius daug didesnis.

Itin svarbu pabrėžti, kad savo ruožtu baigtų bylų skaičius (184) daug didesnis nei praėjusiais metais (121).

Taigi, Tarnautojų teismas pasiekė geriausią kiekybinį rezultatą nuo pat savo įsisteigimo. Šį rezultatą paaiškina visus metus teismo darbo metodams tobulinti skirtas dėmesys.

Vidutinė proceso trukmė keitėsi nedaug (2013 m. – 14,7 mėnesio, o 2012 m. – 14,8 mėnesio).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Gautos bylos
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Baigtos bylos
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Dar neišnagrinėtos bylos

 

2009

2010

2011

2012

2013

Gautos bylos

113

139

159

178

160

Baigtos bylos

155

129

166

121

184

Dar neišnagrinėtos bylos

175

185

178

235

211

Žiniasklaidai skirtas neoficialus dokumentas, neįpareigojantis Teisingumo Teismo.

Kontaktinis asmuo: Gitte Stadler (+352) 4303 3127


Side Bar