Navigation path

Left navigation

Additional tools

Viestintäyksikkö

Euroopan unionin tuomioistuin

LEHDISTÖTIEDOTE nro 34/14

Luxemburgissa 13.3.2014

Oikeudenkäyntitilastot 2013: ennennäkemättömiä lukuja

Kulunut vuosi jää aikakirjoihin yhtäältä unionin tuomioistuimen historian tuotteliaimpana ja toisaalta vuotena, jonka aikana saatettiin vireille enemmän asioita kuin koskaan aikaisemmin

Unionin tuomioistuin

Vuonna 2013 unionin tuomioistuin ratkaisi 701 asiaa eli huomattavasti enemmän kuin edellisvuonna (595 ratkaistua asiaa vuonna 2012).

Unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettiin 699 uutta asiaa, mikä tarkoittaa noin 10 prosentin lisäystä vuoteen 2012 nähden ja on suurin vireille saatettujen asioiden määrä unionin tuomioistuimen historiassa.

Edellisvuoteen verrattuna vireille saatettujen asioiden kokonaismäärän kasvu johtuu valitusten ja ennakkoratkaisupyyntöjen lisääntymisestä. Ennakkoratkaisupyyntöjä esitettiin vuonna 2013 450 eli niiden määrä oli ennennäkemättömän suuri.

Tilastotiedot oikeudenkäyntien kestosta ovat hyvin positiivisia.

Ennakkoratkaisupyyntöjen käsittelyaika oli keskimäärin 16,3 kuukautta. Suorien kanteiden ja valitusten keskimääräiset käsittelyajat olivat 24,3 ja 16,6 kuukautta.

On totta, että suorien kanteiden käsittelyaika kasvoi huomattavasti vuoteen 2012 (19,7 kuukautta) verrattuna. Kasvu, joka koskee vain 15 prosenttia vuonna 2013 ratkaistuista asioista, johtuu kuitenkin pääasiassa tekijöistä, joihin unionin tuomioistuin ei voi juurikaan vaikuttaa.

Nopeutettua ennakkoratkaisumenettelyä sovellettiin kahdessa asiassa ja ne ratkaistiin keskimäärin 2,2 kuukaudessa.

  • Vireille tulleet asiat

    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
    Ratkaistut asiat
    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
    Vireillä olevat asiat

 

2009

2010

2011

2012

2013

Vireille tulleet asiat

562

631

688

632

699

Ratkaistut asiat

588

574

638

595

701

Vireillä olevat asiat

742

799

849

886

884

Unionin yleinen tuomioistuin

Tilastollisesti vuosi 2013 sisältää paljon mielenkiintoisia tietoja. Yhtäältä unionin yleinen tuomioistuin osoitti kolmantena peräkkäisenä vuonna tuottavuutensa vahvistuneen toteutettujen sisäisten uudistusten ja työmenetelmien jatkuvan parantamisen seurauksena. Niinpä vuonna 2013 voitiin ratkaista 702 asiaa, minkä seurauksena ratkaistujen asioiden määrä on kolmen viime vuoden aikana ollut keskimäärin noin 700 vuodessa. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että sama keskiarvo oli vuonna 2008 noin 480. Tehokkuuden lisääntyminen on viidessä vuodessa mahdollistanut sen, että unionin yleisen tuomioistuimen tuottavuus on kasvanut yli 45 prosenttia.

Toisaalta vireille saatettujen asioiden määrä saavutti kaikkien aikojen ennätyksen, 790 uutta asiaa, mikä merkitsee lähes 30 prosentin lisäystä vuoteen 2012 nähden. Yleinen suuntaus, että unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettujen asioiden määrä on erityisesti teollis- ja tekijänoikeuksien alalla kasvussa, sai näin ollen selkeän vahvistuksen. Tästä seurasi vireillä olevien asioiden huomattava lisääntyminen, ja niiden määrä ylitti 1 300 asian rajan (tarkasti ilmaistuna 1 325 asiaa).

Oikeudenkäyntien kestosta on todettava, että vaikka sitä luonnehtii – yleisesti tarkasteltuna (eli kun otetaan huomioon määräyksellä ratkaistut asiat) – suhdanteenomainen käsittelyaikojen pidentyminen noin 10 kuukaudella (keskimääräinen kesto 26,9 kuukautta), on korostettava, että tuomiolla ratkaistujen asioiden käsittelyajan voidaan havaita lyhentyneen vuodesta 2012 noin kuukaudella siten, että keskimääräinen kesto oli 30,6 kuukautta.

Vireille tulleet asiat Ratkaistut asiat Vireillä olevat asiat

 

2009

2010

2011

2012

2013

Vireille tulleet asiat

568

636

722

617

790

Ratkaistut asiat

555

527

714

688

702

Vireillä olevat asiat

1.191

1.300

1.308

1.237

1.325

Virkamiestuomioistuin

Virkamiestuomioistuimen vuoden 2013 oikeudenkäyntitilastoja leimaa vireille saatettujen asioiden (160) väheneminen edellisvuoteen (178) nähden. Virkamiestuomioistuin kirjasi vuonna 2012 kuitenkin historiansa suurimman määrän uusia asioita. Vuonna 2013 vireille saatettujen asioiden määrä oli sen sijaan samaa luokkaa kuin vuonna 2011 (159). Se oli kuitenkin huomattavasti suurempi kuin edellisvuosina (139 vuonna 2010, 113 vuonna 2009 ja 111 vuonna 2008).

On korostettava ennen kaikkea, että ratkaistujen asioiden määrä (184) on puolestaan kasvanut selkeästi edellisvuodesta (121).

Niinpä virkamiestuomioistuimen määrällinen tulos on paras sen historiassa. Tulos selittyy sillä, että virkamiestuomioistuimen työtapoihin kiinnitettiin huomiota vuoden aikana.

Oikeudenkäynnin keskimääräinen kesto puolestaan muuttui vain vähän (14,7 kuukautta vuonna 2013 ja 14,8 kuukautta vuonna 2012).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Vireille tulleet asiat
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Ratkaistut asiat
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Vireillä olevat asiat pendantes

 

2009

2010

2011

2012

2013

Vireille tulleet asiat

113

139

159

178

160

Ratkaistut asiat

155

129

166

121

184

Vireillä olevat asiat

175

185

178

235

211

Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido Euroopan unionin tuomioistuinta.

Lisätietoja: Gitte Stadler +352 4303 3127


Side Bar