Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressi- ja teabeosakond

Euroopa Liidu Kohus

PRESSITEADE nr 34/14

Luxembourg, 13. märts 2014

2012. aasta kohtustatistika: pretsedenditud arvud

Möödunud aasta läheb ajalukku ühest küljest kui kõige produktiivsem aasta Euroopa Kohtu ajaloos ja teisest küljest kui aasta, mil esitati läbi aegade kõige rohkem kohtuasju

Euroopa Kohus

2013. aastal menetles Euroopa Kohus lõpuni 701 kohtuasja, mis on oluliselt rohkem kui varasemal aastal (2012. aastal lõpetati 595 kohtuasja).

Euroopa Kohtule esitati 699 uut kohtuasja, mis moodustab umbes 10% rohkem kui 2012. aastal, ja see on kõige suurem ühel aastal esitatud kohtuasjade arv üldse alates Euroopa Kohtu loomisest.

Varasema aastaga võrreldes võib esitatud kohtuasjade koguarvu kasvu seostada apellatsioonkaebuste ja eelotsusetaotluste arvu kasvuga. Eelotsusetaotluste arv ulatus 2013. aastal 450‑ni, see on tasemeni, mida ei ole kunagi varem saavutatud.

Menetlusaega puudutavad andmed on väga positiivsed.

Eelotsusetaotluste puhul oli see 16,3 kuud. Hagid ja apellatsioonkaebused lahendati keskmiselt vastavalt 24,3 kuu ja 16,6 kuu jooksul.

Tõsi on, et hagide menetlusaeg on 2012. aastaga võrreldes (19,7 kuud) oluliselt pikenenud. Selle pikenemise, mis puudutab ainult 15% kõikidest 2013. aastal lõpetatud kohtuasjadest, põhjuseks on aga siiski peamiselt sellised asjaolud, mille üle Euroopa Kohtu kontroll on suhteliselt piiratud.

Eelotsuse kiirmenetlust kohaldati kahes kohtuasjas, mis lõpetati keskmiselt 2,2 kuu jooksul.

  • Esitatud kohtuasjad

    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
    Lõpetatud kohtuasjad
    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
    Menetluses olevad kohtuasjad

 

2009

2010

2011

2012

2013

Esitatud kohtuasjad

562

631

688

632

699

Lõpetatud kohtuasjad

588

574

638

595

701

Menetluses olevad kohtuasjad

742

799

849

886

884

Üldkohus

Statistiliste andmete poolest oli 2013. aasta kõnekas. Üldkohus näitas kolmandat aastat järjest, et pärast elluviidud kohtusiseseid reforme ja kohtu töömeetodite püsivat täiustamist suudab ta lahendada järjest rohkem kohtuasju. 2013. aastal menetleti seega lõpuni 702 kohtuasja, mis viib kolmel viimasel aastal aastas keskmiselt lahendatud kohtuasjade arvu ligi 700 kohtuasjani. Võrdluseks, et sama keskmine näitaja oli 2008. aastal 480 kohtuasja. Viie aasta jooksul on tõhususe tõus seega viinud kohtu produktiivsuse 45%‑lise kasvuni.

Teisest küljest saavutas esitatud kohtuasjade arv ajaloolise rekordi, milleks on 790 uut kohtuasja ehk umbes 30% rohkem kui 2012. aastal. Seega leidis eriti selgelt kinnitust üldine tendents, et Üldkohtule esitatud kohtuasjade arv – eelkõige intellektuaalomandi valdkonnas – kasvab. Sellest tuleneb, et oluliselt on kasvanud menetluses olevate kohtuasjade arv, mis ületas 1300 kohtuasja piiri (päris täpselt 1325 kohtuasja).

Lõpuks, mis puudutab menetlusaega – mida iseloomustas üldiselt (see on koos määrusega lahendatud kohtuasjadega) üldine pikenemine ligi 10% (viies selle menetlusaja 26,9 kuuni) –, siis selle kohta tuleb rõhutada, et kohtuotsusega lahendatud kohtuasjade puhul võib täheldada, et menetlusaeg oli ühe kuu võrra lühem kui 2012. aastal ja keskmine menetlusaeg oli 30,6 kuud.

Esitatud kohtuasjad Lõpetatud kohtuasjad Menetluses olevad kohtuasjad

 

2009

2010

2011

2012

2013

Esitatud kohtuasjad

568

636

722

617

790

Lõpetatud kohtuasjad

555

527

714

688

702

Menetluses olevad kohtuasjad

1191

1300

1308

1237

1325

Avaliku Teenistuse Kohus

Avaliku Teenistuse Kohtu 2013. aasta statistikat iseloomustas esitatud kohtuasjade arvu vähenemine (160) võrreldes varasema aastaga (178). 2012 oli siiski aasta, mil Avaliku Teenistuse Kohus registreeris kõige rohkem uusi kohtuasju alates oma loomisest. 2013. aastal esitatud kohtuasjade arv on omakorda võrreldav 2011. aasta omaga (159). Seda on aga jätkuvalt oluliselt rohkem kui varasematel aastatel (2010. aastal 139 kohtuasja, 2009. aastal 113 kohtuasja ja 2008. aastal 111 kohtuasja).

Eeskätt tuleb rõhutada, et lõpetatud kohtuasjade arv (184) on omalt poolt varasema aastaga võrreldes kasvanud (121).

See on parim arvuline tulemus alates Avaliku Teenistuse Kohtu loomisest. Nimetatud tulemus on seletatav kohtu töömeetodite üle peetud mõttevahetusega kogu aasta vältel.

Keskmine menetlusaeg muutus omakorda vähe (14,7 kuud 2013. aastal võrreldes 14,8 kuuga 2012. aastal).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Esitatud kohtuasjad
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Lõpetatud kohtuasjad
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Menetluses olevad kohtuasjad

 

2009

2010

2011

2012

2013

Esitatud kohtuasjad

113

139

159

178

160

Lõpetatud kohtuasjad

155

129

166

121

184

Menetluses olevad kohtuasjad

175

185

178

235

211

Ajakirjandusele mõeldud mitteametlik dokument, mis ei ole Euroopa Kohtule siduv.

Täiendavat teavet annab Gitte Stadler, (+352) 4303 3127


Side Bar