Navigation path

Left navigation

Additional tools

Presse og Information

Den Europæiske Unions Domstol

PRESSEMEDDELELSE NR. 34/14

Luxembourg den 13. marts 2014

Statistiske oplysninger for 2013: tal uden fortilfælde

Det forløbne år er kendetegnet dels ved at være det mest produktive i Domstolens historie, dels ved, at der i løbet af året er anlagt det største antal sager nogensinde

Domstolen

I 2013 afsluttede Domstolen 701 sager, hvilket udgør en væsentlig stigning i forhold til året før (595 sager afsluttet i 2012).

Der blev anlagt 699 nye sager for Domstolen, hvilket udgør en stigning på ca. 10% i forhold til 2012 og er det højeste antal af sager anlagt i løbet af et år siden Domstolens oprettelse.

Sammenlignet med det foregående år skal forøgelsen af det samlede antal indbragte sager henføres til forøgelsen af antallet af appelsager og præjudicielle forelæggelser. Antallet af sidstnævnte steg i 2013 til 450, som er et niveau, der ikke er nået før.

For så vidt angår sagsbehandlingstiden er de statistiske oplysninger meget positive.

Hvad angår de præjudicielle forelæggelser er sagsbehandlingstiden 16,3 måneder. For så vidt angår de direkte søgsmål og appelsagerne er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid henholdsvis 24,3 måneder og 16,6 måneder.

Sagsbehandlingstiden i de direkte søgsmål er ganske vist steget væsentligt i forhold til 2012 (19,7 måneder). Ikke desto mindre skyldes denne stigning, der alene vedrører 15% af de afsluttede sager i 2013, faktorer, som Domstolen har en relativt begrænset kontrol over.

Den præjudicielle hasteprocedure er blevet anvendt i to sager, hvor disse blev afsluttet på gennemsnitligt 2,2 måneder.

  • Anlagte sager

    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
    Afsluttede sager
    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
    Verserende sager

 

2009

2010

2011

2012

2013

Anlagte sager

562

631

688

632

699

Afsluttede sager

588

574

638

595

701

Verserende sager

742

799

849

886

884

Retten

Statistikken for 2013 giver en række interessante oplysninger. For det første beviste Retten for tredje år i træk, efter de gennemførte interne reformer og den fortsatte optimering af arbejdsmetoderne, sin øgede sagsbehandlingskapacitet. I 2013 blev der således truffet afgørelse i 702 sager, hvilket bringer det årlige gennemsnit for afsluttede sager i de seneste tre år op på ca. 700. Til sammenligning var det samme gennemsnit 480 sager i 2008. I løbet af fem år har den øgede effektivitet således muliggjort en stigning på mere end 45% i Rettens produktion.

For det andet har antallet af de anlagte sager nået en historisk rekord med 790 nye sager, dvs. en stigning på næsten 30% i forhold til 2012. Den overordnede tendens til, at antallet af sager, der anlægges ved Retten, stiger bl.a. på området for intellektuel ejendomsret, er særligt tydelig. Som følge heraf er der sket en mærkbar stigning i antallet af verserende sager, der nu overstiger 1 300 (præcist 1 325 sager).

Endelig for så vidt angår sagsbehandlingstiden skal det understreges, at selv om denne overordnet set (dvs. inklusive de sager, der blev afgjort ved kendelse) er karakteriseret ved en konjunkturbetinget forlængelse på 10% (der medfører en sagsbehandlingstid på 26,9 måneder), er sagsbehandlingen for så vidt angår de sager, der afsluttes ved dom, nedbragt med en måned i forhold til 2012 og er nu gennemsnitligt 30,6 måneder.

Anlagte sager Afsluttede sager Verserende sager

 

2009

2010

2011

2012

2013

Anlagte sager

568

636

722

617

790

Afsluttede sager

555

527

714

688

702

Verserende sager

1 191

1 300

1 308

1 237

1 325

Personaleretten

De statistiske oplysninger vedrørende Personalerettens arbejde i 2013 er karakteriseret ved et fald i antallet af anlagte sager (160) i forhold til det foregående år (178). 2012 var imidlertid præget af at være det år, hvor Personaleretten registrerede det største antal nye sager siden sin oprettelse. Antallet af anlagte sager i 2013 er imidlertid sammenligneligt med antallet i 2011 (159). Der er ikke desto mindre tale om en betydelig stigning i forhold til tidligere år (139 i 2010, 113 i 2009 og 111 i 2008).

Det skal især fremhæves, at antallet af afsluttede sager (184) er karakteriseret ved en pæn stigning i forhold til det foregående år (121).

Personaleretten kan således fremvise det bedste kvantitative resultat siden sin oprettelse. Resultatet skyldes de overvejelser, der er pågået i løbet af året, om Personalerettens arbejdsmetoder.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har kun udviklet sig lidt (14,7 måneder i 2013 mod 14,8 måneder i 2012).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Anlagte sager
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Afsluttede sager
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Verserende sager

 

2009

2010

2011

2012

2013

Anlagte sager

113

139

159

178

160

Afsluttede sager

155

129

166

121

184

Verserende sager

175

185

178

235

211

Dette er et ikke-officielt dokument til mediernes brug og forpligter ikke Domstolen.

Kontakt i Kontoret for Presse og Information: Gitte Stadler (+352) 4303 3127


Side Bar