Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisk a informace

Soudní dvůr Evropské unie

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 34/14

V Lucemburku dne 13. března 2014

Soudní statistiky za rok 2013: bezprecedentní čísla

Minulý rok se do análů zapíše jednak jako nejproduktivnější rok v celé historii Soudního dvora Evropské unie a jednak jako rok, kdy byl zaznamenán vůbec nejvyšší počet zahájených věcí.

Soudní dvůr

V roce 2013 ukončil Soudní dvůr 701 věcí, což představuje značný nárůst oproti předchozímu roku (v roce 2012 bylo ukončeno 595 věcí).

Soudnímu dvoru bylo předloženo 699 nových věcí, což představuje nárůst o přibližně 10 % oproti roku 2012 a zároveň nejvyšší počet věcí zahájených za jeden rok od jeho zřízení.

Ve srovnání s předchozím rokem stojí za nárůstem celkového počtu zahájených věcí vyšší počet kasačních opravných prostředků a žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce. V roce 2013 činil počet žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce 450, což je nejvyšší číslo, jakého bylo doposud dosaženo.

V souvislosti s délkou řízení jsou statistické údaje velmi příznivé.

U žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce činila délka řízení 16,3 měsíce. U přímých žalob činila průměrná délka jejich vyřizování 24,3 měsíce a u kasačních opravných prostředků 16,6 měsíce.

Délka řízení o přímých žalobách se oproti roku 2012 (19,7 měsíce) výrazně prodloužila. Toto prodloužení délky řízení, které se týká jen 15 % ukončených věcí za rok 2013, je však dáno převážně faktory, na které má Soudní dvůr jen relativně omezený vliv.

Naléhavé řízení o předběžné otázce bylo uplatněno ve dvou věcech, které byly ukončeny v průměrné lhůtě 2,2 měsíce.

  • Zahájené věci

    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
    Ukončené věci
    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
    Projednávané věci

 

2009

2010

2011

2012

2013

Zahájené věci

562

631

688

632

699

Ukončené věci

588

574

638

595

701

Projednávané věci

742

799

849

886

884

Tribunál

Z hlediska statistiky byl rok 2013 velmi poučný. V jeho průběhu prokázal Tribunál již třetí rok za sebou svou schopnost posílit kapacitu vyřizování věcí v návaznosti na zavedené interní reformy a díky neustálé optimalizaci svých metod práce. V roce 2013 tak bylo možné rozhodnout 702 věcí, díky čemuž se roční průměr počtu vyřízených věcí za poslední tři roky dostal přibližně na úroveň 700. Pro srovnání činil tento průměr v roce 2008 řádově 480 věcí. Během pěti let tak díky růstu efektivity vzrostla produktivita soudu o více než 45 %.

Dále byl zaznamenán historicky rekordní počet zahájených věcí, kdy počet nových věcí činil 790, což představuje oproti roku 2012 skokový nárůst o téměř 30 %. Celkový rostoucí trend v objemu soudní agendy Tribunálu, zejména v oblasti duševního vlastnictví, se tak velmi zřetelně potvrdil. V jeho důsledku došlo k citelnému nárůstu počtu projednávaných věcí, který překročil hranici 1 300 věcí (přesněji řečeno 1 325).

Pokud jde konečně o délku řízení, obecně vzato (tj. včetně věcí ukončených usnesením) sice došlo k momentálnímu prodloužení řádově o 10 % (na 26,9 měsíce), je však třeba zdůraznit, že u věcí ukončených rozsudkem lze oproti roku 2012 pozorovat zkrácení řádově o měsíc s tím, že průměrná délka činila 30,6 měsíce.

Zahájené věci Ukončené věci Projednávané věci

 

2009

2010

2011

2012

2013

Zahájené věci

568

636

722

617

790

Ukončené věci

555

527

714

688

702

Projednávané věci

1 191

1 300

1 308

1 237

1 325

Soud pro veřejnou službu

Soudní statistiky Soudu pro veřejnou službu za rok 2013 se vyznačují poklesem počtu zahájených věcí (160) oproti předchozímu roku (178). Nicméně za rok 2012 zaznamenal Soud vůbec nejvyšší počet nových věcí od svého zřízení. Počet zahájených věcí v roce 2013 je naproti tomu srovnatelný s rokem 2011 (159). Je však citelně vyšší než v předcházejících letech (139 v roce 2010, 113 v roce 2009 a 111 v roce 2008).

Především je třeba zdůraznit, že počet ukončených věcí (184) oproti předchozímu roku (121) znatelně vzrostl.

Soud pro veřejnou službu tak vykázal nejlepší kvantitativní výsledek od svého zřízení. Tento výsledek lze vysvětlit celoroční reflexí nad metodami práce soudu.

Průměrná délka řízení se změnila jen málo (14,7 měsíce v roce 2013 oproti 14,8 měsíce v roce 2012).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Zahájené věci
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Ukončené věci
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Projednávané věci

 

2009

2010

2011

2012

2013

Zahájené věci

113

139

159

178

160

Ukončené věci

155

129

166

121

184

Projednávané věci

175

185

178

235

211

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki (+352) 4303 5499


Side Bar