Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS HU PL SK BG HR

Presă și informare

Tribunalul Uniunii Europene

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 33/14

Luxemburg, 12 martie 2014

Hotărârea în cauza T‑202/12

Bouchra Al Assad/Consiliul

Tribunalul confirmă înscrierea doamnei Bouchra Al Assad, sora președintelui sirian Bashar Al Assad, pe lista persoanelor vizate de măsurile restrictive împotriva Siriei

În pofida decesului soțului său (adjunct al Șefului Statului Major al regimului sirian), legătura familială dintre doamna Al Assad și fratele său este suficientă pentru ca Consiliul să poată considera că este asociată conducătorilor Siriei

Doamna Bouchra Al Assad este sora domnului Bashar Al Assad, președintele Republicii Arabe Siriene și a fost căsătorită cu domnul Asif Shawkat, adjunct al Șefului Statului Major al regimului sirian, până la decesul acestuia din urmă. În cadrul măsurilor restrictive adoptate împotriva Siriei, Consiliul a considerat că doamna Al Assad beneficiază de pe urma regimului sirian, căruia îi este asociată în considerarea strânsei relații personale și a relației financiare intrinseci cu președintele sirian și cu alte figuri proeminente ale regimului sirian. Prin urmare, Consiliul a înscris numele acesteia pe lista persoanelor vizate de măsurile restrictive, astfel încât fondurile pe care le deține în Uniune au fost înghețate și i s-a interzis intrarea pe teritoriul statelor membre ale Uniunii sau tranzitarea acestuia. Doamna Al Assad solicită anularea acestor acte privind înscrierea sa pe listă.

Prin hotărârea pronunțată astăzi, Tribunalul respinge această cerere.

Tribunalul constată mai întâi că Consiliul și-a respectat obligația de motivare care îi revine. Motivarea furnizată de Consiliu (legături personale și familiale cu regimul sirian) este astfel suficientă pentru a înțelege motivul pentru care doamna Al Assad a fost înscrisă pe lista persoanelor vizate de măsurile restrictive.

Tribunalul subliniază în continuare că în adoptarea măsurilor restrictive, Consiliul nu a încălcat nici dreptul la apărare, nici dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă ale doamnei Al Assad. Astfel, după înscrierea acesteia, doamna Al Assad a fost informată cu privire la motivele menționării sale și a fost invitată să prezinte observații. Faptul că această comunicare a avut loc după prima înscriere pe listă nu poate fi considerată în sine o încălcare a dreptului la apărare. O astfel de comunicare prealabilă a motivelor ar fi de natură să compromită eficacitatea măsurilor de înghețare a fondurilor, să beneficieze de un efect de surpriză și să se aplice cu efect imediat. Prin urmare, Consiliul nu era obligat să procedeze la o audiere a doamnei Al Assad înainte de prima înscriere a acesteia și nici înainte de adoptarea actelor ulterioare (Consiliul nereținând niciun element nou în aceste acte). În sfârșit, Tribunalul subliniază că doamna Al Assad a avut posibilitatea timp de mai multe luni să conteste elementele care justifică înscrierea și menținerea sa pe listă.

Tribunalul constată de asemenea că în mod întemeiat Consiliul a putut deduce că persoanele ale căror legături cu regimul sirian sunt dovedite pot fi considerate că susțin regimul sau că beneficiază de pe urma acestuia, și prin urmare, că sunt asociate acestuia. Este cazul doamnei Al Assad, în pofida decesului soțului său și a caracterului prea vag al referirii Consiliului la relațiile sale cu „alte figuri proeminente ale regimului sirian”. Astfel, potrivit Tribunalului, simplul fapt că doamna Al Assad este sora președintelui sirian este suficient pentru ca Consiliul să poată considera că este asociată conducătorilor Siriei, cu atât mai mult cu cât existența în această țară a unei tradiții a gestionării în familie a puterii este un fapt notoriu de care Consiliul putea să țină seama. Tribunalul constată în această privință că în cazul în care măsurile restrictive în cauză nu ar viza decât conducătorii regimului sirian, obiectivele urmărite de Consiliu ar putea fi afectate, întrucât conducătorii vizați ar putea evita cu ușurință măsurile prin intermediul apropiaților lor. Tribunalul subliniază de asemenea că Consiliul a depus extrase de pe site-uri internet care menționau rolul politic al doamnei Al Assad, ceea ce confirmă că este asociată regimului sirian. Tribunalul respinge argumentele doamnei Al Assad întemeiate pe faptul că, fiind o mamă care stă acasă, nu exercită nicio funcție publică sau economică, și că copiii săi merg în prezent la școală în Emiratele Arabe Unite. În această privință, Tribunalul subliniază că școlarizarea copiilor doamnei Al Assad în Emiratele Arabe Unite nu este suficientă pentru a se considera că aceasta din urmă s-a dezis de regimul sirian și a fost nevoită să fugă din țară. Astfel, eventuala schimbare de reședință a doamnei Al Assad se poate explica prin numeroase alte motive, cum ar fi degradarea condițiilor de securitate din Siria.

În sfârșit, Tribunalul recunoaște că măsurile restrictive împotriva limitează dreptul de proprietate al doamnei Al Assad și îi afectează viața privată, având în vedere că nu poate dispune în mod liber de bunurile sale și că libertatea sa de circulație este limitată. Totuși, dată fiind importanța primordială a protecției populației civile din Siria și derogările avute în vedere prin deciziile atacate (reexaminarea periodică a deciziei de către Consiliu), Tribunalul consideră că restricțiile nu sunt disproporționate.

MENȚIUNE: Împotriva deciziei Tribunalului se poate declara recurs la Curte, numai pentru motive de drept, în termen de două luni de la comunicarea acesteia.

MENȚIUNE: Acțiunea în anulare are ca obiect anularea acelor acte ale instituțiilor Uniunii care sunt contrare dreptului Uniunii. Cu respectarea anumitor condiții, statele membre, instituțiile europene și particularii pot sesiza Curtea de Justiție sau Tribunalul cu o acțiune în anulare. Dacă acțiunea este întemeiată, actul este anulat. Instituția autoare a actului trebuie să ia măsuri pentru a elimina eventualul vid juridic creat prin anularea acestuia.

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Tribunalului.

Textul integral al hotărârii se publică pe site‑ul CURIA în ziua pronunțării.

Persoana de contact pentru presă: Iliiana Paliova (+352) 4303 3708

Imagini de la pronunțarea hotărârii sunt disponibile pe „Europe by Satellite” (+32) 2 2964106


Side Bar