Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS PL SK BG RO HR

Sajtó és Tájékoztatás

Az Európai Unió Törvényszéke

33/14. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Luxembourg, 2014. március 12.

A T‑202/12. sz. ügyben hozott ítélet

Bushra Al Assad kontra Tanács

A Törvényszék fenntartja Bashar Al Assad szíriai elnök húgának, Bushra Al Assadnak a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekkel érintett személyek jegyzékébe történő felvételét

Házastársának, a szíriai rezsim helyettes vezérkari főnökének a halála ellenére Bushra Al Assadnak a bátyjával fennálló családi kapcsolata elengedő a Tanács számára annak megállapításához, hogy Bushra Al Assad kötődik a szíriai vezetőkhöz

Bushra Al Assad a Szíriai Arab Köztársaság elnökének, Bashar Al Assadnak a húga, valamint a szíriai rezsim helyettes vezérkari főnökének, Asif Shawkatnak volt a házastársa utóbbi haláláig. A Szíriával szemben elfogadott korlátozó intézkedések keretében a Tanács úgy vélte, hogy a szíriai elnökkel és a szíriai rezsim más fontos alakjaival ápolt szoros személyes kötelék és a közöttük lévő tényleges pénzügyi kapcsolat miatt Bushra Al Assad haszonélvezője a szíriai rezsimnek és ahhoz szoros kapcsolat fűzi. A Tanács tehát felvette a nevét a korlátozó intézkedésekkel érintett személyek jegyzékébe, úgyhogy az Unióban a tulajdonát képező pénzeszközöket befagyasztották és megtiltották az Unió tagállamai területére történő beutazását vagy az azokon történő átutazását. Bushra Al Assad a jegyzékbe történő felvételére vonatkozó jogi aktusok megsemmisítését kéri.

A Törvényszék ezen a napon meghozott ítéletével elutasítja e kérelmet.

A Törvényszék először is megállapítja, hogy a Tanács tiszteletben tartotta az őt terhelő indokolási kötelezettséget. A Tanács által szolgáltatott indokolás (a szíriai rezsimmel fennálló személyes és családi kapcsolatok) elegendő ugyanis annak az indoknak a megértéséhez, amely miatt felvették Bushra Al Assadot a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekkel érintett személyek jegyzékébe.

A Törvényszék ezt követően kimondja, hogy a Tanács a korlátozó intézkedések elfogadásakor nem sértette meg Bushra Al Assadnak sem a védelemhez való jogát, sem pedig a hatékony bírói jogvédelemhez való jogát. Felvételét követően ugyanis Bushra Al Assadot tájékoztatták megjelölésének indokairól és felhívták észrevételei benyújtására. Az a tény, hogy e közlés a jegyzékbe történő első felvételt követően történt, önmagában nem minősül a védelemhez való jog megsértésének. Az indokok ilyen előzetes közlése veszélyeztetheti a befagyasztásra vonatkozó intézkedések hatékonyságát, míg az ilyen intézkedéseknek meglepetésszerűeknek és azonnali hatállyal alkalmazandóknak kell lenniük. A Tanács tehát nem volt köteles Bushra Al Assad meghallgatására az első felvételét megelőzően, sem pedig a későbbi jogi aktusok elfogadását megelőzően (mivel a Tanács nem vett figyelembe semmilyen új bizonyítékot e jogi aktusokban). Végül a Törvényszék megállapítja, hogy Bushra Al Assadnak több hónapon keresztül lehetősége volt a felvételét és jegyzékben történő fenntartását igazoló bizonyítékok vitatására.

A Törvényszék azt is megállapítja, hogy a Tanács joggal vélelmezhette, hogy azon személyek, akiknek a szíriai rezsim tagjaival fennálló kapcsolatai bizonyítást nyertek, tekintethetők úgy, mint akik a rezsimet támogatják, vagy abból hasznot húznak, tehát akiket a rezsimhez szoros kapcsolat fűz. Ez az eset áll fenn Bushra Al Assad esetében is házastársának halála, valamint a Tanács által tett, „a szíriai rezsim más fontos alakjai[val]” fennálló kapcsolataira történő utalás túl homályos jellegének ellenére. A Törvényszék szerint ugyanis az az egyedüli tény, hogy Bushra Al Assad a szíriai elnök húga, elegendő a Tanács számára annak a megállapításához, hogy Bushra Al Assad kötődik a szíriai vezetőkhöz, már csak azért is, mivel ebben az országban köztudomású a hatalom családi irányításának szokása, amelyet a Tanács figyelembe vehetett. A Törvényszék e tekintetben megállapítja, hogy ha a korlátozó intézkedések csak a szíriai rezsim vezetőit érintették volna, a Tanács által követett célok kudarcba fulladhattak volna, mivel az érintett vezetők közeli hozzátartozóik segítségével könnyen ki tudták volna kerülni az említett intézkedéseket. A Törvényszék azt is megállapítja, hogy a Tanács internetes honlapoknak Bushra Al Assad politikai szerepének értékelésére vonatkozó kivonatait mutatta be, amely megerősíti, hogy Bushra Al Assadot a szíriai rezsimhez szoros kapcsolat fűzte. A Törvényszék elutasítja Bushra Al Assad arra vonatkozó érveit, hogy háztartásbeli anyaként semmilyen köz‑ vagy gazdasági funkciót nem gyakorol, valamint hogy a gyermekei már az Egyesült Arab Emírségekben járnak iskolába. E tekintetben a Törvényszék megállapítja, hogy az a tény, hogy Bushra Al Assad gyermekei az Egyesült Arab Emírségekben járnak iskolába, nem elegendő annak megállapításához, hogy Bushra Al Assad elhatárolódott a szíriai rezsimtől, és ezért el kellett menekülnie az országból. Bushra Al Assad lakóhelyének esetleges megváltozását ugyanis számos más ok is magyarázhatja, mint például a szíriai biztonsági feltételek romlása.

Végül a Törvényszék elismeri, hogy a korlátozó intézkedések korlátozzák Bushra Al Assad tulajdonhoz való jogát és kihatással vannak a magánéletére, mivel nem rendelkezhet a javaival szabadon és mozgásszabadsága korlátozott. Mindazonáltal tekintettel Szíriában a civil lakosság védelmének elsődleges fontosságára, valamint a Tanács döntésének a megtámadott határozatok által kilátásba helyezett időszakos felülvizsgálatára, a Törvényszék úgy véli, hogy a korlátozások nem aránytalanok.

EMLÉKEZTETŐ: A Törvényszék határozata ellen annak közlésétől számított két hónapon belül kizárólag jogkérdésekre vonatkozó fellebbezést lehet benyújtani a Bírósághoz.

EMLÉKEZTETŐ: A megsemmisítés iránti kereset az uniós intézmények uniós joggal ellentétes jogi aktusainak megsemmisítésére irányul. Bizonyos feltételek mellett a tagállamok, az európai intézmények és a magánszemélyek indíthatnak megsemmisítés iránti keresetet a Bíróság és a Törvényszék előtt. Az érintett intézménynek a jogi aktus megsemmisítése miatt esetleg kialakult joghézagot orvosolnia kell.

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Törvényszéket.

A kihirdetés napján az ítélet teljes szövege megtalálható a CURIA honlapon

Sajtófelelős: Lehóczki Balázs (+352) 4303 5499

Az ítélet kihirdetésekor készített képfelvételek elérhetők: „Europe by Satellite” (+32) 2 2964106


Side Bar