Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS HU PL SK BG RO

Mediji i informiranje

Opći sud Europske unije

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 33/14

U Luxembourgu, 12. ožujka 2014.

Presuda u predmetu T-202/12

Bušra al-Asad / Vijeće

Opći sud potvrdio uvrštenje Bušre al-Asad, sestre sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, na popis osoba obuhvaćenih mjerama ograničavanja protiv Sirije

Unatoč smrti supruga (zamjenika povjerenika za sigurnost i obavješćivanje sirijskog režima), obiteljska veza B. al-Asad s bratom dovoljna je da bi ju Vijeće moglo smatrati povezanom s čelnicima Sirije

Bušra al-Asad sestra je Bašara al-Asada, predsjednika Sirijske Arapske Republike, i supruga Asifa Ševketa, zamjenika povjerenika za sigurnost i obavješćivanje sirijskog režima do njegove smrti. U sklopu mjera ograničavanja usvojenih protiv Sirije, Vijeće je smatralo da B. al-Asad ima koristi od sirijskog režima i da je s njim povezana na temelju bliskog osobnog odnosa i neizbježne financijske povezanosti sa sirijskim predsjednikom i drugim ključnim osobama sirijskog režima. Vijeće je stoga stavilo njezino ime na popis osoba obuhvaćenih mjerama ograničavanja, na temelju čega su joj zamrznuta financijska sredstva koja posjeduje u Uniji, a njoj osobno je zabranjen ulaz i prijelaz preko državnog područja država članica Unije. B. al-Asad traži poništenje akata kojima je stavljena na taj popis.

Današnjom presudom, Opći sud je odbio tužbu (dispozitiv).

Opći sud najprije zaključuje da je Vijeće poštovalo obvezu obrazlaganja. Obrazloženje Vijeća (osobne i obiteljske veze sa sirijskim režimom) dovoljno je kako bi se razumjelo zašto je B. al-Asad stavljena na popis osoba obuhvaćenih mjerama ograničavanja.

Opći sud zatim ističe da, prilikom usvajanja mjera ograničavanja, Vijeće nije povrijedilo ni pravo na obranu ni pravo na učinkovitu sudsku zaštitu B. al-Asad. Naime, nakon stavljanja na popis, B. al-Asad obaviještena je o razlozima uvrštenja te joj je upućen poziv za podnošenje očitovanja. Sama činjenica da je priopćenje učinjeno tek nakon što je prvi put uvrštena ne može se smatrati povredom prava na obranu. Prethodna obavijest bila bi takve naravi da bi ugrozila učinkovitost mjera zamrzavanja dok takve mjere moraju iskoristiti učinak iznenađenja te se moraju primijeniti s neposrednim učinkom. Vijeće stoga nije bilo dužno saslušati B. al-Asad prije nego što je prvi put stavljena na popis pa čak ni prije donošenja kasnijih akata (s obzirom da Vijeće nije prihvatilo nikakve nove dokaze u tim aktima). Opći sud, također, ističe da je B. al-Asad tijekom nekoliko mjeseci imala mogućnost osporavati dokaze koji opravdavaju njezino uvrštenje i zadržavanje na popisu.

Opći sud, nadalje, zaključuje da je Vijeće moglo opravdano i pravilno pretpostaviti da osobe, kojima su dokazane veze s članovima sirijskog režima, podupiru režim ili imaju koristi od njega te da su s njim povezani. To je slučaj s B. al-Asad, unatoč smrti njezinog supruga i dosta nejasnoj tvrdnji Vijeća o odnosima s „drugim ključnim osobama sirijskog režima“. Naime, prema shvaćanju Općeg suda, sama činjenica da je B. al-Asad sestra sirijskog predsjednika dovoljna je za stajalište Vijeća o njezinoj povezanosti sa sirijskim čelnicima, tim više što je postojanje tradicije obiteljskog upravljanja vlašću u toj zemlji notorna činjenica, koju je Vijeće moglo uzeti u obzir. Opći sud u tom smislu navodi da, kada bi predmetne mjere ograničavanja obuhvatile samo čelnike sirijskog režima, Vijeće ne bi moglo ostvariti svoje ciljeve jer bi obuhvaćeni čelnici pomoću svojih bliskih osoba lako mogli zaobići te mjere. Opći sud, također, ističe da je Vijeće podnijelo izvatke s internetskih stranica koji izvještavaju o političkoj ulozi B. al-Asad, što potvrđuje njezinu povezanost sa sirijskim režimom. Opći sud je odbio argumente B. al-Asad prema kojima kao majka i kućanica ne obavlja nikakvu javnu dužnost ili gospodarsku aktivnost te da se njezina djeca odsad školuju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. S tim u svezi, Opći sud ističe da školovanje djece B. al-Asad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nije dovoljno za zaključak da se udaljila od sirijskog režima te da je zbog toga morala pobjeći iz zemlje. Naime, eventualna promjena adrese boravka B. al-Asad može se objasniti različitim drugim razlozima, poput pogoršanja stanja sigurnosti u Siriji.

Na kraju, Opći sud priznaje da mjere ograničavanja imaju za posljedicu ograničenje u ostvarivanju prava vlasništva i utječu na privatan život B. al-Asad, s obzirom na to da ne može slobodno raspolagati imovinom te da joj je ograničena sloboda kretanja. Usprkos tomu, s obzirom na osobitu važnost zaštite civilnog stanovništva u Siriji i iznimke predviđene pobijanim odlukama (periodičko preispitivanje odluke Vijeća), Opći sud smatra da predmetna ograničenja nisu neproporcionalna.

MEMENTO: Žalba koja se odnosi isključivo na pravna pitanja može se podnijeti Sudu protiv odluke Općeg suda u roku od dva mjeseca od obavijesti o odluci.

MEMENTO: Tužba za poništenje služi za poništenje akata institucija Unije koji su protivni pravu Unije. Pod određenim uvjetima države članice, europske institucije i pojedinci mogu podnijeti tužbu za poništenje Sudu ili Općem sudu. Ukoliko je tužba osnovana, akt će se poništiti. Dotična institucija mora popuniti eventualnu pravnu prazninu nastalu poništenjem akta.

Neslužbeni dokument za medije koji ne obvezuje Opći sud.

Cjelovit tekst presude objavljuje se na stranici CURIA na dan objave.

Osoba za kontakt: Iliiana Paliova (+352) 4303 3708

Slike s objave odluke dostupne su na "Europe by Satellite" (+32) 2 2964106


Side Bar