Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL PL SL BG RO

Mediji i informiranje

Sud Europske unije

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 24/14

U Luxembourgu, 27. veljače 2014.

Presuda u predmetu C-79/13

Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers / Selver Saciri e.a.

Financijska pomoć koja se dodjeljuje tražiteljima azila mora im omogućiti, prema potrebi, nalaženje stanovanja na privatnom tržištu najma stanova

Novčana pomoć može biti isplaćena preko odgovarajućih organizacija javnog sustava za pomoć, pod uvjetom da te organizacije tražiteljima osiguraju poštovanje minimalnih standarda prava Unije u području materijalnih uvjeta za prihvat

Obitelj Saciri podnijela je 11. listopada 2010. zahtjev za azil u Belgiji. Istoga dana, savezna agencija za prihvat tražitelja azila („Fedasil“) obavijestila je obitelj Saciri o nemogućnosti određivanja tijela za prihvat te ih je uputila javnom centru za socijalnu djelatnost („JCSD“). S obzirom da nije mogla dobiti smještaj, obitelj Saciri okrenula se privatnom tržištu najma stanova. Zbog nemogućnosti plaćanja stanarine, obitelj Saciri podnijela je zahtjev JCSD-u za novčanu pomoć, koji je odbačen iz razloga što se na obitelj Saciri odnose tijela za prihvat kojima upravlja Fedasil.

Zatim je belgijski sud naložio Fedasilu dodjeljivanje smještaja obitelji Saciri (21. siječnja 2011.) i plaćanja iznosa od oko 3 000 eura za tri mjeseca tijekom kojih nisu bili smješteni preko Fedasila. Naime direktiva Unije1 određuje da kada stanovanje (između drugih materijalnih uvjeta prihvata) nije osigurano u naravi ono mora biti osigurano kroz novčanu pomoć ili bonove. U vezi razdoblja tijekom kojega obitelj Saciri nije imala osigurano stanovanje ni u naravi ni novčanu pomoć dovoljnu za plaćanje najma stana (od listopada 2010. do siječnja 2011.) i Fedasil i obitelj Saciri podnijeli su žalbu pred ’Arbeidshof te Brussel (sud za radnopravne sporove Bruxelles, Belgija). Taj sud uputio je Sudu nekoliko pitanja.

Sud koji je uputio zahtjev za prethodnu odluku pita (a) je li država članica koja dodjeljuje materijalne uvjete prihvata u obliku financijske pomoći (a ne u naravi) odgovorna dodijeliti ih od podnošenja zahtjeva za azil i (b) mora li osigurati da je visina te novčane pomoći takve prirode da dopusti tražiteljima azila osiguranje smještaja. U vezi s time sud podsjeća da razdoblje tijekom kojega materijalni uvjeti prihvata moraju biti osigurani počinje od podnošenja zahtjeva za azil, kao što to proizlazi iz teksta, opće strukture i cilja direktive.

Uz to Sud isto tako zaključuje iz direktive da dodijeljena novčana pomoć mora biti dostatna kako bi osigurala životni standard primjeren očuvanju zdravlja tražitelja azila, s time da država članica mora prilagoditi uvjete smještaja posebnim potrebama tražitelja, naročito kako bi očuvala cjelovitost obitelji te vodila računa o najboljem interesu djece (tako iznos pomoći mora omogućiti maloljetnoj djeci tražitelja azila stanovanje s roditeljima). Kada stanovanje nije osigurano u naravi novčana pomoć mora, u slučaju potrebe, biti dostatna da dozvoli tražitelju azila nalaženje stanovanja na privatnom tržištu, ali ono međutim ne može biti odabrano prema osobnom odabiru tražitelja.

Sud koji je uputio zahtjev za prethodnu odluku isto tako pita da li u slučaju popunjenosti tijela za smještaj države članice mogu tražitelje azila uputiti na odgovarajući opći javni sustav za pomoć. O tome je Sud utvrdio da novčana pomoć može biti isplaćivana posredovanjem takvih organizacija ukoliko one osiguravaju tražiteljima azila poštovanje minimalnih standarda predviđenih direktivom. Drugim riječima, popunjenost mreža za smještaj ne može opravdati bilo kakvu iznimku od poštovanja ovih normi.

NAPOMENA: Zahtjev za prethodnu odluku omogućuje sudovima država članica da, u okviru postupka koji se pred njima vodi, upute zahtjev Sudu o tumačenju prava Unije ili o valjanosti akta Unije. Sud ne odlučuje o

nacionalnom sporu. Nacionalni sud mora riješiti predmet sukladno odluci Suda. Tom su odlukom jednako

vezani i drugi nacionalni sudovi pred kojima bi se moglo pojaviti slično pitanje.

Neslužbeni dokument za medije koji ne obvezuje Sud.

Cjelovit tekst presude objavljuje se na stranici CURIA na dan objave.

Osoba za kontakt: Iliiana Paliova (+352) 4303 3708

Snimke objave presude nalaze se na "Europe by Satellite" (+32) 2 2964106

1 :

Direktiva 2003/9/EZ Vijeća, od 27. siječnja 2003. o uvođenju minimalnih standarda za prihvat podnositelja prava na azil (SL L 31, str. 18.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 29.).


Side Bar