Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS HU PL SK SL BG HR

Presă și informare

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 92/13

Luxemburg, 18 iulie 2013

Hotărârile în cauzele C‑201/11 P, C‑204/11 P și C‑205/11 P

UEFA și FIFA/Comisia

Curtea respinge recursurile formulate de FIFA și de UEFA împotriva hotărârilor Tribunalului privind difuzarea la televiziune a Campionatului Mondial și a EURO

Deși aceste hotărâri sunt afectate de erori de drept, acestea din urmă nu au avut relevanță în prezentele cauze

Directiva privind desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune1 permite statelor membre să interzică difuzarea exclusivă a evenimentelor pe care le consideră ca fiind de importanță majoră pentru societatea lor, în cazul în care o astfel de difuzare ar priva o parte substanțială a publicului de posibilitatea de a urmări astfel de evenimente la televiziunea liberă.

Fédération internationale de football association (FIFA) organizează etapa finală a Campionatului Mondial de Fotbal („Campionatul Mondial”), iar Union des associations européennes de football (UEFA) organizează etapa finală a Campionatului European de Fotbal („EURO”). Vânzarea drepturilor de difuzare la televiziune a acestor competiții constituie o sursă importantă de venituri.

Belgia și Regatul Uniut au întocmit câte o listă a evenimentelor considerate ca fiind de importanță majoră pentru societatea lor. Aceste liste cuprindeau, printre altele, pentru Belgia, toate meciurile din etapa finală a Campionatului Mondial și, pentru Regatul Unit, ansamblul meciurilor din etapa finală a Campionatului Mondial și a EURO. Aceste liste au fost trimise Comisiei care a decis că sunt compatibile cu dreptul Uniunii.

FIFA și UEFA au atacat deciziile menționate în fața Tribunalului, contestând faptul că toate aceste meciuri pot constitui evenimente de importanță majoră pentru publicul statelor respective. Întrucât Tribunalul a respins2 recursurile acestora, FIFA și UEFA au introdus recursuri în fața Curții de Justiție.

În hotărârile pronunțate astăzi, Curtea amintește, mai întâi, că desemnarea de către un stat membru a anumitor evenimente ca fiind de importanță majoră pentru societatea sa și interzicerea difuzării exclusive constituie obstacole în calea liberei prestări a serviciilor, a libertății de stabilire, a liberei concurențe și a dreptului de proprietate. Cu toate acestea, asemenea obstacole sunt justificate de obiectivul care urmărește să protejeze dreptul la informație și să asigure accesul larg al publicului la prezentarea prin intermediul televiziunii a evenimentelor menționate.

În acest context, Curtea subliniază că revine doar statelor membre competența de a desemna evenimentele în cauză și că rolul Comisiei în acest domeniu se limitează la a verifica dacă respectivele state au respectat dreptul Uniunii cu ocazia exercitării puterii lor de apreciere. Astfel, în cazul în care un eveniment a fost valabil desemnat de statul membru în cauză ca fiind de importanță majoră, Comisia trebuie să exercite un control restrâns asupra acestei desemnări și nu trebuie să examineze decât, printre altele, efectele desemnării respective asupra libertăților și a drepturilor recunoscute de dreptul Uniunii care depășesc efectele intrinsec legate de o astfel de calificare.

În continuare, Curtea arată că nu toate meciurile din etapa finală a Campionatului Mondial și a EURO au aceeași importanță pentru public, acesta acordând o atenție specială meciurilor decisive ale celor mai bune echipe – precum finala sau semifinalele – și celor în care este implicată echipa națională. În consecință, aceste turnee trebuie considerate evenimente care se poate împărți în principiu în diferite meciuri sau etape, dintre care nu toate sunt susceptibile în mod necesar să fie calificate drept evenimente de importanță majoră.

În acest context, Curtea constată de asemenea că, contrar raționamentului expus în hotărârile Tribunalului, statele membre sunt obligate să comunice Comisiei motivele pentru care consideră că etapa finală a Campionatului Mondial sau a EURO constituie, în integralitatea sa, un eveniment unic care are o importanță majoră pentru societatea lor.

Cu toate acestea, erorile menționate nu au avut relevanță în prezentele cauze. Astfel, Tribunalul a constatat, pe baza elementelor furnizate de FIFA și de UEFA și prin raportare la percepția concretă a publicului din Regatul Unit și din Belgia, că toate meciurile din etapa finală a celor două turnee în cauză suscitau într‑adevăr, pentru acest public, un interes suficient pentru a putea face parte dintr‑un eveniment de importanță majoră. Mai precis, reieșea din dosar, pe de o parte, că aceste turnee, în ansamblul lor, erau întotdeauna foarte populare nu doar în rândul telespectatorilor care urmăresc de obicei meciurile de fotbal la televiziune, ci și în rândul marelui public. Pe de altă parte, aceste competiții fuseseră dintotdeauna difuzate în aceste state membre pe posturile de televiziune gratuite.

În sfârșit, Curtea apreciază că, având în vedere puterea limitată a Comisiei în materia controlului desemnării de către un stat membru a unui eveniment ca fiind de importanță majoră și cunoștințele aprofundate ale organismelor de difuzare cu privire la motivelor care stau la baza acestei desemnări, Comisia își poate motiva în mod succint decizia privind lista evenimentelor de importanță majoră stabilită de un stat membru. În plus, în cazul în care efectele unei astfel de desemnări asupra liberei circulații a serviciilor, asupra liberei concurențe și asupra dreptului de proprietate nu depășesc efectele indisociabile ale calificării evenimentului în cauză ca fiind de importanță majoră, nu este necesar să se motiveze în mod specific compatibilitatea sa cu dreptul Uniunii. Or, în speță, nu s‑a demonstrat că efectele asupra libertăților și a drepturilor recunoscute de dreptul Uniunii ale desemnării ansamblului etapei finale a Campionatului Mondial și a EURO ca evenimente de importanță majoră prezentau un astfel de caracter excesiv.

În aceste împrejurări, Curtea respinge în integralitatea lor recursurile formulate de FIFA și de UEFA.

MENȚIUNE: Curtea de Justiție poate fi sesizată cu un recurs, limitat la chestiuni de drept, împotriva unei hotărâri sau ordonanțe a Tribunalului. În principiu, recursul nu are efect suspensiv. Dacă este admisibil și întemeiat, Curtea anulează decizia Tribunalului. Atunci când cauza se află în stare de judecată, Curtea poate să soluționeze ea însăși în mod definitiv litigiul. În caz contrar, ea trimite cauza spre rejudecare Tribunalului, care este legat de decizia pe care Curtea a pronunțat-o în recurs.

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curţii de Justiţie.

Textul integral al hotărârii se publică pe site‑ul CURIA în ziua pronunțării.

Persoana de contact pentru presă: Iliiana Paliova (+352) 4303 3708

Imagini de la pronunțarea hotărârii sunt disponibile pe „Europe by Satellite” (+32) 2 2964106

1 :

Directiva 89/552/CEE a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune (JO L 298, p. 23, Ediție specială, 06/vol. 1, p. 215), astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1997 (JO L 202, p. 60, Ediție specială, 06/vol. 2, p. 232

2 :

Hotărârile Tribunalului din 17 februarie 2011, FIFA și UEFA/Comisia (T‑385/07, T‑55/08 și T‑68/08), a se vedea de asemenea CP 9/11.


Side Bar