Navigation path

Left navigation

Additional tools

Mediji in informacije

Sodišče Evropske unije

SPOROČILO ZA MEDIJE ŠT. 8/13

V Luxembourgu, 31. januarja 2013

Sodba v zadevi C-12/11

Denise McDonagh proti Ryanair Ltd

Letalski prevoznik mora oskrbeti potnike, katerih let je bil odpovedan zaradi izrednih razmer, kot je zaprtje zračnega prostora zaradi izbruha ognjenika Eyjafjallajökull

Pravo Unije ne določa časovne ali denarne omejitve te obveznosti oskrbe potnikov (nastanitev, hrana, osvežilni napitki)

Letalski prevoznik mora ob odpovedi svojega leta na podlagi prava Unije1 oskrbeti potnike in jim plačati odškodnino. Glede obveznosti oskrbe mora letalski prevoznik ob upoštevanju čakalnega časa brezplačno ponuditi osvežilne napitke, hrano in po potrebi prenočitev v hotelu, prevoz iz letališča do kraja nastanitve in komunikacijska sredstva za komunikacijo s tretjimi osebami. Letalski prevoznik mora to obveznost izpolniti tudi, če je bil let odpovedan zaradi izrednih razmer, to je tistih, ki se jim ni bilo mogoče izogniti, čeprav so bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi. Letalskemu prevozniku pa ni treba izpolniti obveznosti plačila odškodnine, če lahko dokaže, da je bil let odpovedan zaradi takih razmer.

Po izbruhu islandskega ognjenika Eyjafjallajökull je bil zračni prostor več držav članic – tudi irski – med 15. in 22. aprilom 2010 zaprt zaradi nevarnosti za letala.

D. McDonagh je bila med potniki leta med Farom in Dublinom, ki je bil predviden za 17. aprila 2010 in odpovedan zaradi izbruha ognjenika. Letalska povezava med Irsko in celinsko Evropo je bila ponovno vzpostavljena 22. aprila 2010, D. McDonagh pa se je nazadnje na Irsko vrnila šele 24. aprila 2010. Družba Ryanair je v tem obdobju ni oskrbela z ničemer. V teh okoliščinah meni, da ji mora ta letalska družba plačati odškodnino v višini skoraj 1130 EUR, kar ustreza njenim stroškom prehrane, nakupa osvežilnih napitkov, prenočitve in prevoza, ki jih je imela med 17. in 24. aprilom 2010.

Dublin Metropolitan District Court (Irska), ki odloča o sporu, sprašuje Sodišče, ali zaprtje zračnega prostora zaradi izbruha ognjenika spada pod pojem izredne razmere, zaradi katerih mora letalski prevoznik oskrbeti potnike, ali pa nasprotno pomeni razmere, ki presegajo izredne razmere in je zato letalski prevoznik oproščen obveznosti oskrbe potnikov. Poleg tega je Sodišče, ob predpostavki, da bi potrdilo, da take razmere dejansko spadajo pod pojem izredne razmere“, pozvano tudi, naj odgovori na vprašanje, ali mora biti v takem položaju obveznost oskrbe časovno in/ali denarno omejena.

Sodišče je najprej odgovorilo, da pravo Unije razen „izrednih razmer“ ne priznava še ločene kategorije „posebej izrednih“ dogodkov, zaradi katerih bi bil letalski prevoznik oproščen vseh svojih obveznosti iz Uredbe, vključno z oskrbo. Če namreč razmere, kakršne so te iz postopka v glavni stvari, zaradi njihovega izvora in obsega ne bi spadale v okvir pojma izredne razmere“, bi to pomenilo, da bi morali letalski prevozniki oskrbo, določeno z Uredbo, zagotoviti le letalskim potnikom, ki bi bili zaradi odpovedi leta v delno neugodnem položaju. Potniki, ki bi bili še posebej ranljivi, ker bi morali več dni ostati na letališču, pa do takega varstva ne bi bili upravičeni. Zato je Sodišče odgovorilo, da okoliščine, kot je zaprtje dela evropskega zračnega prostora zaradi izbruha ognjenika Eyjafjallajökull, pomenijo „izredne razmere“, zaradi katerih letalski prevozniki niso oproščeni obveznosti oskrbe.

Dalje je Sodišče pojasnilo, da Uredba ne določa nobene časovne ali denarne omejitve obveznosti oskrbe potnikov, katerih let je bil odpovedan zaradi izrednih razmer. Tako so vse obveznosti oskrbe potnikov naložene letalskemu prevozniku za celotno obdobje, v katerem morajo zadevni potniki čakati na spremembo poti. Sodišče je poudarilo, da je oskrba še zlasti pomembna ob nastanku dlje trajajočih izrednih razmer, torej je prav takrat, kadar je čakanje zaradi odpovedi leta še posebej dolgotrajno, treba poskrbeti, da ima letalski potnik, čigar let je bil odpovedan, ves čas čakanja dostop do najnujnejših izdelkov in storitev.

Nazadnje je Sodišče poudarilo, da čeprav obveznost oskrbe povzroči finančne posledice za letalske prevoznike, teh posledic kljub temu ni mogoče šteti za pretirane glede na cilj visoke ravni varstva potnikov. S pomenom tega cilja je namreč mogoče upravičiti negativne gospodarske posledice – celo občutne – za nekatere gospodarske subjekte. Poleg tega morajo letalski prevozniki kot skrbni subjekti predvideti take stroške, povezane z izpolnjevanjem obveznosti oskrbe. Poleg tega lahko stroške, nastale s to obveznostjo, prenesejo na ceno letalskih vozovnic.

Sicer je Sodišče poudarilo, da če letalski prevoznik ne izpolni obveznosti oskrbe letalskega potnika, je ta iz naslova odškodnine upravičen le do povrnitve zneskov, ki so potrebni, primerni in razumni za to, da se nadomesti opustitev oskrbe navedenega potnika s strani letalskega prevoznika, o čemer pa mora presoditi nacionalno sodišče.

OBVESTILO: S predlogom za sprejetje predhodne odločbe lahko sodišča držav članic v zvezi s sporom, o katerem odločajo, Sodišču predložijo vprašanja o razlagi prava Unije ali veljavnosti aktov Unije. Sodišče ne odloči o nacionalnem sporu. Zadevo reši nacionalno sodišče v skladu z odločbo Sodišča. Ta odločba je enako zavezujoča za druga nacionalna sodišča, ki obravnavajo podoben problem.

Neuradni dokument za medije, ki ne zavezuje Sodišča.

Celotno besedilo sodbe je objavljeno na spletni strani CURIA na dan razglasitve.

Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca (+352) 4303 2793

Posnetki z razglasitve sodbe so na spletnem mestu Europe by Satellite (+32) 2 2964106

1 :

Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).


Side Bar