Navigation path

Left navigation

Additional tools

Press och information

Europeiska unionens domstol

PRESSMEDDELANDE nr 85/13

Luxemburg, den 4 juli 2013

Högtidlig sammankomst vid domstolen

Nya domare vid domstolen och tribunalen

Högtidlig sammankomst den 4 juli 2013

Till följd av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen den 1 juli 2013 har företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater den 1 juli 2013 utsett Siniša Rodin till domare i domstolen för perioden 1 juli 2013‒6 oktober 2015 och Vesna Tomljenović till domare i tribunalen för perioden 1 juli 2013‒31 augusti 2013.

En högtidlig sammankomst hölls i dag i Europeiska gemenskapernas domstol med anledning av att dessa två nya ledamöter avlade ed och tillträdde sina ämbeten.

CV för de nya domarna :

Siniša Rodin

Född 1963; juris doktor (Zagreb universitet, 1995); LL.M. (University of Michigan Law School, 1992); Fulbright Fellow och Visiting Scholar vid Harvard Law School (2001‒2002); amanuens och därefter förste amanuens vid Zagreb universitet sedan 1987; Jean Monnet-professur sedan 2006 och Jean Monnet-professur ad personam sedan 2011; gästprofessor vid Cornell Law School (2012); ledamot i den kroatiska kommittén för beredning av grundlagsreformer, ordförande för kommittén för anslutning till Europeiska unionen (2009‒2010); ledamot i den kroatiska arbetsgrupp som förhandlade om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (2006‒2011); författare till ett stort antal publikationer; domare vid domstolen sedan den 4 juli 2013.

Vesna Tomljenović

Född 1956; examen från Rijeka universitet (magisterexamen 1979) och från Zagreb universitet (LL.M. 1984, juris doktor 1996); lektor (1980‒1998), biträdande professor (2003‒2009) och professor (2009‒2013) vid juridiska fakulteten, Rijeka universitet; biträdande professor vid ekonomiska fakulteten, Rijeka universitet (1990‒2013); ordförande för den kroatiska föreningen för komparativ rätt (2006‒2013); domare vid tribunalen sedan den 4 juli 2013.

Detta är en icke-officiell handling avsedd för massmedia och den är inte bindande för domstolen.

Kontaktperson för press: Gitte Stadler +352 4303 3127

Bilder från den högtidliga sammankomsten finns tillgängliga på "Europe by Satellite" +32 2 296 41 06.


Side Bar