Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 85/13

V Luxemburgu 4. júla 2013

Slávnostné zasadnutie Súdneho dvora

Noví sudcovia na Súdnom dvore a Všeobecnom súde

Slávnostné zasadnutie 4. júla 2013

V nadväznosti na pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii 1. júla 2013 vymenovali zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie rozhodnutím z 1. júla 2013 sudcu Súdneho dvora Sinišu Rodina na obdobie od 1. júla 2013 do 6. októbra 2015 a sudkyňu Všeobecného súdu Vesnu Tomljenovićovú na obdobie od 1. júla 2013 do 31. augusta 2013.

Pri príležitosti zloženia sľubu a nástupu do funkcií nových členov sa konalo slávnostné zasadnutie v sídle Súdneho dvora Európskej únie.

Životopisy nových sudcov

Siniša Rodin

narodený v roku 1963; doktor práv (Záhrebská univerzita, 1995); L.L.M. (University of Michigan Law School, 1992); Fulbright Fellow a Visiting Scholar na Harvard Law School (2001 – 2002); asistent a potom profesor na Právnickej fakulte Záhrebskej univerzity od roku 1987; vedúci katedry Jeana Monneta od roku 2006 a vedúci katedry Jeana Monneta ad personam od roku 2011; hosťujúci profesor na Cornell Law School (2012); člen chorvátskej komisie pre ústavnú reformu, predseda pracovnej skupiny pre pristúpenie k Únii (2009 – 2010); člen chorvátskej skupiny, ktorá rokovala o pristúpení Chorvátska k Únii (2006 – 2011); autor mnohých publikácií; sudca Súdneho dvora od 4. júla 2013.

Vesna Tomljenović

narodená v roku 1956; diplom na Rijeckej univerzite (magisterka v roku 1979) a na Záhrebskej univerzite (LL.M. v roku 1984, doktorka práv v roku 1996); asistentka (1980 – 1998), docentka (2003 – 2009) a profesorka (2009 – 2013) na Právnickej fakulte Rijeckej univerzity; asistentka na Ekonomickej fakulte Rijeckej univerzity (1990 – 2013); predsedníčka Chorvátskeho združenia porovnávacieho práva (2006 – 2013); sudkyňa Všeobecného súdu od 4. júla 2013.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499

Obrazový záznam zo slávnostného zasadnutia je k dispozícii na Europe by Satellite (+32) 2 2964106


Side Bar