Navigation path

Left navigation

Additional tools

Viestintäyksikkö

Euroopan unionin tuomioistuin

LEHDISTÖTIEDOTE nro 85/13

Luxemburgissa 4.7.2013

Unionin tuomioistuimen juhlallinen istunto

Uusia tuomareita unionin tuomioistuimeen ja unionin yleiseen tuomioistuimeen

Juhlallinen istunto 4.7.2013

Kroatian tasavallan liityttyä Euroopan unioniin 1.7.2013 unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat 1.7.2013 tekemällään päätöksellä nimittäneet unionin tuomioistuimen tuomariksi ajalle 1.7.2013–6.10.2015 Siniša Rodinin ja unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi ajalle 1.7.2013–31.8.2013 Vesna Tomljenovićin.

Euroopan unionin tuomioistuimessa pidetään tänään juhlallinen istunto mainittujen kahden uuden tuomarin virkavalan vannomisen ja virkaan astumisen kunniaksi.

Uusien tuomareiden ansioluettelot :

Siniša Rodin

syntynyt 1963; oikeustieteen tohtori (Zagrebin yliopisto, 1995); LL.M. (University of Michigan Law School, 1992); Fulbright Fellow ja Visiting Scholar, Harvard Law School (2001–2002); assistentti ja professori Zagrebin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuodesta 1987 alkaen; Jean Monnet -oppituolin haltija vuodesta 2006 alkaen ja Jean Monnet -oppituolin haltija ad personam vuodesta 2013 alkaen; vieraileva professori, Cornell Law School (2012); Kroatian perustuslakiuudistuskomitean jäsen, Euroopan unioniin liittymistä valmistelleen työryhmän puheenjohtaja (2009–2010); Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin neuvotelleen kroatialaisen valtuuskunnan jäsen (2006–2011); useiden julkaisujen kirjoittaja; unionin tuomioistuimen tuomari 4.7.2013 alkaen.

Vesna Tomljenović

syntynyt 1956; tutkinnot Rijekan yliopistosta (maisterintutkinto, 1979) ja Zagrebin yliopistosta (LL.M., 1984, oikeustieteen tohtorintutkinto 1996); lehtori (1980–1998), apulaisprofessori (2003–2009) ja professori (2009–2013) Rijekan yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa; lehtori Rijekan yliopiston taloustieteellisessä tiedekunnassa (1990–2013); Kroatian vertailevan oikeuden yhdistyksen puheenjohtaja (2006–2013); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 4.7.2013 alkaen.

Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido Euroopan unionin tuomioistuinta.

Lisätietoja: Gitte Stadler +352 4303 3127

Kuvia juhlallisesta istunnosta on saatavilla "Europe by Satellite" -kanavalla +32 2 2964106


Side Bar