Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressi- ja teabeosakond

Euroopa Liidu Kohus

PRESSITEADE nr 85/13

Luxembourg, 4. juuli 2013

Euroopa Kohtu pidulik istung

Uued kohtunikud Euroopa Kohtus ja Üldkohtus

4. juuli 2013. aasta pidulik istung

Tulenevalt Horvaatia Vabariigi ühinemisest Euroopa Liiduga 1. juulil 2013 nimetasid Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajad 1. juuli 2013. aasta otsusega ajavahemikuks 1. juulist 2013 kuni 6. oktoobrini 2015 Euroopa Kohtu kohtuniku ametisse Siniša Rodini ja ajavahemikuks 1. juulist 2013 kuni 31. augustini 2013 Üldkohtu kohtuniku ametisse Vesna Tomljenovići.

Kahe uue liikme vande andmise ja ametisse astumise puhul toimus täna Euroopa Liidu Kohtus pidulik istung.

Uute kohtunike curriculum vitae:

Siniša Rodin

Sündinud 1963; õigusteaduste doktor (Zagrebi ülikool, 1995); L.L.M. (University of Michigan Law School, 1992); Fulbright’i stipendiaat ja külalisõppejõud Harvard Law School’is (2001-2002); alates 1987. aastast Zagrebi ülikooli õigusteaduskonna assistent, seejärel professor; alates 2006. aastast Jean Monnet’ õppetooli hoidja ja alates 2011. aastast Jean Monnet’ õppetooli hoidja ad personam; külalisprofessor Cornell Law School’is (2012); Horvaatia konstitutsioonilise reformi komisjoni liige, Euroopa Liiduga liitumise töörühma esimees (2009-2010); Horvaatia Euroopa Liiduga liitumise üle läbirääkimisi pidanud Horvaatia delegatsiooni liige (2006-2011); mitme väljaande autor; Euroopa Kohtu kohtunik alates 4. juulist 2013.

Vesna Tomljenović

Sündinud 1956; Rijeka ülikooli (magister, 1979) ja Zagrebi ülikooli (LL.M., 1984; õigusteaduste doktor, 1996) diplomid; Rijeka ülikooli õigusteaduskonna lektor (1980–1998), dotsent (2003–2009) ja professor (2009–2013); Rijeka ülikooli majandusteaduskonna lektor (1990–2013); Horvaatia Võrdleva Õigusteaduse Ühingu president (2006–2013); Üldkohtu kohtunik alates 4. juulist 2013.

Ajakirjandusele mõeldud mitteametlik dokument, mis ei ole Euroopa Kohtule siduv.

Täiendavat teavet annab Gitte Stadler (+352) 4303 3127

Piduliku kohtuistungi pildid on kättesaadavad agentuuri Europe by Satellite kaudu (+32) 2 2964106


Side Bar