Navigation path

Left navigation

Additional tools

Служба „Преса и информация“

Съд на Европейския съюз

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 85/13

Люксембург, 4 юли 2013 г.

Тържествено заседание на Съда

Нови съдии в Съда и в Общия съд

Тържествено съдебно заседание, 4 юли 2013 г.

След присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз на 1 юли 2013 г., с решение от 1 юли 2013 г., представителите на правителствата на държавите — членки на Европейския съюз, определиха за съдии — за периода от 1 юли 2013 г. до 6 октомври 2015 г., г‑н Siniša Rodin — в Съда, и — за периода от 1 юли 2013 г. до 31 август 2013 г., г‑жа Vesna Tomljenović — в Общия съд.

По повод полагането на клетва и встъпването в длъжност на двамата нови членове в седалището на Съда на Европейския съюз днес се проведе тържествено съдебно заседание.

Биографии на новите съдии

Siniša Rodin

Роден през 1963 г.; доктор по право (университет в Загреб, 1995 г.); L.L.M. (University of Michigan Law School, 1992 г.); Fulbright Fellow и Visiting Scholar в Harvard Law School (2001—2002); преподавател, впоследствие професор в юридическия факултет на университета в Загреб от 1987 г.; титуляр на катедра „Жан Моне“ от 2006 г. и титуляр на катедра „Жан Моне“ в лично качество (ad personam) от 2011 г.; гост преподавател в Cornell Law School (2012); член на хърватската комисия за конституционни промени, председател на работната група за присъединяване към Съюза (2009—2010); член на хърватския екип за преговори във връзка с присъединяването на Хърватия към Съюза (2006—2011); автор на множество публикации; съдия в Съда от 4 юли 2013 г.

Vesna Tomljenović

Родена през 1956 г.; завършва Университета в Риека (магистърска степен, 1979 г.) и Университета в Загреб (магистърска степен по право, 1984 г.; докторат по право, 1996 г.); асистент (1980—1998), доцент (2003—2009) и професор (2009—2013) в юридическия факултет на Университета в Риека; асистент в икономическия факултет на Университета в Риека (1990—2013); председател на Хърватската асоциация по сравнително право (2006—2013); съдия в Общия съд от 4 юли 2013 г.

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова (+352) 4303 3708

Видеоматериали от тържественото съдебно заседание ще бъдат достъпни на Europe by Satellite (+32) 2 2964106


Side Bar