Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 83/13

Λουξεμβούργο, 4 Ιουλίου 2013

Απόφαση στην υπόθεση C-287/11 Ρ

Επιτροπή κατα Aalberts Industries NV κ.λπ.

Το Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως της Επιτροπής κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου περί ακυρώσεως των προστίμων που επιβλήθηκαν στις Aalberts, Aquatis και Simplex για τη συμμετοχή τους σε σύμπραξη στην αγορά συνδέσμων σωληνώσεων από χαλκό

Με απόφαση της 20ής Σεπτεμβρίου 20061, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 314,76 εκατομμυρίων ευρώ σε 30 εταιρίες λόγω της συμμετοχής τους σε σύμπραξη στον τομέα συνδέσμων σωληνώσεων από χαλκό. Διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή της Aalberts Industries NV, ως μητρικής εταιρίας, και των θυγατρικών της, Comap SA (πρώην Aquatis France SAS) και της Simplex Armaturen κατά το διάστημα από τις 25 Ιουνίου 2003 έως την 1η Απριλίου 2004. Η Επιτροπή επέβαλε στην Aalberts πρόστιμο ύψους 100,8 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 55,15 εκατομμύρια ευρώ εις ολόκληρον με τις θυγατρικές της Aquatis και Simplex, και πρόσθετο πρόστιμο εις ολόκληρον για κάθε μία από τις δύο αυτές εταιρίες.

Η υποτιθέμενη παράβαση συνίστατο, μεταξύ άλλων, στον καθορισμό των τιμών και στη σύναψη συμφωνιών περί εκπτώσεων, επιστροφών τιμήματος και περί μηχανισμών εφαρμογής των αυξήσεων τιμών, στην κατανομή των εθνικών αγορών και των πελατών, στην ανταλλαγή άλλων πληροφοριών εμπορικού περιεχομένου, καθώς και στη συμμετοχή σε τακτικές συσκέψεις.

Οι επιχειρήσεις προσέφυγαν στο Γενικό Δικαστήριο προκειμένου να ζητήσουν την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής και, επικουρικώς, τη μείωση των προστίμων τους.

Με απόφαση της 24ης Μαρτίου 2011, το Γενικό Δικαστήριο2 έκρινε ότι η Επιτροπή είχε υποπέσει σε πλάνη, καθόσον είχε κρίνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές είχαν μετάσχει στη σύμπραξη κατά το διάστημα μεταξύ 25ης Ιουνίου 2003 και 1ης Απριλίου 2004. Το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής και τα επιβληθέντα στις επιχειρήσεις πρόστιμα.

Με την απόφαση που εξέδωσε σήμερα, το Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, διατηρείται η εκ μέρους του Γενικού Δικαστηρίου ακύρωση των προστίμων.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ : Το Δικαστήριο μπορεί να επιληφθεί αιτήσεως αναιρέσεως, η οποία περιορίζεται σε νομικά ζητήματα, κατά αποφάσεως ή διατάξεως του Γενικού Δικαστηρίου. Καταρχήν, η άσκηση αναιρέσεως δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εάν είναι παραδεκτή και βάσιμη, το Δικαστήριο αναιρεί την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου. Στην περίπτωση που η υπόθεση είναι ώριμη προς εκδίκαση, το Δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί το ίδιο οριστικά επί της διαφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, αναπέμπει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο, το οποίο δεσμεύεται από την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο στο πλαίσιο της αιτήσεως αναιρέσεως.

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη (+352) 4303 2582

1 :

Απόφαση C (2006) 4180 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με διαδικασία δυνάμει του άρθρου 81 [ΕΚ] και του άρθρου 53 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (Υπόθεση COMP/F/38.121 — Σύνδεσμοι σωληνώσεων)

2 :

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Μαρτίου 2001 (T-385/06) Aalberts Industries κ.λπ. κατά Επιτροπής, βλ. ΑΤ αριθ. 24/11


Side Bar