Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL CS PL SK

Presse et Information

Az Európai Unió Bírósága

80/13. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Luxembourg, 2013. június 27.

A C-457/11–C-460/11. sz., egyesített ügyekben hozott ítélet

Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) kontra

Kyocera, Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH, Canon Deutschland GmbH

és

Fujitsu Technology Solutions GmbH, Hewlett-Packard GmbH kontra VG Wort

A szerzői jogi védelem alatt álló művek többszörözésének ellentételezésére szolgáló díj a nyomtatók és a számítógépek forgalmazására is kivethető

A tagállamok széles körű mérlegelési mozgástérrel rendelkeznek az ezen – a szerzőket az engedélyük nélküli többszörözés miatt érő hátrány ellentételezésére szolgáló – díjazás megfizetésére kötelezett személy meghatározásánál

Az uniós jog értelmében1 a tagállamok főszabály szerint biztosítják a szerzők és szomszédos jogi jogosultak számára műveik vagy más, jogi védelem alatt álló teljesítményeik tekintetében a többszörözés engedélyezésének, illetve megtiltásának kizárólagos jogát. Ugyanakkor a tagállamok e kizárólagos jog alól kivételeket, illetve korlátozásokat állapíthatnak meg. Így többek között engedélyezhetik : i) a magáncélra történő másolást, és ii) a papíron vagy hasonló hordozón történő, valamely fotómechanikai vagy ehhez hasonló hatású eljárással végzett többszörözést. Annak a tagállamnak, amely él e lehetőséggel, ugyanakkor ezt úgy kell tennie, hogy ilyen esetben a szerzők „méltányos díjazásban” részesüljenek. E díjazás célja kárpótolni a szerzőket a műveiknek engedélyük nélkül készített, magáncélú másolatai miatt érő hátrányért.

A Bundesgerichtshofnak (szövetségi bíróság, Németország) olyan peres eljárásokban kell döntést hoznia, amelyek tárgya a szerzői jogi védelem alatt műveknek eszközök láncolata – többek között nyomtatók és személyi számítógépek – segítségével készített másolatai után fizetendő méltányos díjazás, főként olyan esetekben, amikor e készülékeket egymással összekötve használják. E peres eljárásokban a VG Wort, a németországi irodalmi művek szerzőit és kiadóit képviselő, szerzői jogok közös jogkezelését végző szervezet, azt kéri, hogy a Canon, az Epson, a Fujitsu, a Hewlett-Packard, a Kyocera és a Xerox nevű társaságokat kötelezzék arra, hogy azok az ő részére adjanak tájékoztatást a 2001 óta értékesített nyomtatók mennyiségeiről és fajtáiról. Ezenfelül a VG Wort azt kéri, hogy az említett bíróság állapítsa meg, hogy a Kyocerának, az Epsonnak és a Xerox-nak díjazást kell fizetnie az ő részére, a Németországban 2001 és 2007 között értékesített személyi számítógépekre, nyomtatókra és/vagy plotterekre kivetett díj formájában. Ebben az összefüggésben fordult a Bundesgerichtshof a Bírósághoz, az uniós jog vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése érdekében.

Mai ítéletében a Bíróság az előterjesztett kérdésre azt a választ adja, hogy a „fotómechanikai vagy ehhez hasonló hatású eljárással végzett többszörözés” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja a nyomtató és személyi számítógép segítségével készített többszörözéseket olyankor is, amikor e készüléket egymással összekötik. Ilyen esetben a tagállamok bevezethetnek olyan rendszert is, amely szerint a méltányos díjazást a műveknek vagy más, jogi védelem alatt álló teljesítményeknek egy adott hordozóra történő másolásának egységes folyamatát önálló módon lehetővé nem tevő készülékekkel rendelkező személyek fizetik meg, amennyiben e személyek át tudják hárítani e díjat az ügyfeleikre, feltéve, hogy az ilyen egységes folyamat következtében a szerző által elszenvedett hátrány ellentételezéseként járó méltányos díjazás teljes összege nem tér el lényegesen az egyetlen eszköz segítségével végzett többszörözésre meghatározott díjtól.

Egyébként, a Bíróság megállapítja, hogy egy esetleges olyan cselekménynek, amellyel a jogosult engedélyezte művének vagy más, jogi védelem alatt álló teljesítményének többszörözését, nincs semmiféle kihatása a méltányos díjazásra.

A Bíróság ezenfelül pontosítja, hogy az engedély nélküli többszörözés megakadályozását vagy korlátozását szolgáló műszaki intézkedések alkalmazásának hiánya nem vonhatja maga után a magáncélú másolatok után fizetendő méltányos díjazásra való igény megszűnését. Ugyanis, ezen intézkedések szerzők általi alkalmazása önkéntes jellegű. Ugyanakkor az érintett tagállam a díjazás konkrét szintjét függővé teheti e műszaki intézkedések alkalmazásától vagy azok elmulasztásától, annak érdekében, hogy a jogosultakat hatékonyan ösztönözze azok megtételére, és hogy ezáltal a jogosultak önként is hozzájáruljanak a magáncélú másolat kivételének megfelelő alkalmazásához.

Végezetül, a Bíróság az előterjesztett kérdésre azt a választ adja, hogy a vonatkozó szabályozás – egy 2001. június 22‑én hatályba lépett irányelv, amelyet a tagállamoknak legkésőbb 2002. december 22‑éig kellett átültetniük belső jogukba – nem alkalmazandó a művek és más, jogi védelem alatt álló teljesítmények ezen időpontot megelőzően történt különböző felhasználásaira.

EMLÉKEZTETŐ: Az előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi a tagállami bíróságok számára, hogy az előttük folyamatban lévő jogvita keretében az uniós jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek a Bíróság elé. A Bíróság nem dönti el a tagállami bíróság előtti jogvitát. A nemzeti bíróság feladata, hogy az ügyet a Bíróság határozata alapján elbírálja. E határozat a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más nemzeti bíróságokat is köti.

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Bíróságot.

A kihirdetés napján az ítélet teljes szövege megtalálható a CURIA honlapon

Sajtófelelős: Lehóczki Balázs (+352) 4303 5499

1 :


Side Bar