Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 56/13

v Luxemburgu 7. mája 2013

50 rokov sa občania a podniky môžu dovolávať priameho účinku práva Únie

Od vyhlásenia rozsudku Van Gend & Loos v roku 1963 sa môžu jednotlivci priamo dovolávať práva Únie pred vnútroštátnymi orgánmi a súdmi

Dňa 5. februára 1963 vyhlásil Súdny dvor rozsudok Van Gend & Loos1, ktorý bol odpoveďou na prejudiciálnu otázku položenú holandským súdom Tariefcommissie. Tento súd mal rozhodnúť spor medzi holandskou prepravnou spoločnosťou Van Gend & Loos a holandskou daňovou správou týkajúci sa cla, ktoré bola táto spoločnosť povinná uhradiť za dovoz tovaru z Nemecka do Holandska. Prepravná spoločnosť tvrdila, že použitá colná sadzba je v rozpore s pravidlom Zmluvy o EHS, ktoré členským štátom zakazovalo zvyšovať clo vo svojich vzájomných obchodných vzťahoch. Daňová správa sa naopak domnievala, že spoločnosť sa tohto pravidla nemôže dovolávať z dôvodu, že toto pravidlo zakladá povinnosť iba voči ostatným členským štátom.

Súdny dvor svojím rozsudkom stanovil jednu zo základných zásad práva Európskej únie: priamy účinok. Podľa tejto zásady právo Únie nezakladá iba vzájomné povinnosti medzi členskými štátmi, ale aj bezprostredné účinky v prospech občanov a podnikov tým, že im priznáva individuálne práva, ktoré musia vnútroštátne orgány a súdy chrániť.

Dňa 13. mája 2013 sa na Súdnom dvore uskutoční konferencia s cieľom pripomenúť si vyhlásenie tohto rozsudku. V rámci tejto konferencie, ktorá bola sprístupnená zástupcom právnických profesií a akademickej obce prostredníctvom on-line registrácie, budú účastníci diskutovať o obsahu rozsudku, jeho vplyve a perspektíve tejto judikatúry.2 V rovnakom duchu otvorenia sa vonkajšiemu právnickému svetu, akým sa nedávno vyznačovalo dielo vydané Súdnym dvorom pri príležitosti jeho 60. výročia v decembri 2012, budú diskusie na konferencii uvedené viacerými vstupmi osobností z prostredia mimo Súdneho dvora.

Prvýkrát bude môcť verejnosť v histórii inštitúcie sledovať diskusie naživo na stránke Súdneho dvora (www.curia.europa.eu), čo svedčí o jedinečnej povahe tejto udalosti a zdôrazňuje význam zásady priameho účinku pre každého občana a podnik Únie.

Do programu konferencie možno nahliadnuť kliknutím na tento obrázok:

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499

1 :

Rozsudok Súdneho dvora z 5. februára 1963, Van Gend & Loos/Holandská daňová správa (26/62).

2 :

Oznámenie o tejto konferencii a viac podrobností pozri v TK č. 10/13.


Side Bar