Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Presă și informare

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

COMUNICAT DE PRESĂ nr.°56/13

Luxemburg, 7 mai 2013

50 de ani de efect direct al dreptului Uniunii în favoarea cetățenilor și a întreprinderilor

Începând de la Hotărârea Van Gend & Loos din 1963, particularii pot invoca direct dreptul Uniunii în fața autorităților și a instanțelor naționale

La 5 februarie 1963, Curtea de Justiție a pronunțat Hotărârea Van Gend & Loos1, ca răspuns la o întrebare preliminară formulată de o instanță olandeză, Tariefcommissie. Această instanță trebuia să soluționeze un litigiu între întreprinderea olandeză de transport Van Gend & Loos și administrația fiscală olandeză referitor la taxele vamale pe care această întreprindere trebuia să le plătească pentru importul de mărfuri din Germania în Țările de Jos. Întreprinderea de transport a invocat faptul că nivelul taxei aplicate era contrar normei din Tratatul CEE care interzicea statelor membre să majoreze taxele vamale în cadrul relațiilor comerciale reciproce. Administrația fiscală considera, în schimb, că întreprinderea nu putea invoca această normă întrucât ea nu crea obligații decât pentru statele membre.

Prin hotărârea sa, Curtea a stabilit unul dintre principiile fondatoare ale dreptului Uniunii Europene: efectul direct. Potrivit acestui principiu, dreptul Uniunii nu creează numai obligații reciproce între statele membre, ci produce, în favoarea cetățenilor și a întreprinderilor, efecte imediate conferindu‑le drepturi individuale pe care autoritățile și instanțele naționale trebuie să le protejeze.

Pentru a comemora pronunțarea acestei hotărâri, o conferință va avea loc la Curte la 13 mai 2013. În cadrul acestei conferințe, care a fost deschisă reprezentanților tuturor profesiilor juridice și ai mediului academic prin intermediul unei proceduri de înregistrare on-line, participanții vor dezbate conținutul hotărârii, consecințele sale și perspectivele acestei jurisprudențe.2 În același spirit de deschidere către lumea juridică externă, care a fost ilustrat recent de lucrarea publicată de Curte cu ocazia celei de a 60-a aniversări în decembrie 2012, dezbaterile din cadrul conferinței vor începe cu mai multe intervenții ale unor personalități din afara Curții.

Pentru prima dată în istoria instituției, marele public va putea urmări dezbaterile în direct pe site‑ul Curții (www.curia.europa.eu), ceea ce demonstrează caracterul unic al acestui eveniment și importanța pe care o are principiul efectului direct pentru fiecare cetățean și pentru fiecare întreprindere a Uniunii.

Programul conferinței poate fi consultat clicând pe imaginea următoare:

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curţii de Justiţie.

Persoana de contact pentru presă: Iliiana Paliova (+352) 4303 3708

1 :

Hotărârea Curții din 5 februarie 1963, Van Gend & Loos/Administrația fiscală olandeză (26/62).

2 :

A se vedea, pentru anunțul acestei conferințe și mai multe detalii, CP nr. 10/13.


Side Bar