Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pers en Voorlichting

Hof van Justitie van de Europese Unie

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 56/13

Luxemburg, 7 mei 2013

50 jaar rechtstreekse werking van het Unierecht ten gunste van burgers en ondernemingen

Sinds het arrest Van Gend & Loos van 1963 kunnen particulieren zich voor de nationale autoriteiten en rechterlijke instanties rechtstreeks op het Unierecht beroepen

Op 5 februari 1963 sprak het Hof van Justitie het arrest Van Gend & Loos1 uit in antwoord op een prejudiciële vraag van een Nederlandse rechterlijke instantie, de Tariefcommissie. Deze rechterlijke instantie diende een geschil te beslechten tussen het Nederlandse transportbedrijf Van Gend & Loos en de Nederlandse belastingadministratie betreffende douanerechten die deze onderneming had moeten betalen voor goederen die uit Duitsland in Nederland waren ingevoerd. Het transportbedrijf voerde aan dat het toegepaste percentage in strijd was met de regel van het EEG-Verdrag die de lidstaten verbood om de douanerechten in hun onderlinge handelsbetrekkingen te verhogen. De belastingadministratie daarentegen was van mening dat de onderneming zich niet op deze regel kon beroepen omdat deze slechts een verplichting tegenover de andere lidstaten in het leven riep.

In zijn arrest heeft het Hof een van de grondbeginselen van het recht van de Europese Unie vastgesteld: de rechtstreekse werking. Volgens dit beginsel schept het recht van de Unie niet alleen wederzijdse verplichtingen tussen de lidstaten, maar heeft het ook rechtstreekse werking ten gunste van burgers en ondernemingen doordat het hun individuele rechten verleent die de nationale autoriteiten en rechterlijke instanties moeten beschermen.

Ter herinnering aan de uitspraak van dit arrest wordt op 13 mei 2013 bij het Hof een colloquium gehouden. Tijdens dit colloquium, waaraan vertegenwoordigers van alle juridische beroepen en de academische wereld kunnen deelnemen door zich online in te schrijven, zullen de deelnemers de inhoud en de gevolgen van het arrest en de door deze rechtspraak geboden vooruitzichten bespreken.2 In dezelfde geest van openheid ten opzichte van externe juristen waarmee het Hof onlangs naar aanleiding van zijn 60e verjaardag in december 2012 een werk heeft gepubliceerd, zullen de debatten in het kader van het colloquium worden ingeleid door verschillende vooraanstaande personen van buiten het Hof.

Voor het eerst in de geschiedenis van de instelling zal het grote publiek de debatten live kunnen volgen op de site van het Hof (www.curia.europa.eu), wat getuigt van het unieke karakter van deze gebeurtenis en van het belang van het beginsel van de rechtstreekse werking voor elke burger en onderneming in de Unie.

Klik op onderstaande afbeelding om het programma van het colloquium te raadplegen:

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught (+352) 4303 2170

1 :

Arrest Hof van 5 februari 1963, Van Gend & Loos, 26/62.

2 :

Voor de aankondiging van dit colloquium en meer details, zie PC nr. 10/13.


Side Bar