Navigation path

Left navigation

Additional tools

Prese un informācija

Eiropas Savienības Tiesa

PAZIŅOJUMS PRESEI Nr. 56/13

Luksemburga, 2013. gada 7. maijs

50 gadi Savienības tiesību tiešai iedarbībai pilsoņu un uzņēmumu labā

Kopš 1963. gada sprieduma lietā “Van Gend & Loos” personas var tieši atsaukties uz Savienības tiesībām valsts iestādēs un tiesās

1963. gada 5. februārī Tiesa, atbildot uz Nīderlandes tiesas Tariefcommissie uzdotu prejudiciālu jautājumu, pasludināja spriedumu lietā Van Gend & Loos 1. Šai tiesai bija jāizskata strīds starp Nīderlandes pārvadājumu uzņēmumu Van Gend & Loos un Nīderlandes nodokļu administrāciju par muitas nodevām, kuras šim uzņēmumam bija jāmaksā par preču importu no Vācijas uz Nīderlandi. Pārvadājumu uzņēmums norādīja, ka piemērotā likme bija pretrunā EEK līguma noteikumam, ar kuru dalībvalstīm bija aizliegts palielināt muitas nodevas to savstarpējās tirdzniecības attiecībās. Savukārt nodokļu administrācija uzskatīja, ka uzņēmums nevarēja atsaukties uz šo noteikumu, jo tajā bija noteikts pienākums tikai citām dalībvalstīm.

Tiesa šajā spriedumā iedibināja vienu no Eiropas Savienības tiesību pamatprincipiem: tiešu iedarbību. Atbilstoši šim principam ar Savienības tiesībām nav noteikti tikai savstarpēji pienākumi starp dalībvalstīm, bet tām pilsoņu un uzņēmumu labā ir tūlītēja iedarbība, piešķirot tiem individuālas tiesības, kuras ir jāaizsargā valsts iestādēm un tiesām.

Šī sprieduma pasludināšanas atcerei Tiesā 2013. gada 13. maijā notiks konference. Šajā konferencē, kurā, reģistrējoties tiešsaistē, var piedalīties visu juridisko profesiju un akadēmisko aprindu pārstāvji, dalībnieki diskutēs par sprieduma saturu, sekām un šīs judikatūras perspektīvām 2. Ar tādu pašu atvērtības pieeju pret ārpus Tiesas esošajām juridiskajām aprindām, kāda tā nesen bija saistībā ar Tiesas publicēto izdevumu par tās 60 gadadienu 2012. gada decembrī, konferences diskusijas ievadīs vairākas ar Tiesu nesaistītas personības.

Pirmo reizi iestādes vēsturē plašāka sabiedrība varēs sekot līdzi diskusijām tiešraidē Tiesas vietnē internetā (www.curia.europa.eu), kas liecina par šī notikuma unikalitāti un tiešas iedarbības principa nozīmi ikvienam Savienības pilsonim un uzņēmumam.

Ar konferences programmu var iepazīties, uzklikšķinot uz šo attēlu:

Neoficiāls dokuments plašsaziņas līdzekļu vajadzībām, kas Tiesai nav saistošs.

Kontaktpersona presei: Gitte Stadler (+352) 4303 3127

1 :

 Tiesas 1963. gada 5. februāra spriedums lietā 26/62 Van Gend & Loos/Nīderlandes nodokļu administrācija.

2 :

  Attiecībā uz šīs konferences izsludināšanu un papildu informācijai skat. PP Nr. 10/13.


Side Bar