Navigation path

Left navigation

Additional tools

Spauda ir informacija

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

PRANEŠIMAS SPAUDAI Nr. 56/13

2013 m. gegužės 7 d., Liuksemburgas

Sąjungos teisės tiesioginio veikimo piliečių ir įmonių naudai 50-metis

1963 m. priėmus Sprendimą Van Gend & Loos privatūs asmenys gali tiesiogiai remtis Sąjungos teise nacionalinėse valdžios institucijose ir teismuose

1963 m. vasario 5 d. Teisingumo Teismas paskelbė Sprendimą Van Gend & Loos1, kuriuo atsakė į Nyderlandų teismo Tariefcommissie pateiktą prejudicinį klausimą. Šis teismas turėjo išspręsti Nyderlandų transporto bendrovės Van Gend & Loos ir Nyderlandų mokesčių administracijos ginčą dėl muitų, kuriuos ši bendrovė turėjo sumokėti už prekių importą iš Vokietijos į Nyderlandus. Transporto bendrovė teigė, kad pritaikytas muitų tarifas prieštaravo EEB sutarties nuostatai dėl draudimo valstybėms narėms didinti muitus tarpusavio prekyboje. Tačiau mokesčių administracija manė, kad bendrovė negalėjo remtis šia nuostata, nes ja nustatyta pareiga tik kitų valstybių narių atžvilgiu.

Sprendimu Teisingumo Teismas įtvirtino vieną pagrindinių Europos Sąjungos teisės principų – tiesioginį veikimą. Pagal šį principą Sąjungos teise sukuriamos ne tik valstybių narių tarpusavio pareigos, bet nedelsiant sukeliamas naudingas poveikis piliečiams ir įmonėms, nes jiems suteikiamos individualios teisės, kurias turi užtikrinti nacionalinės valdžios institucijos ir teismai.

2013 m. gegužės 13 d. Teisingumo Teisme įvyks konferencija šiam sprendimui paminėti. Šioje konferencijoje, kurioje gali dalyvauti visi užsiregistravę internetu teisinių profesijų ir mokslo atstovai, bus aptarti sprendimo turinys, jo reikšmė ir jame įtvirtintos praktikos perspektyvos2. Vadovaujantis ta pačia atvirumo plačiam teisininkų ratui idėja, kurią iliustruoja 2012 m. gruodžio mėn. Teisingumo Teismo 60‑mečio proga išleistas leidinys, konferencijoje pasisakys ir kelią diskusijoms atvers ir ne Teisingumo Teisme dirbantys asmenys.

Pirmą kartą institucijos istorijoje visuomenė galės stebėti diskusijas tiesiogiai Teisingumo Teismo interneto svetainėje (www.curia.europa.eu), o tai patvirtina šio renginio unikalumą ir tiesioginio veikimo principo svarbą kiekvienam Sąjungos piliečiui ir įmonei.

Su konferencijos programa galima susipažinti paspaudus šį paveiksliuką:

Žiniasklaidai skirtas neoficialus dokumentas, neįpareigojantis Teisingumo Teismo.

Kontaktinis asmuo: Gitte Stadler (+352) 4303 3127

1 :

1963 m. vasario 5 d. Sprendimas Van Gend & Loos prieš Nederlandse administratie der belastingen (26/62).

2 :

Šios konferencijos skelbimą ir daugiau informacijos galima rasti PS Nr.10/13.


Side Bar