Navigation path

Left navigation

Additional tools

Presse og Information

Den Europæiske Unions Domstol

PRESSEMEDDELELSE NR. 56/13

Luxembourg, den 7. maj 2013

50 års direkte virkning af EU-retten til gavn for borgerne og virksomhederne

Siden dommen fra 1963 i sagen Van Gend & Loos kan privatpersoner gøre EU-retten gældende direkte ved de nationale myndigheder og domstole

Den 5. februar 1963 afsagde Domstolen dom i sagen Van Gend & Loos1 med henblik på at besvare et præjudicielt spørgsmål, der var forelagt af en nederlandsk ret, Tariefcommissie. Denne ret skulle afgøre en tvist mellem den nederlandske transportvirksomhed Van Gend & Loos og den nederlandske skatte- og afgiftsmyndighed vedrørende told, som denne virksomhed skulle betale for import af varer fra Tyskland til Nederlandene. Transportvirksomheden gjorde gældende, at den anvendte toldsats var i strid med den bestemmelse i EØF-traktaten, der forbød medlemsstaterne at forhøje tolden i deres indbyrdes samhandel. Skatte- og afgiftsmyndigheden var derimod af den opfattelse, at virksomheden ikke kunne påberåbe sig denne bestemmelse, idet sidstnævnte kun indebar en forpligtelse i forhold til de øvrige medlemsstater.

Med dommen fastslog Domstolen et af de grundlæggende principper i EU-retten: den direkte virkning. I henhold til dette princip skaber EU-retten ikke alene gensidige forpligtelser mellem medlemsstaterne, men indebærer umiddelbare virkninger til gavn for borgerne og virksomhederne derved, at disse indrømmes individuelle rettigheder, som de nationale myndigheder og domstole skal beskytte.

For at mindes afsigelsen af denne dom vil Domstolen afholde en konference den 13. maj 2013. Under denne konference, der er blevet gjort åben for repræsentanter fra hele juriststanden og den akademiske verden gennem en online-registreringsprocedure, vil deltagerne diskutere dommens indhold, dens følgevirkninger og perspektiverne for denne retspraksis2. I den samme ånd om åbning mod den eksterne juridiske verden, som for nylig er blevet illustreret ved det værk, der blev offentliggjort af Domstolen i forbindelse med 60-året for Domstolens oprettelse i december 2012, vil debatterne under konferencen blive indledt ved flere indlæg fra eksterne gæstetalere.

For første gang i institutionens historie kan offentligheden følge debatterne direkte på Domstolens hjemmeside (http://curia.europa.eu/), hvilket vidner om denne begivenheds unikke karakter og om den betydning, som princippet om direkte virkning har for hver enkelt borger og virksomhed i Unionen.

Programmet for konferencen kan ses ved at klikke på dette billede:

Dette er et ikke-officielt dokument til mediernes brug og forpligter ikke Domstolen.

Kontakt i Presse og Informationsafdelingen: Gitte Stadler (+352) 4303 3127

1 :

Dom af 5.2.1963, sag 26/62.

2 :

For meddelelse vedrørende denne konference og flere detaljer se venligst PM nr. 10/13.


Side Bar