Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisk a informace

Soudní dvůr Evropské unie

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 56/13

Lucemburku dne 7. května 2013

50 let přímého účinku unijního práva pro občany a podniky

Od vyhlášení rozsudku Van Gend & Loos v roce 1963 se mohou jednotlivci přímo dovolávat unijního práva před vnitrostátními orgány a soudy.

Dne 5. února 1963 vyhlásil Soudní dvůr rozsudek Van Gend & Loos1 v odpověď na předběžnou otázku položenou nizozemským soudním orgánem Tariefcommissie. Tento soud měl rozhodnout spor mezi nizozemskou dopravní společností Van Gend & Loos a nizozemskou daňovou správou ohledně cla, jež měl tento podnik uhradit z dovozu zboží z Německa do Nizozemska. Uvedený podnik tvrdil, že použitá celní sazba je v rozporu s pravidlem Smlouvy o EHS zakazujícím členským státům zvyšovat clo ve vzájemných obchodních vztazích. Daňová správa se naproti tomu domnívala, že se uvedený podnik nemůže tohoto pravidla dovolávat, protože toto pravidlo zakládá povinnost pouze vůči ostatním členským státům.

Ve svém rozsudku formuloval Soudní dvůr jednu ze základních zásad práva Evropské unie: zásadu přímého účinku. Podle této zásady nezakládá unijní právo pouze vzájemné povinnosti mezi členskými státy, ale také bezprostřední účinky ve prospěch občanů a podniků tím, že jim přiznává individuální práva, která musí vnitrostátní orgány a soudy chránit.

K připomenutí vyhlášení tohoto rozsudku proběhne na Soudním dvoře dne 13. května 2013 konference. Na této konferenci, na niž se mohli přihlásit zástupci všech právnických povolání a akademických kruhů prostřednictvím on-line registrace, budou účastníci diskutovat o obsahu rozsudku, o jeho dopadech a o perspektivách této judikatury2. Otevřenost ve vztahu k právnické obci vně Soudního dvora, v jejímž duchu se neslo dílo nedávno publikované Soudním dvorem u příležitosti jeho 60. výročí v prosinci roku 2012, se projeví i tentokrát, a to v tom směru, že debaty v rámci konference budou uvozeny několika příspěvky osobností působících mimo Soudní dvůr.

Široká veřejnost bude moci vůbec poprvé v historii orgánu sledovat debaty živě na stránkách Soudního dvora (www.curia.europa.eu), což svědčí o jedinečnosti této události a o významu zásady přímého účinku pro každého občana a každý podnik v Unii.

Do programu konference lze nahlédnout kliknutím na tento obrázek:

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki (+352) 4303 5499

1 :

Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. února 1963, Van Gend & Loos v. Nederlandse administratie der belastingen (26/62).

2 :

K oznámení o této konferenci a pro více podrobností viz TZ č. 10/13.


Side Bar