Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL BG

Presă și informare

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 27/13

Luxemburg, 14 martie 2013

Concluziile avocatului general în cauza C‑509/11

ÖBB-Personenverkehr AG

În opinia avocatului general Jääskinen, călătorilor din transportul feroviar trebuie să li se ramburseze parțial costul legitimației de călătorie în cazul unei întârzieri importante, chiar dacă întârzierea se datorează unui caz de forță majoră

O întreprindere feroviară nu poate exclude în astfel de cazuri obligația sa de rambursare

Regulamentul privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar prevede că un călător poate cere întreprinderii feroviare o rambursare parțială a prețului legitimației de călătorie pentru o întârziere de o oră sau mai mult. Această despăgubire este de cel puțin 25 % din prețul legitimației de transport pentru o întârziere între 60 și 119 minute și de cel puțin 50 % pentru o întârziere de 120 de minute sau mai mult. Regulamentul nu înlătură acest drept la despăgubire atunci când întârzierea se datorează unor cauze de forță majoră, cum ar fi condiții climaterice dificile, distrugeri ale infrastructurii feroviare și conflicte de muncă.

Verwaltungsgerichtshof (Curtea Administrativă) din Austria a solicitat Curții de Justiție să se stabilească dacă o întreprindere feroviară poate totuși exclude obligația sa de plată a unei despăgubiri atunci când o întârziere, o pierdere a legăturii sau o anulare este cauzată de forța majoră. Verwaltungsgerichtshof trebuie să se pronunțe într-o acțiune formulată de ÖBB-Personenverkehr AG, o întreprindere feroviară austriacă, prin care aceasta a contestat decizia Comisiei de control a rețelei de transport feroviar austriece prin care ÖBB a fost obligată să elimine o prevedere în ceea ce privește dispozițiile generale și condițiile acesteia care exclude acordarea unei despăgubiri în cazuri de forță majoră.

În concluziile prezentate astăzi, avocatul general Niilo Jääskinen consideră că o întreprindere feroviară nu se poate sustrage de la obligația sa de a plăti, potrivit regulamentului, o despăgubire pentru prețul legitimației de transport atunci când întârzierea se datorează unui caz de forță majoră.

Avocatul general subliniază că în textul regulamentului nu este nicăieri menționată o limitare a acestei obligații în cazuri de forță majoră. Deși restrângerile cu privire la răspundere cuprinse în regulile internaționale privind transportul feroviar la care face trimitere regulamentul nu se aplică rambursării prețului legitimației de călătorie în caz de întârziere, faptul că regulamentul urmărește sporirea protecției consumatorilor împiedică posibilitatea ca o restricționare a unei astfel de rambursări să fie dedusă din conceptul general de forță majoră din dreptul Uniunii. Dacă legiuitorul Uniunii Europene ar fi urmărit să limiteze această obligație pentru cauze de forță majoră, acest lucru ar fi fost în mod clar indicat în textul regulamentului. Avocatul general respinge totodată posibilitatea aplicării prin analogie a normelor referitoare la forța majoră prevăzute de regulamentele privind drepturile călătorilor din alte sectoare de transport, mai precis în cazul călătoriilor cu avionul, cu vaporul și cu autobuzul. Acesta precizează că, în ceea ce privește călătoriile cu trenul, cele mai întâlnite cauze de forță majoră, respectiv condiții climaterice dificile, distrugeri ale infrastructurii feroviare și conflicte de muncă, au o frecvență previzibilă din punct de vedere statistic și pot fi luate în considerare atunci când se calculează prețul legitimației de călătorie. De asemenea, situația întreprinderilor care operează în diferite sectoare de transport nu este comparabilă, întrucât diferitele mijloace de transport nu sunt interschimbabile în ceea ce privește condițiile lor de utilizare.

Referitor la cealaltă întrebare adresată de Verwaltungsgerichtshof cu privire la competențele organismului național însărcinat cu punerea în executare a regulamentului, avocatul general Jääskinen propune să se răspundă că regulamentul nu autorizează acest organism să impună unei întreprinderi feroviare, ale cărei condiții de acordare a despăgubirilor pentru prețul legitimației de transport nu corespund criteriilor stabilite în regulament, conținutul concret al schemei de despăgubire pe care întreprinderea trebuie să o utilizeze în mod obligatoriu, atunci când dreptul național recunoaște organismului respectiv numai competența de a declara nulitatea acestor condiții de acordare a despăgubirilor.

Avocatul general adaugă însă că obligația legală a unei întreprinderi feroviare de a se conforma regulamentului nu depinde de competențele organismului național sau de sancțiunile pe care organismul le poate aplica. Aceasta înseamnă că ÖBB este ținută să respecte dispozițiile regulamentului, iar călătorii ar fi în drept să le invoce în orice proces civil privind despăgubirea pentru prețul legitimației de călătorie deschis împotriva acestei întreprinderi feroviare.

MENȚIUNE: Concluziile avocatului general nu sunt obligatorii pentru Curtea de Justiție. Misiunea avocaților generali este de a propune Curții, în deplină independență, o soluție juridică în cauza care le este atribuită. Judecătorii Curții urmează să delibereze în această cauză. Hotărârea va fi pronunțată la o dată ulterioară.

MENȚIUNE: Trimiterea preliminară permite instanțelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze Curții întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu soluționează litigiul național. Este de competența instanței naționale să soluționeze cauza conform deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe naționale care sunt sesizate cu o problemă similară.

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curții de Justiție.

Textul integral al concluziilor se publică pe site‑ul CURIA în ziua pronunțării

Persoana de contact pentru presă: Iliiana Paliova (+352) 4303 3708

Imagini de la prezentarea concluziilor sunt disponibile pe „Europe by Satellite"  (+32) 2 2964106


Side Bar