Navigation path

Left navigation

Additional tools

Mediji in informacije

Sodišče Evropske unije

SPOROČILO ZA MEDIJE ŠT. 23/13

V Luxembourgu, 6. marca 2013

Sodna statistika 2012: utrditev rezultatov iz zadnjih let

Trajanje postopkov pred Sodiščem in Splošnim sodiščem se še naprej precej zmanjšuje.

Iz sodne statistike Sodišča za leto 2012 sta na splošno razvidni povečana storilnost in znatno izboljšanje učinkovitosti glede trajanja postopkov. Razvidno je tudi rahlo zmanjšanje skupnega števila zadev, ki so jih vsa tri sodišča prejela (1427 leta 2012 v primerjavi s 1569 leta 2011), kar pa bi lahko bilo glede na razvoj sodnih sporov v zadnjih petih letih konjunkturno.

Sodišče

Sodišče je leta 2012 rešilo 595 zadev in prejelo 632 novih zadev. Pripad zadev ostaja zelo velik in je v zgodovini Sodišča drugi največji pripad zadev v enem letu. Čeprav se je zmanjšal za okoli 8 odstotkov v primerjavi z letom 2011 (688 prejetih zadev), pa je to mogoče v glavnem razložiti z rahlim zmanjšanjem števila pritožb, vloženih zoper sodbe Splošnega sodišča, v primerjavi s prejšnjim letom. Kar zadeva prejete predloge za sprejetje predhodne odločbe, njihovo število je bilo leta 2012 drugo največje v celotni zgodovini Sodišča.

Glede trajanja postopkov so statistični podatki zelo pozitivni. Kar zadeva natančneje postopek predhodnega odločanja, ta traja 15,7 meseca.

Tako je leta 2012 povprečno trajanje postopka predhodnega odločanja doseglo svojo najnižjo raven v zgodovini.

Kar zadeva direktne tožbe in pritožbe, postopek je povprečno trajal 19,7 oziroma 15,3 meseca.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008

2009

2010

2011

2012

Prejete zadeve

Rešene zadeve

Nerešene zadeve

 

2008

2009

2010

2011

2012

Prejete zadeve

593

562

631

688

632

Rešene zadeve

567

588

574

638

595

Nerešene zadeve

768

742

799

849

886

Splošno sodišče

Splošno sodišče se lahko pohvali s tem, da je potrdilo uspeh znatnega povečanja števila rešenih zadev iz leta 2011. Leta 2012 je bilo tako rešenih 688 zadev (kar je po letu 2011 najboljši rezultat od ustanovitve Splošnega sodišča). Doseg nove ravni produktivnosti sodišča, ki je posledica več notranjih reform, ki so bile vpeljane v teh zadnjih letih in ki so zagotovile kumulacijo izboljšanj učinkovitosti, je omogočil zgodovinsko zmanjšanje števila nerešenih zadev (in sicer 71 zadev oziroma več kot 5% manj); k temu pa je pripomoglo tudi začasno zmanjšanje pripada zadev, ki jih je bilo to leto 617 (oziroma skoraj 15% manj). Poleg tega se je trajanje postopka občutno zmanjšalo, pri čemer je postopek povprečno trajal 24,8 meseca, kar je 1,9 meseca manj kot leta 2011.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2008

2009

2010

2011

2012

Prejete zadeve

Rešene zadeve

Nerešene zadeve

 

2008

2009

2010

2011

2012

Prejete zadeve

629

568

636

722

617

Rešene zadeve

605

555

527

714

688

Nerešene zadeve

1 178

1 191

1 300

1 308

1 237

Sodišče za uslužbence

Drugače kot pri ostalih sodiščih kaže sodna statistika Sodišča za uslužbence za leto 2012 novo povečanje pripada zadev (178) glede na prejšnje leto (159). To število se tako od leta 2008 stalno povečuje.

Število rešenih zadev (121) je precej manjše od števila rešenih zadev v prejšnjem letu (166), ki je bil sicer najboljši kvantitativen rezultat Sodišča za uslužbence od njegove ustanovitve. To zmanjšanje je mogoče razložiti s spremembo sestave Sodišča za uslužbence konec leta 2011. Novoimenovani sodniki so namreč lahko svojo polno učinkovitost dosegli šele po več mesecih opravljanja funkcije zaradi časa, potrebnega za izvedbo pripravljalnih ukrepov, obravnav in izdajo sodb v zvezi z vloženimi tožbami.

Povprečno trajanje postopka pa se je le malo spremenilo (14,8 meseca leta 2012 v primerjavi s 14,2 meseca leta 2011).

0

50

100

150

200

250

2008

2009

2010

2011

2012

Prejete zadeve

Rešene zadeve

Nerešene zadeve

 

2008

2009

2010

2011

2012

Prejete zadeve

111

113

139

159

178

Rešene zadeve

129

155

129

166

121

Nerešene zadeve

217

175

185

178

235

Neuradni dokument za medije, ki ne zavezuje Sodišča.

Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca (+352) 4303 2793


Side Bar