Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Presă și informare

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 23/13

Luxemburg, 6 martie 2013

Statistici judiciare 2012: consolidarea rezultatelor obținuțe în acești ultimi ani

Durata procedurilor în fața Curții și a Tribunalului continuă să scadă în mod semnificativ

Statisticile judiciare ale Curții pentru anul 2012 sunt marcate, în general, de o productivitate susținută și de o îmbunătățire foarte semnificativă a eficacității în ceea ce privește durata procedurilor. În plus, se poate nota o ușoară scădere a numărului total de cauze introduse în fața celor trei instanțe (1 427 în 2012 față de 1 569 în 2011), scădere care, ținând seama de evoluția contenciosului în ultimii cinci ani, ar putea avea un caracter mai degrabă conjunctural.

Curtea de Justiție

În 2012, Curtea a soluționat 595 de cauze și a fost sesizată cu 632 de cauze noi. Numărul de cauze introduse continuă să fie foarte ridicat și ocupă, în istoria Curții, a doua poziție în rândul celui mai ridicat număr de cauze introduse în decursul unui an. Deși a scăzut cu aproximativ 8 % în raport cu anul 2011 (688 de cauze introduse), acest lucru se explică în principal printr‑o ușoară scădere, în raport cu anul trecut, a numărului de recursuri introduse împotriva hotărârilor Tribunalului. În ceea ce privește trimiterile preliminare înregistrate, numărul acestora în 2012 este al doilea ca mărime atins vreodată în toată istoria Curții.

Referitor la durata procedurilor, datele statistice sunt foarte pozitive. În ceea ce privește situația specifică a trimiterilor preliminare, această durată se ridică la 15,7 luni.

Astfel, în 2012, durata medie de soluționare a trimiterilor preliminare a atins nivelul istoric cel mai scăzut.

În privința acțiunilor directe și a recursurilor, durata medie de soluționare a fost de 19,7 luni și, respectiv, de15,3 luni.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008

2009

2010

2011

2012

Cauze introduse

Cauze soluționate

Cauze pendinte

 

2008

2009

2010

2011

2012

Cauze introduse

593

562

631

688

632

Cauze soluționate

567

588

574

638

595

Cauze pendinte

768

742

799

849

886

Tribunalul

Tribunalul se poate felicita pentru reușita de a fi consolidat veritabilul salt cantitativ efectuat în 2011. Astfel, în 2012, au fost soluționate 688 de cauze (ceea ce constituie cel mai bun rezultat de la înființarea instanței după cel obținut în 2011). Atingerea unui nou nivel de productivitate judiciară, care își are originea în multiplele reforme interne puse în aplicare în acești ultimi ani și care produc creșteri cumulate în materie de eficacitate, a făcut posibilă o reducere istorică a numărului de cauze pendinte (reducere cu 71 de cauze, respectiv o scădere cu mai mult de 5 %), profitând de o scădere punctuală a cauzelor introduse, în număr de 617 în acest an (respectiv o reducere de aproape 15 %). Pe de altă parte, durata procedurii a scăzut sensibil, la o durată medie de 24,8 luni, respectiv o reducere cu 1,9 luni în raport cu 2011.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2008

2009

2010

2011

2012

Cauze introduse

Cauze soluționate

Cauze pendinte

 

2008

2009

2010

2011

2012

Cauze introduse

629

568

636

722

617

Cauze soluționate

605

555

527

714

688

Cauze pendinte

1 178

1 191

1 300

1 308

1 237

Tribunalul Funcției Publice

Spre deosebire de celelalte instanțe, statisticile judiciare ale Tribunalului Funcției Publice arată în 2012 o nouă creștere a numărului de cauze introduse (178) în raport cu anul trecut (159). Acest număr este astfel în creștere constantă din 2008.

Cât privește numărul cauzelor soluționate (121), acesta înregistrează o descreștere netă în raport cu cel de anul trecut (166), care constituia, este adevărat, cel mai bun rezultat din punct de vedere cantitativ al Tribunalului Funcției Publice de la înființarea sa. Această descreștere se explică prin schimbarea produsă la sfârșitul anului 2011 în compunerea Tribunalului. Astfel, dat fiind timpul necesar pentru instrumentarea și soluționarea acțiunilor, judecătorii nou‑numiți au putut să ajungă la deplinul randament numai după mai multe luni de activitate.

Durata medie a procedurii nu s‑a modificat însă mult (14,8 luni în 2012 față de 14,2 luni în 2011).

0

50

100

150

200

250

2008

2009

2010

2011

2012

Cauze introduse

Cauze soluționate

Cauze pendinte

 

2008

2009

2010

2011

2012

Cauze introduse

111

113

139

159

178

Cauze soluționate

129

155

129

166

121

Cauze pendinte

217

175

185

178

235

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curții de Justiție.

Persoana de contact pentru presă: Iliiana Paliova (+352) 4303 3708


Side Bar