Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Prese un informācija

Eiropas Savienības Tiesa

PAZIŅOJUMS PRESEI Nr. 23/13

Luksemburgā, 2013. gada 6. martā

Tiesas darbības statistika 2012. gadā – pēdējos gados sasniegto rezultātu konsolidācija

Tiesvedības ilgums Tiesā un Vispārējā tiesā turpina būtiski samazināties

Tiesas darbības statistikā 2012. gadā iezīmējas pastāvīga augsta produktivitāte un ļoti būtiska efektivitātes uzlabošanās attiecībā uz tiesvedību ilgumu. Turklāt var saskatīt nelielu kopējā trijās tiesās ierosināto lietu skaita samazinājumu (1427 lietas 2012. gadā salīdzinājumā ar 1569 lietām 2011. gadā), kam, ņemot vērā tiesvedību attīstību pēdējo piecu gadu laikā, tomēr varētu būt drīzāk īslaicīgs raksturs.

Tiesa

2012. gadā Tiesa ir pabeigusi 595 lietas un tajā ir ierosinātas 632 jaunas lietas. Ierosināto lietu skaits joprojām ir ļoti augsts, un Tiesas vēsturē tas ir otrais lielākais gada laikā ierosināto lietu skaits. Lai gan tas, salīdzinot ar 2011. gadu (688 ierosinātas lietas), ir samazinājies par aptuveni 8 %, tas principā ir izskaidrojams ar nelielu apelāciju sūdzību, kas iesniegtas par Vispārējās tiesas nolēmumiem, skaita samazinājumu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Runājot par ierosinātajām prejudiciālā nolēmuma lietām, to skaits 2012. gadā ir otrais lielākais, kāds jebkad ir sasniegts Tiesas vēsturē.

Attiecībā uz tiesvedību ilgumu statistikas dati ir ļoti pozitīvi. Runājot konkrētāk par lūgumiem sniegt prejudiciālu nolēmumu, to tiesvedības ilgums ir bijis 15,7 mēneši.

Tādējādi 2012. gadā vidējais prejudiciālo lietu izskatīšanas ilgums ir sasniedzis viszemāko līmeni vēsturē.

Runājot par tiešajām prasībām un apelācijas tiesvedībām, to vidējais izskatīšanas ilgums ir bijis attiecīgi 19,7 mēneši un 15,3 mēneši.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008

2009

2010

2011

2012

Ierosinātās lietas

Pabeigtās lietas

Izskatāmās lietas

2008

2009

2010

2011

2012

Ierosinātās lietas

593

562

631

688

632

Pabeigtās lietas

567

588

574

638

595

Izskatāmās lietas

768

742

799

849

886

Vispārējā tiesa

Vispārējā tiesa var būt lepna par to, ka tā ir spējusi saglabāt patiesu 2011. gadā veikto kvantitatīvo lēcienu. Tādējādi 2012. gadā ir pabeigtas 688 lietas (kas pēc 2011. gadā sasniegtā ir labākais rezultāts kopš tiesas izveides). Jauna tiesas produktivitātes līmeņa sasniegšana, kuras pamatā ir liels skaits iekšējo reformu, kas īstenotas šajos pēdējos gados un rada kopēju efektivitātes pieaugumu, pateicoties īslaicīgam ierosināto lietu skaita samazinājumam, ir ļāvusi vēsturiski samazināt izskatāmo lietu skaitu (tas ir par 71 lietu, proti, 5 %, mazāks) līdz 617 lietām šajā gadā (proti, samazinājums par gandrīz 15 %). Turklāt tiesvedības ilgums ir būtiski samazinājies līdz vidējam 24,8 mēnešu ilgumam, kas nozīmē tiesvedības saīsināšanos par 1,9 mēnešiem salīdzinājumā ar 2011. gadu.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2008

2009

2010

2011

2012

Ierosinātās lietas

Pabeigtās lietas

Izskatāmās lietas

 

2008

2009

2010

2011

2012

Ierosinātās lietas

629

568

636

722

617

Pabeigtās lietas

605

555

527

714

688

Izskatāmās lietas

1178

1191

1300

1308

1237

Civildienesta tiesa

Atšķirībā no citām tiesām Civildienesta tiesas statistika, salīdzinot ar iepriekšējo gadu (159 lietas), 2012. gadā atspoguļo jaunu ierosināto lietu skaita pieaugumu (178 lietas). Tādējādi šis skaits pastāvīgi pieaug kopš 2008. gada.

Savukārt pabeigto lietu skaits (121 lieta) ir nedaudz samazinājies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (166 lietas), kad tika sasniegts patiešām labākais Civildienesta tiesas kvantitatīvais rezultāts kopš tās izveides. Šis samazinājums ir izskaidrojams ar 2011. gada beigās Civildienesta tiesas sastāvā notikušajām izmaiņām. No jauna ieceltie tiesneši pilnu atdevi varēja sasniegt tikai pēc vairākiem darbības mēnešiem – laika, kas vajadzīgs pierādījumu vākšanai un izspriešanai, dēļ.

Līdz ar to vidējais tiesvedības ilgums ir nedaudz palielinājies (14,8 mēneši 2012. gadā salīdzinājumā ar 14,2 mēnešiem 2011. gadā).

0

50

100

150

200

250

2008

2009

2010

2011

2012

Ierosinātās lietas

Pabeigtās lietas

Izskatāmās lietas

 

2008

2009

2010

2011

2012

Ierosinātās lietas

111

113

139

159

178

Pabeigtās lietas

129

155

129

166

121

Izskatāmās lietas

217

175

185

178

235

Neoficiāls dokuments plašsaziņas līdzekļu vajadzībām, kas Tiesai nav saistošs.

Kontaktpersona presei: Gitte Stadler (+352) 4303 3127


Side Bar