Navigation path

Left navigation

Additional tools

Spauda ir informacija

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

PRANEŠIMAS SPAUDAI Nr. 23/13

2013 m. kovo 6 d., Liuksemburgas

2012 m. teisminės veiklos statistika: per paskutiniuosius metus pasiektų rezultatų įtvirtinimas

Proceso trukmė Teisingumo Teisme ir Bendrajame Teisme ir toliau labai trumpėja

Vertinant apskritai, Teisingumo Teismo 2012 m. teisminės veiklos statistika rodo išlaikytą našumo lygį ir labai didelį efektyvumo padidėjimą, kiek tai susiję su proceso trukme. Iš jos taip pat matyti, kad trijuose teismuose pradėtų bylų bendras skaičius kiek mažesnis (2012 m. –1 427, o 2011 m. – 1 569 bylos), tačiau, atsižvelgiant į pastarųjų penkerių metų teisminių ginčų raidą, toks sumažėjimas gali būti daugiau laikino pobūdžio.

Teisingumo Teismas

2012 m. Teisingumo Teismas baigė nagrinėti 595 bylas ir pradėjo 632 naujas bylas. Pradėtų bylų skaičius išlieka labai didelis ir Teisingumo Teismo istorijoje tai yra antras pagal dydį per metus pradėtų bylų skaičius. Nors, palyginti su 2011 m. (2011 m. pradėtos 688 bylos), šis skaičius sumažėjo maždaug 8 %, daugiausia tai paaiškinama kiek mažesniu, palyginti su praėjusiais metais, dėl Bendrojo Teismo sprendimų pateiktų apeliacinių skundų skaičiumi. Kalbant apie prašymus priimti prejudicinį sprendimą pažymėtina, kad 2012 m. gautų prašymų skaičius yra antras pagal dydį per visą Teisingumo Teismo istoriją.

Su proceso trukme susiję statistikos duomenys yra itin geri. Konkrečiai kalbant apie prašymus priimti prejudicinį sprendimą pažymėtina, kad vidutiniškai jų nagrinėjimas truko 15,7 mėnesio.

Taigi 2012 m. vidutinė prejudicinių bylų nagrinėjimo trukmė istoriškai pasiekė žemiausią lygį.

Tiesioginių ieškinių ir apeliacinių skundų nagrinėjimas vidutiniškai truko atitinkamai 19,7 mėnesio ir 15,3 mėnesio.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008

2009

2010

2011

2012

Pradėtos bylos

Baigtos bylos

Dar neišnagrinėtos bylos

 

2008

2009

2010

2011

2012

Pradėtos bylos

593

562

631

688

632

Baigtos bylos

567

588

574

638

595

Dar neišnagrinėtos bylos

768

742

799

849

886

Bendrasis Teismas

Bendrasis Teismas gali pasidžiaugti tuo, kad jam pavyko įtvirtinti 2011 m. padaryto tikro kiekybinio šuolio rezultatus. Taigi 2012 m. jis išnagrinėjo 688 bylas (nuo teismo įsteigimo tai geriausias rezultatas po 2011 m. pasiekto rezultato). Pasiekus naują teisminės veiklos našumo lygį, kuris tapo įmanomas dėl didelio skaičiaus per pastaruosius metus įgyvendintų vidaus reformų, lemiančių efektyvių rezultatų visumą, tapo įmanoma istoriškai reikšmingai sumažinti dar neišnagrinėtų bylų skaičių (dar neišnagrinėtų bylų skaičius sumažėjo 71 byla, o tai yra beveik 5 % sumažėjimas), o tam padėjo ir laikinas pradėtų bylų skaičiaus sumažėjimas (2012 m. – 617 pradėtų bylų, t. y. jų sumažėjo beveik 15%). Be to, proceso trukmė labai sutrumpėjo; vidutiniškai procesas truko 24,8 mėnesio, o tai yra 1,9 mėnesio trumpiau, nei 2011 m.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2008

2009

2010

2011

2012

Pradėtos bylos

Baigtos bylos

Dar neišnagrinėtos bylos

 

2008

2009

2010

2011

2012

Pradėtos bylos

629

568

636

722

617

Baigtos bylos

605

555

527

714

688

Dar neišnagrinėtos bylos

1 178

1 191

1 300

1 308

1 237

Tarnautojų teismas

Skirtingai nei kitų teismų atveju, iš Tarnautojų teismo teisminės veiklos statistikos matyti, kad vėl padidėjo pradėtų bylų skaičius (178 pradėtos bylos, o praėjusiais metais jų buvo 159). Taigi nuo 2008 m. šis skaičius nuolat auga.

Savo ruožtu baigtų bylų skaičius (121), palyginti su praėjusiais metais (166), aiškiai sumažėjo, nors iš tiesų praėjusiais metais baigtų bylų skaičius buvo geriausias Tarnautojų teismo pasiektas kiekybinis rezultatas nuo jo įsteigimo. Šis sumažėjimas sietinas su 2011 m. pabaigoje pasikeitusia Tarnautojų teismo sudėtimi. Iš tiesų naujai paskirti teisėjai galėjo dirbti visu našumu tik po kelių darbo mėnesių, nes reikėjo laiko parengiamiesiems bylų nagrinėjimo veiksmams atlikti ir sprendimams priimti.

Vis dėlto vidutinė proceso trukmė keitėsi nedaug (2012 m. – 14,8 mėnesio, o 2011 m. – 14,2 mėnesio).

0

50

100

150

200

250

2008

2009

2010

2011

2012

Pradėtos bylos

Baigtos bylos

Dar neišnagrinėtos bylos

 

2008

2009

2010

2011

2012

Pradėtos bylos

111

113

139

159

178

Baigtos bylos

129

155

129

166

121

Dar neišnagrinėtos bylos

217

175

185

178

235

Žiniasklaidai skirtas neoficialus dokumentas, neįpareigojantis Teisingumo Teismo.

Kontaktinis asmuo: Gitte Stadler (+352) 4303 3127


Side Bar