Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Sajtó és Tájékoztatás

Az Európai Unió Bírósága

23/13. SZ. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Luxembourg, 2013. március 6.

2012. évi igazságügyi statisztikák: sikerült megszilárdítani az elmúlt évek eredményeit

A Bíróság és a Törvényszék előtti eljárások időtartama ismét jelentősen csökkent

A Bíróság 2012. évi igazságügyi statisztikái általában véve a működés eredményességi szintjének fenntartásáról és a hatékonyságnak az eljárások időtartama vonatkozásában való igen jelentős fokozásáról tanúskodnak. Ezenfelül megállapítható, hogy a három igazságszolgáltatási fórumhoz beérkezett ügyek száma kis mértékben csökkent (2011‑ben 1569, míg 2012‑ben 1427), azonban lehetséges, hogy – figyelembe véve a peres ügyek számának az utóbbi öt évben megfigyelt növekedését – ez csak átmeneti jellegű.

A Bíróság

2012‑ben a Bíróság 595 ügyet fejezett be, és hozzá 632 új ügy érkezett. A beérkezett ügyek száma továbbra is nagyon magas, ez a Bíróság történetében az egy év alatt érkezett ügyek második legmagasabb száma. Bár ez mintegy 8%‑os csökkenés 2011‑hez képest (688 érkezett ügy), ez elsősorban a Törvényszék határozatai ellen benyújtott fellebbezések számának az előző évhez képesti kis mértékű csökkenésével magyarázható. Ami a beérkezett előzetes döntéshozatali ügyeket illeti, a 2012‑ben érkezett ilyen ügyek száma a Bíróság történetében a második legmagasabb.

Az eljárások időtartamára vonatkozó statisztikai adatok nagyon kedvezőek. Ami az előzetes döntéshozatali eljárásokat illeti, ezen időtartam 15,7 hónapra csökkent.

Így az előzetes döntéshozatali ügyek elintézésének átlagos időtartama a Bíróság történetében 2012‑ben lett a legrövidebb.

A közvetlen keresetek, illetve a fellebbezések elintézésének átlagos időtartama 19,7 hónap, illetve 15,3 hónap volt.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008

2009

2010

2011

2012

Érkezett ügyek

Befejezett ügyek

Folyamatban maradt ügyek

 

2008

2009

2010

2011

2012

Érkezett ügyek

593

562

631

688

632

Befejezett ügyek

567

588

574

638

595

Folyamatban maradt

ügyek

768

742

799

849

886

A Törvényszék

A Törvényszék elégedetten állapíthatja meg, hogy sikerült állandósítania a 2011‑ben bekövetkezett, valósággal ugrásszerű mennyiségi fejlődést. Ennek megfelelően 2012‑ben 688 ügyet fejezett be (ami a 2011‑es év utáni legjobb eredmény az igazságszolgáltatási fórum létrehozása óta). A bírósági működés eredményessége ezen új szintjének elérése – ami az utóbbi évek során végrehajtott, összeadódó hatékonyságnövekedést biztosító számos belső reformra vezethető vissza – a folyamatban lévő ügyek számának történelmi jelentőségű csökkentését tette lehetővé (szám szerint 71, vagyis több mint 5%‑kal kevesebb ügyre), amit az is elősegített, hogy jelentősen csökkent a beérkezett ügyek száma, ami ebben az évben 617 (vagyis közel 15%‑kal kevesebb) volt. Egyébiránt az eljárások átlagos időtartama 2012‑ben 24,8 hónap, vagyis a 2011‑es év átlagához képest 1,9 hónappal rövidebb volt.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2008

2009

2010

2011

2012

Érkezett ügyek

Befejezett ügyek

Folyamatban maradt ügyek

 

2008

2009

2010

2011

2012

Érkezett ügyek

629

568

636

722

617

Befejezett ügyek

605

555

527

714

688

Folyamatban

maradt ügyek

1178

1191

1300

1308

1237

A Közszolgálati Törvényszék

A másik két igazságszolgáltatási fórummal ellentétben a Közszolgálati Törvényszék igazságügyi statisztikái 2012‑ben az érkezett ügyek számának (178) újabb emelkedését mutatják az előző évhez (159) képest. Így ez a szám 2008 óta folyamatosan emelkedik.

A befejezett ügyek száma (121) egyértelmű csökkenést mutat az elmúlt évhez képest (166), amely – el kell ismerni – a Közszolgálati Törvényszék megalapítása óta a legjobb statisztikai eredményt jelentette. E csökkenést a Közszolgálati Törvényszék összetételének 2011‑ben bekövetkezett változása magyarázza. Ugyanis az újonnan kinevezett bírák csak több hónap elteltével tudtak maximális teljesítményt nyújtani, az ügyek vizsgálatához és a keresetek elbírálásához szükséges idő miatt.

Az eljárás átlagos időtartama ugyanakkor csak kevéssel nőtt (2012‑ben 14,8 hónap, szemben a 2011‑es 14,2 hónappal).

0

50

100

150

200

250

2008

2009

2010

2011

2012

Érkezett ügyek

Befejezett ügyek

Folyamatban maradt ügyek

 

2008

2009

2010

2011

2012

Érkezett ügyek

111

113

139

159

178

Befejezett ügyek

129

155

129

166

121

Folyamatban maradt ügyek

217

175

185

178

235

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Bíróságot.

Sajtófelelős: Lehóczki Balázs (+352) 4303 5499


Side Bar