Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Viestintäyksikkö

Euroopan unionin tuomioistuin

LEHDISTÖTIEDOTE nro 23/13

Luxemburgissa 6.3.2013

Oikeudenkäyntitilastot 2012: edellisvuosien tulosten vakiintuminen

Oikeudenkäyntien keston merkittävä lyheneminen unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa jatkui

Unionin tuomioistuimen vuoden 2012 oikeudenkäyntitilastoja leimaa yleisesti tuottavuuden korkea taso ja tehokkuuden huomattava lisääntyminen oikeudenkäyntien keston osalta. Kolmessa tuomioistuimessa vireille saatettujen asioiden kokonaismäärässä (1 427 vuonna 2012 ja 1 569 vuonna 2011) voidaan lisäksi havaita hienoinen väheneminen, joka saattaa kuitenkin olla luonteeltaan pikemminkin suhdanteisiin liittyvää, kun otetaan huomioon asiamäärien kehitys viiden viimeisen vuoden aikana.

Unionin tuomioistuin

Vuonna 2012 unionin tuomioistuin ratkaisi 595 asiaa, ja sen käsiteltäväksi saatettiin 632 uutta asiaa. Käsiteltäväksi saatettuja asioita oli edelleen erittäin paljon ja vuoden aikana käsiteltäväksi saatettujen asioiden määrä oli unionin tuomioistuimen historian toiseksi suurin. Noin 8 prosentin vähennys verrattuna vuoteen 2011 (688 saapunutta asiaa) selittyy pääasiallisesti unionin yleisen tuomioistuimen tuomioista tehtyjen valitusten määrän hienoisella vähenemisellä edellisvuoteen nähden. Saapuneiden ennakkoratkaisupyyntöjen määrä oli vuonna 2012 toiseksi suurin koko unionin tuomioistuimen historiassa.

Tilastotiedot oikeudenkäyntien kestosta ovat hyvin myönteisiä. Tarkemmin voidaan todeta, että ennakkoratkaisupyyntöjen käsittelyaika oli keskimäärin 15,7 kuukautta.

Niinpä ennakkoratkaisupyyntöjen keskimääräinen käsittelyaika oli historian lyhyin.

Suorien kanteiden ja valitusten keskimääräiset käsittelyajat olivat 19,7 ja 15,3 kuukautta.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008

2009

2010

2011

2012

Vireille tulleet asiat

Ratkaistut asiat

Vireillä olevat asiat

 

2008

2009

2010

2011

2012

Vireille tulleet asiat

593

562

631

688

632

Ratkaistut asiat

567

588

574

638

595

Vireillä olevat asiat

768

742

799

849

886

Unionin yleinen tuomioistuin

Unionin yleinen tuomioistuin voi olla tyytyväinen siitä, että se onnistui vakiinnuttamaan vuonna 2011 koetun määrällisen hyppäyksen. Vuonna 2012 ratkaistiin 688 asiaa (vuoden 2011 tuloksen jälkeen toiseksi paras tulos tuomioistuimen perustamisesta asti). Lainkäyttötoiminnan tuottavuuden kohoaminen uudelle tasolle useiden viime vuosien aikana toteutettujen sisäisten uudistusten, joilla on voitu parantaa tehokkuutta, ansiosta mahdollisti vireillä olevien asioiden määrän historiallisen vähenemisen (71 asiaa eli yli 5 prosenttia vähemmän), mihin myötävaikutti vireille saatettujen asioiden väheneminen 617 asiaan kyseisenä vuonna (eli lähes 15 prosenttia vähemmän). Myös oikeudenkäyntien kesto lyheni huomattavasti, ja keskimääräinen käsittelyaika oli 24,8 kuukautta, joka on 1,9 kuukautta vähemmän kuin vuonna 2011.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2008

2009

2010

2011

2012

Vireille tulleet asiat

Ratkaistut asiat

Vireillä olevat asiat

 

2008

2009

2010

2011

2012

Vireille tulleet asiat

629

568

636

722

617

Ratkaistut asiat

605

555

527

714

688

Vireillä olevat asiat

1 178

1 191

1 300

1 308

1 237

Virkamiestuomioistuin

Muista tuomioistuimista poiketen virkamiestuomioistuimen oikeudenkäyntitilastot osoittavat vuonna 2012 vireille saapuneiden asioiden määrän (178) lisääntyneen edellisvuoteen (159) nähden. Määrä on kasvanut jatkuvasti vuodesta 2008 lähtien.

Ratkaistujen asioiden määrä (121) oli puolestaan selvästi pienempi kuin edellisvuonna (166), joka oli virkamiestuomioistuimen paras määrällinen tulos sen perustamisesta asti. Väheneminen selittyy virkamiestuomioistuimen kokoonpanon muuttumisella vuoden 2011 lopulla. Vastikään nimitetyt tuomarit voivat saavuttaa työssään täysimääräisen tuottavuuden vasta usean kuukauden työskentelyn jälkeen johtuen kanteiden tutkimisen ja ratkaisemisen edellyttämästä ajasta.

Oikeudenkäyntien keskimääräinen kesto kuitenkin pidentyi vain hieman (14,8 kuukautta vuonna 2012 ja 14,2 kuukautta vuonna 2011).

0

50

100

150

200

250

2008

2009

2010

2011

2012

Vireille tulleet asiat

Ratkaistut asiat

Vireillä olevat asiat

 

2008

2009

2010

2011

2012

Vireille tulleet asiat

111

113

139

159

178

Ratkaistut asiat

129

155

129

166

121

Vireillä olevat asiat

217

175

185

178

235

Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido Euroopan unionin tuomioistuinta.

Lisätietoja: Gitte Stadler +352 4303 3127


Side Bar