Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Pressi- ja teabeosakond

Euroopa Liidu Kohus

PRESSITEADE nr 23/13

Luxembourg, 6. märts 2013

2012. aasta kohtustatistika: viimastel aastatel saavutatud tulemuste säilitamine

Menetlusaeg Euroopa Kohtus ja Üldkohtus lüheneb jätkuvalt oluliselt.

Euroopa Kohtu 2012. aasta kohtustatistika näitab üldjoontes jätkuvat produktiivsust ja efektiivsuse olulist paranemist menetluse kestuse osas. Mõnevõrra vähenes kolme kohtusse saabunud kohtuasjade arv (1427 kohtuasja 2012. aastal võrreldes 1569 kohtuasjaga 2011. aastal), kuid võttes arvesse vaidluste arengut viie viimase aasta jooksul, tuleb kohtuasjade arvu vähenemist pidada ajutiseks.

Euroopa Kohus

2012. aastal menetles Euroopa Kohus lõpuni 595 kohtuasja ning talle esitati 632 uut kohtuasja. Saabunud kohtuasjade arv on endiselt väga suur ning see on suuruselt teine ühel aastal saabunud kohtasjade arv Euroopa Kohtu ajaloos. Kuigi see on umbes 8% vähem kui 2011. aastal (mil saabus 688 kohtuasja), tuleb seda vähenemist eeskätt seostada Üldkohtu lahendite peale esitatud apellatsioonkaebuste arvu mõningase kahanemisega võrreldes eelmise aastaga. Saabunud eelotsusetaotluste arv oli 2012. aastal suuruselt teine Euroopa Kohtu ajaloos.

Menetlusaega puudutavad statistilised andmed on vägagi positiivsed. Eelotsusetaotluste menetlusaeg ulatub 15,7 kuuni.

Eelotsustaotluste keskmine menetlusaeg on 2012. aastal olnud ajaloo jooksul kõige lühem.

Hagide ja apellatsioonkaebuste keskmine menetlusaeg oli vastavalt 19,7 kuud ja 15,3 kuud.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008

2009

2010

2011

2012

Esitatud kohtuasjad

Lõpetatud kohtuasjad

Menetluses olevad kohtuasjad

 

2008

2009

2010

2011

2012

Esitatud kohtuasjad

593

562

631

688

632

Lõpetatud kohtuasjad

567

588

574

638

595

Menetluses olevad kohtuasjad

768

742

799

849

886

Üldkohus

Üldkohtul on põhjust tunda heameelt, et tal õnnestus hoida seda taset, mis saavutati 2011. aastal tõelise hüppega kvantiteedis. Nii lahendati 2012. aastal 688 kohtuasja (mis on 2011. aasta tulemuse järel parim saavutus alates Üldkohtu loomisest). Selle uue tasemeni jõudmine kohtu produktiivsuses – mille põhjuseks võib lugeda viimastel aastatel läbiviidud arvukaid kohtusiseseid reforme, mis viisid koos efektiivsuse tõusuni – aitas kaasa menetluses olevate kohtuasjade arvu ajaloolisele vähenemisele (71 kohtuasja ehk rohkem kui 5% langus) tänu esitatud kohtuasjade arvu kahanemisele – 617 kohtuasja vaadeldaval aastal (ehk ligi 15% vähem). Menetlusaeg on märgatavalt lühenenud (keskmine menetlusaeg oli 24,8 kuud ehk 1,9 kuud vähem kui 2011. aastal).

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2008

2009

2010

2011

2012

Esitatud kohtuasjad

Lõpetatud kohtuasjad

Menetluses olevad kohtuasjad

 

2008

2009

2010

2011

2012

Esitatud kohtuasjad

629

568

636

722

617

Lõpetatud kohtuasjad

605

555

527

714

688

Menetluses olevad kohtuasjad

1178

1191

1300

1308

1237

Avaliku Teenistuse Kohus

Erinevalt teistest kohtutest ilmneb Avaliku Teenistuse Kohtu statistikast, et ka 2012. aastal suurenes saabunud kohtuasjade arv (178) võrreldes eelmise aastaga (159). See arv on pidevalt kasvanud alates 2008. aastast.

Lõpetatud kohtuasjade arv (121) on aga väiksem kui eelmisel aastal (166), mil see oli suurim alates Avaliku Teenistuse Kohtu loomisest. Tagasiminek on tingitud Avaliku Teenistuse Kohtu koosseisu muutumisest 2011. aastal. Värskelt ametisse nimetatud kohtunikud said anda täispanuse alles pärast kuudepikkust ametis olemist, sest menetlustoimingud ja otsuse langetamine võtavad aega.

Keskmine menetlusaeg ei ole siiski palju muutunud (14,8 kuud 2012. aastal ja 14,2 kuud 2011. aastal).

0

50

100

150

200

250

2008

2009

2010

2011

2012

Esitatud kohtuasjad

Lõpetatud kohtuasjad

Menetluses olevad kohtuasjad

 

2008

2009

2010

2011

2012

Esitatud kohtuasjad

111

113

139

159

178

Lõpetatud kohtuasjad

129

155

129

166

121

Menetluses olevad kohtuasjad

217

175

185

178

235

Ajakirjandusele mõeldud mitteametlik dokument, mis ei ole Euroopa Kohtule siduv.

Täiendavat teavet annab Gitte Stadler, (+352) 4303 3127


Side Bar