Navigation path

Left navigation

Additional tools

Spauda ir informacija

Europos Sąjungos Bendrasis Teismas

PRANEŠIMAS SPAUDAI Nr. 156/13

2013 m. gruodžio 11 d., Liuksemburgas

Sprendimas byloje T‑79/12

Cisco Systems Inc. ir Messagenet SpA prieš Komisiją

Microsoft planuojamas Skype įsigijimas yra suderinamas su vidaus rinka

Šis susijungimas neriboja konkurencijos nei plačiajai visuomenei, nei įmonėms skirtų vaizdo komunikacijų rinkose

Bendrovė Skype teikia komunikacijų internetu paslaugas ir programinę įrangą, kuria naudojantis galima siųsti tiesioginius pranešimus ir naudotis balso bei vaizdo komunikacijomis.

Microsoft yra JAV bendrovė, kurios pagrindinė veikla yra kompiuterinės programinės įrangos kūrimas, vystymas ir pardavimas bei susijusių paslaugų teikimas, įskaitant programinę įrangą ir komunikacijų internetu paslaugas, siūlomas tiek plačiajai visuomenei, tiek įmonėms.

2011 m. rugsėjo mėn. Microsoft pranešė Komisijai apie koncentraciją, kurią įvykdžius ji galėtų įgyti Skype kontrolę. Įmonės Cisco ir Messagenet, teikiančios komunikacijų internetu paslaugas ir programinę įrangą atitinkamai įmonėms ir plačiajai visuomenei, pateikė Komisijai pastabas, siekdamos įrodyti, kad numatomas susijungimas gali padaryti antikonkurencinį poveikį. 2011 m. spalio mėn. Komisija vis dėlto pripažino, kad ši koncentracija1 yra suderinama su vidaus rinka.

Tada Cisco ir Messagenet Bendrajame Teisme pareiškė ieškinį dėl Komisijos sprendimo panaikinimo.

Šiandien priimtame sprendime Bendrasis Teismas visų pirma konstatuoja, kad Komisija savo sprendime atskyrė internetu teikiamas plačiajai visuomenei skirtas komunikacijas (toliau – plačiajai visuomenei skirtos komunikacijos) nuo įmonėms skirtų komunikacijų (toliau – įmonėms skirtos komunikacijos), tačiau nepriėmė sprendimo dėl klausimo, ar plačiajai visuomenei skirtų komunikacijų kategorijoje reikia išskirti mažesnes referencines rinkas. Ji konstatavo, kad koncentracija nekelia konkurencijos problemų net pačiose mažiausiose nišinėse rinkose.

Tokiomis aplinkybėmis Bendrasis Teismas nusprendė, kad net jei Microsoft, įsigijusi Skype, gali užimti 80–90 % dydžio plačiajai visuomenei skirtų komunikacijų segmento dalį, kurią sudaro vaizdo komunikacijos naudojantis AK, kuriuose Microsoft sukurta operacinė sistema Windows, didelė užimamos rinkos dalis ir aukštas koncentracijos lygis šiame segmente neįrodo įtakos rinkoje, kuria pasinaudodama Microsoft galėtų reikšmingai pakenkti veiksmingai konkurencijai vidaus rinkoje.

Iš tiesų, plačiajai visuomenei skirtų komunikacijų sektorius yra naujas ir besiplečiantis, jam būdingi trumpi inovacijų ciklai, o jame didelės rinkos dalys gali pasirodyti trumpalaikės. Be to, Microsoft, kuriai tradiciškai priklauso labai didelė rinkos dalis AK skirtos programinės įrangos rinkose, ne taip plačiai veikia naujoms kompiuterinėms platformoms, t. y. planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams, kurių svarba plačiajai visuomenei skirtų komunikacijų rinkoje nuolat auga, skirtos programinės įrangos rinkoje. Taigi bet koks bandymas padidinti kainas AK naudotojams gali juos paskatinti rinktis alternatyvias platformas. Be to, kadangi paslaugos šioje rinkoje paprastai yra nemokamos, prekybos politika, pagal kurią naudotojai turėtų mokėti, gali sukelti pavojų, kad jie rinksis kitus tiekėjus, kurie savo paslaugas ir toliau siūlys nemokamai.

Bendrasis Teismas taip pat konstatuoja, kad kitų platformų, neskaitant Windows pagrindu veikiančių AK, rinkoje su Microsoft konkuruojantys operatoriai užima pakankamai dideles rinkos dalis, kad sukurtų komunikacijų tinklus, kurių naudojimo paplitimas ir patrauklumas naudotojams bent jau prilygsta Skype ir Microsoft, vertinamų kartu, paplitimui ir patrauklumui.

Tokiomis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į tai, kad Cisco ir Messagenet nepavyko įrodyti, kad koncentracija gali padaryti žalos konkurencijai plačiajai visuomenei skirtų komunikacijų rinkoje, Bendrasis Teismas daro išvadą, kad, kiek tai susiję su ta rinka, nagrinėjamas susijungimas yra suderinamas su Sąjungos konkurencijos taisyklėmis.

Bendrasis Teismas taip pat atmeta Cisco ir Messagenet argumentą, kad įmonėms skirtų komunikacijų rinkoje dėl šios koncentracijos Microsoft galėtų užtikrinti preferencinį savo produkto Lync sąveikumą su Skype ir su didžiule jo naudotojų baze, ir tai būtų padaryta jos konkurentų nenaudai.

Dėl šio aspekto Bendrasis Teismas primena, pirma, kad koncentracija gali būti pripažinta nesuderinama su vidaus rinka tik tuo atveju, kai ji tiesiogiai ir iš karto kenkia konkurencijai. Lync ir Skype sąveikumo įgyvendinimas bei taip sukurto naujo produkto pardavimo sėkmė, kuri teoriškai gali suteikti galimybę Microsoft apriboti konkurenciją, priklauso dar ir nuo įvairių veiksnių, tačiau nežinia, ar artimiausioje ateityje jie visi pasireikš.

Antra, Bendrasis Teismas konstatuoja, kad tokio produkto konkretus pranašumas ir reali paklausa išlieka neaiškūs. Dėl šio klausimo Bendrasis Teismas pažymi, kad įmonės, kurias gali dominti integruota komunikacijos priemonė, pageidauja bendrauti visų pirma su jų produktų ir paslaugų vartotojais, o ne su Skype naudotojais, kurie nebūtinai yra esami ar potencialūs jų klientai. Be to, Skype neleidžia įmonėms aktyviai kontaktuoti su savo naudotojais, kurie paprastai naudojasi pseudonimu ir su kuriais įmanoma bendrauti tik gavus jų išankstinį sutikimą. Beje, klientai, naudodamiesi Skype, kuri išlieka nemokamai parsisiunčiama programinė įranga tiek fiziniams asmenims, tiek profesiniais tikslais ją naudojantiems subjektams, ir toliau galės laisvai susisiekti su įmonėmis, jiems parduodančiomis prekes ir paslaugas, o tos įmonės neprivalės įsigyti po Lync ir Skype integracijos sukurto produkto.

Trečia, bendrasis Teismas pažymi, kad Lync susiduria su kitų didelių įmonėms skirtų komunikacijų rinkos dalyvių konkurencija, kai antai Cisco, kuri viena užima didesnę rinkos dalį nei Microsoft. Taigi ši aplinkybė gerokai sumažina Microsoft galimybes sudaryti konkurencijos kliūčių šioje rinkoje.

Tokiomis aplinkybėmis Bendrasis Teismas atmeta visą Cisco ir Messagenet ieškinį.

PASTABA: Apeliacinis skundas tik teisės klausimais dėl Bendrojo Teismo sprendimo gali būti paduotas Teisingumo Teismui per du mėnesius nuo pranešimo apie šį sprendimą gavimo dienos.

PASTABA: Ieškiniu dėl panaikinimo siekiama panaikinti Sąjungos teisei prieštaraujančius Sąjungos institucijų teisės aktus. Tam tikromis sąlygomis valstybės narės, Sąjungos institucijos ir asmenys Teisingumo Teisme arba Bendrajame Teisme gali pareikšti ieškinį dėl panaikinimo. Jeigu ieškinys pagrįstas, teisės aktas panaikinamas. Atitinkama institucija turi užpildyti teisės spragą, kuri gali atsirasti panaikinus teisės aktą.

Žiniasklaidai skirtas neoficialus dokumentas, neįpareigojantis Bendrojo Teismo.

Visas sprendimo tekstas nuo jo paskelbimo dienos prieinamas CURIA tinklalapyje.

Kontaktinis asmuo: Gitte Stadler (+352) 4303 3127

Nuotraukas iš sprendimo paskelbimo posėdžio galima rasti „Europe by Satellite“ (+32) 2 2964106

1 :

Sprendimas C (2011) 7279 pripažinti įmonių koncentraciją, susijusią su Microsoft planuojamu Skype įsigijimu, suderinama su vidaus rinka ir Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimu (byla COMP/M.6281 – Microsoft/Skype).


Side Bar