Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sajtó és Tájékoztatás

Az Európai Unió Törvényszéke

156/13. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Luxembourg, 2013. december 11.

A T‑79/12. sz. ügyben hozott ítélet

Cisco Systems Inc. és Messagenet SpA kontra Bizottság

A Skype Microsoft általi megszerzése összeegyeztethető a belső piaccal

Ezen összefonódás sem a széles nyilvánosságnak szánt videokommunikáció, sem a vállalati telekommunikáció piacán nem korlátozza a versenyt

A Skype vállalkozás azonnali üzenetek küldését, telefonhívások és videohívások intézését lehetővé tevő internetes telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt és internetes telekommunikációs szoftvereket készít.

A Microsoft amerikai vállalkozás, melynek tevékenysége lényegében szoftverek tervezésére, fejlesztésére és forgalmazására, valamint ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására irányul, és magában foglalja mind a széles nyilvánosság, mind a vállalati felhasználók számára kínált internetes telekommunikációs szoftvereket és szolgáltatásokat is.

2011 szeptemberében a Microsoft a Skype feletti irányítás megszerzésére irányuló összefonódást jelentett be a Bizottságnak. A Cisco és a Messagenet – a vállalkozások, illetve a széles nyilvánosság számára internetes telekommunikációs szolgáltatásokat és szoftvereket kínáló vállalkozások – észrevételeket terjesztettek a Bizottság elé, melyben a tervezett összefonódás versenyellenes hatásait próbálták bizonyítani. Mindazonáltal a Bizottság 2011 októberében a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánította ezen összefonódást1.

A Cisco és a Messagenet a Törvényszék előtt megsemmisítés iránti keresetet indított a Bizottság e határozata ellen.

A mai napon hozott ítéletében a Törvényszék mindenekelőtt megállapítja, hogy a Bizottság a széles nyilvánosság számára biztosított internetes telekommunikációs szolgáltatások (lakossági telekommunikáció) és a vállalkozásoknak szánt telekommunikációs szolgáltatások (vállalati telekommunikáció) megkülönböztetésére szorítkozott, anélkül, hogy állást foglalt volna abban a kérdésben, hogy a lakossági telekommunikáció kategóriáján belül szükséges e szűkebb referenciapiacokat azonosítani. A Bizottság ugyanis megállapította, hogy a bejelentett összefonódás még a legszűkebb piacon sem vet fel versenyjogi aggályokat.

Ezzel kapcsolatban a Törvényszék kimondja, hogy még ha a Skype megszerzése révén a Microsoft 80–90%‑os piaci részesedést szerezne a lakossági telekommunikáció piacán – amely a Microsoft által fejlesztett Windows operációs rendszer alatt működő PC‑ken folytatott videohívások piaci szegmensének felel meg – a piaci részesedések és e piaci szegmensben a koncentráció magas szintje nem jeleznek olyan piaci erőt, amely lehetővé tenné a Microsoft számára, hogy jelentősen akadályozza a tényleges versenyt a belső piacon.

A lakossági telekommunikáció piaca ugyanis fejlődésben lévő, új piac, amelyet rövid fejlesztési ciklusok jellemeznek, és amelyen a nagy piaci részesedések múlékonynak bizonyulhatnak. Emellett a Microsoft, amely hagyományosan jelentős piaci részesedéssel rendelkezik a személyi számítógépen használt szoftverek piacán, kevésbé van jelen az olyan új informatikai hordozókon, mint amilyenek a táblagépek és az okostelefonok, amelyek jelentősége folyamatosan növekszik a lakossági telekommunikáció piacán. Márpedig bármely, a PC használók tekintetében a telekommunikáció árának emelésére tett kísérlet arra ösztönözné e személyeket, hogy alternatív hordozók felé forduljanak. Másfelől mivel a piacon a szolgáltatások hagyományosan ingyenesek, a felhasználók díjfizetésre való kötelezésére vonatkozó kereskedelmi politika azzal a kockázattal jár, hogy a felhasználók más szolgáltatókhoz fordulnak, amelyek továbbra is ingyenesen nyújtják szolgáltatásaikat.

A Törvényszék azt is megállapítja, hogy a Windows alatt működő PC‑től eltérő hordozókon a Microsoft versenytársai kellően jelentős piaci részesedéssel rendelkeznek ahhoz, hogy olyan telekommunikációs hálózatokat alakítsanak ki, amelyek legalábbis ahhoz hasonlítható felhasználási szintet és vonzerőt jelenítenek meg, mint amellyel a Skype és a Microsoft együttesen rendelkeznek.

Ilyen körülmények között, és tekintettel arra, hogy a Cisco és a Messagenet nem bizonyították, miként okozna az összefonódás kárt a lakossági telekommunikáció piacán folyó versenyben, a Törvényszék kimondja, hogy e piacot illetően a vizsgált összefonódás összeegyeztethető az Unió versenyjogi szabályaival.

Ezt követően a Törvényszék elutasítja a Cisco és a Messagenet azon érvét, amely szerint ezen összefonódás következtében a Microsoftnak lehetősége lesz arra, hogy a vállalati telekommunikáció piacán preferenciális átjárhatóságot tartson fenn saját terméke, a Lync és a Skype, valamint annak széles felhasználói bázisa között, a versenytársak rovására.

E tekintetben a Törvényszék először is emlékeztet arra, hogy valamely összefonódást kizárólag akkor lehet a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánítani, ha az közvetlenül és azonnal akadályozza a versenyt. Márpedig a Lync és a Skype közötti átjárhatóság megvalósítása, valamint az ennek következtében létrejövő új termék forgalmazásának sikere – amely elméletileg lehetővé tenné a Microsoft számára a verseny korlátozását – egy sor olyan tényezőtől függ, amelyek nem bizonyos, hogy a kellően közeli jövőben meg tudnak valósulni.

Másodszor a Törvényszék megállapítja, hogy az ilyen termék pontos előnyei és az e termék iránti valós kereslet meglehetősen bizonytalan. E tekintetben a törvényszék megjegyzi, hogy az egyesített kommunikációs eszköz iránt esetleg érdeklődő vállalkozások elsősorban a saját termékeik és szolgáltatásaik fogyasztóival kívánnak kapcsolatba lépni, és nem a Skype felhasználóival, akik nem szükségszerűen a jelenlegi vagy potenciális ügyfeleik. Ráadásul a Skype nem teszi lehetővé a vállalkozások számára, hogy aktívan kapcsolatot keressenek a felhasználóikkal, akik rendszerint álnevet használnak, és csupán előzetes engedélyükkel lehet kapcsolatba lépni velük. Másfelől az ügyfelek a Skype‑on keresztül – amely mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások számára ingyenesen letölthető termék marad – továbbra is szabadon kapcsolatba léphetnek a számukra termékeket vagy szolgáltatásokat értékesítő vállalkozásokkal, anélkül, hogy azoknak be kellene szerezniük a Lync és a Skype egyesítésével létrejövő terméket.

Harmadsorban a Törvényszék hangsúlyozza, hogy a Lync‑nek a vállalati telekommunikáció piacán olyan erős szereplőkkel kell szembenéznie, mint amilyen a Cisco, amely önmagában nagyobb piaci részesedéssel rendelkezik, mint a Microsoft. Márpedig e körülmény jelentősen csökkenti a Microsoft azon képességét, hogy e piacon akadályozza a versenyt.

E körülmények között a Törvényszék teljes egészében elutasítja a Cisco és a Messagenet keresetét.

EMLÉKEZTETŐ: A Törvényszék határozata ellen annak közlésétől számított két hónapon belül kizárólag jogkérdésekre vonatkozó fellebbezést lehet benyújtani a Bírósághoz.

EMLÉKEZTETŐ: A megsemmisítés iránti kereset az uniós intézmények uniós joggal ellentétes jogi aktusainak megsemmisítésére irányul. Bizonyos feltételek mellett a tagállamok, az európai intézmények és a magánszemélyek indíthatnak megsemmisítés iránti keresetet a Bíróság és a Törvényszék előtt. Az érintett intézménynek a jogi aktus megsemmisítése miatt esetleg kialakult joghézagot orvosolnia kell.

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Törvényszéket.

A kihirdetés napján az ítélet teljes szövege megtalálható a CURIA honlapon

Sajtófelelős: Lehóczki Balázs (+352) 4303 5499

Az ítélet kihirdetésekor készített képfelvételek elérhetők: „Europe by Satellite” (+32) 2 2964106

1 :

A Skype Microsoft általi megszerzésére irányuló vállalkozások közötti összefonódást (COMP/M.6281– Microsoft/Skype ügy) a belső piaccal és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodással összeegyeztethetőnek nyilvánító 2011. október 7‑i, C(2011) 7279. számú bizottsági határozat.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website