Navigation path

Left navigation

Additional tools

Mediji i informiranje

Opći sud Europske unije

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 156/13

U Luksemburgu, 11. prosinca 2013.

Presuda u predmetu T-79/12

Cisco Systems Inc. i Messagenet SpA / Komisija

Preuzimanje Skypea od strane Microsofta je u skladu s unutarnjim tržištem

Ova koncentracija ne ograničava tržišno natjecanje ni na tržištu osobnih video komunikacija ni na tržištu poslovnih komunikacija

Društvo Skype nudi usluge i softvere za mrežnu komunikaciju koji omogućuju istodobne poruke, glasovne pozive i videokomunikaciju.

Microsoft je američko društvo koje obavlja djelatnosti koje se uglavnom odnose na dizajn, razvoj i prodaju informatičke opreme i pružanje s time povezanih usluga koje uključuju softvere i usluge za mrežnu komunikaciju kako za širu javnost tako i za poduzeća.

U rujnu 2011. Microsoft je Komisiji prijavio koncentraciju kojom namjerava preuzeti kontrolu nad Skypeom. Cisco i Messagenet, društva koja nude usluge i softvere za mrežnu komunikaciju za poduzeća i širu javnost podnijela su Komisiji očitovanja kojima dokazuju protutržišne učinke koje će uzrokovati predviđeno pripajanje. U listopadu 2011. Komisija je neovisno o tome proglasila tu koncentraciju1 sukladnom unutarnjem tržištu.

Cisco i Messagenet su potom Općem sudu podnijeli tužbu za poništenje odluke Komisije.

U danas donesenoj presudi Opći sud najprije utvrđuje da se u svojoj odluci Komisija ograničila na razlikovanje mrežnih komunikacijskih usluga namijenjenih široj javnosti („osobne komunikacije“) od onih namijenjenih poduzetnicima („poslovne komunikacije“) bez zauzimanja stajališta o pitanju je li unutar kategorije osobnih komunikacija potrebno razlikovati još uža mjerodavna tržišta. Naime, Komisija je ustvrdila da koncentracija ne stvara probleme tržišnog natjecanja ni na najužim tržištima.

U tom kontekstu Opći sud smatra da, čak i ako bi preuzimanje Skypea Microsoftu omogućilo da drži između 80 i 90 % tržišnih udjela koji se odnose na videokomunikacije putem PC-a koji upotrebljavaju Windows na tržištu osobnih komunikacija, operacijski sustav koji je razvio Microsoft, visoki tržišni udjeli i visok stupanj koncentracije na tom segmentu tržišta nisu pokazatelji tržišne snage koja bi Microsoftu dopustila da značajno našteti učinkovitom tržišnom natjecanju na unutarnjem tržištu.

Naime, sektor osobnih komunikacija novi je sektor u punom razvoju čija su značajka kratki inovacijski ciklusi te u kojem veliki tržišni udjeli mogu biti kratkog vijeka. Nadalje, Microsoft, koji uobičajeno drži značajan tržišni udio na tržištu softvera za PC, manje je prisutan na novim softverskim platformama kao što su tablet računala i pametni telefoni čija važnost na tržištu osobnih komunikacija ne prestaje rasti. Dakle, svaki pokušaj povećanja cijena komunikacije korisnika PC-a može ih potaknuti da se usmjere prema alternativnim softverskim platformama. Nadalje, s obzirom na to da se usluge na tom tržištu uobičajeno nude besplatno, tržišna politika kojoj je cilj naplaćivati usluge korisnicima riskira da ih usmjeri prema drugim pružateljima usluga koji nastavljaju besplatno nuditi svoje usluge.

Opći sud isto tako utvrđuje da na softverskim platformama koje nisu PC-i koji koriste Windows konkurentski operateri Microsofta imaju dovoljno značajne tržišne udjele da mogu stvarati nove komunikacijske mreže čiji su stupanj korištenja i privlačnost za korisnike barem usporedivi s onima od Skypea i Microsofta zajedno.

U tim okolnostima i uzimajući u obzir da Cisco i Messagenet nisu uspjeli dokazati da koncentracija može prouzrokovati štetu tržišnom natjecanju na tržištu osobnih komunikacija, Opći sud zaključuje da je, glede tog tržišta, ispitano pripajanje sukladno s pravnim pravilima Unije o tržišnom natjecanju.

Nadalje, Opći sud odbija argument Cisca i Messageneta prema kojem bi, zahvaljujući toj koncentraciji, Microsoft mogao svom proizvodu Lyncu na tržištu poslovnih komunikacija osigurati povlašteno međudjelovanje sa Skypeom i velikom bazom njegovih korisnika i to na štetu svojih konkurenata.

U tom pogledu, Opći sud kao prvo podsjeća da koncentracija može biti proglašena nespojivom s unutarnjim tržištem samo ako izravno i neposredno šteti tržišnom natjecanju. Dakle, ostvarenje međudjelovanja Lynca i Skypea i posljedično uspješno stavljanje novog proizvoda na tržište – koji u teoriji mogu omogućiti Microsoftu da ograniči tržišno natjecanje – ovise o nizu čimbenika, pri čemu nije izvjesno mogu li svi oni nastati u dovoljno bliskoj budućnosti.

Kao drugo, Opći sud utvrđuje da točne prednosti i stvarna potražnja za takvim proizvodom ostaju nejasni. U tom pogledu Opći sud primjećuje da poduzeća koja bi mogla biti zainteresirana za takvo integrirano komunikacijsko sredstvo prije svega žele komunicirati s potrošačima svojih proizvoda i usluga, a ne s korisnicima Skypea, koji nisu nužno njihove aktualne ni potencijalne stranke. Štoviše, Skype ne dopušta poduzećima da pokušaju aktivno pridobiti njegove korisnike koji se u pravilu služe pseudonimom i koje se može kontaktirati samo uz njihovo prethodno dopuštenje. Nadalje, stranke putem Skypea – koji ostaje proizvod koji mogu besplatno preuzeti privatne osobe i profesionalni korisnici – mogu uvijek slobodno kontaktirati poduzeća koja im prodaju proizvode i usluge, a da pritom ta poduzeća nisu primorana nabaviti proizvod koji bi nastao spajanjem Lynca i Skypea.

Kao treće, Opći sud ističe da je Lync suočen s konkurencijom drugih velikih igrača na tržištu poslovnih komunikacija, kao što je Cisco, koji sam drži veći tržišni udio od Microsofta. Dakle, ta okolnost značajno smanjuje mogućnost Microsofta da ograničava tržišno natjecanje na tom tržištu.

Pod tim okolnostima, Opći sud u cijelosti odbija tužbu Cisca i Messageneta.

MEMENTO: Žalba koja se odnosi isključivo na pravna pitanja može se podnijeti Sudu protiv odluke Općeg suda u roku od dva mjeseca od obavijesti o odluci.

MEMENTO: Tužba za poništenje služi za poništenje akata institucija Unije koji su protivni pravu Unije. Pod određenim uvjetima države članice, europske institucije i pojedinci mogu podnijeti tužbu za poništenje Sudu ili Općem sudu. Ukoliko je tužba osnovana, akt će se poništiti. Dotična institucija mora popuniti eventualnu pravnu prazninu nastalu poništenjem akta.

Neslužbeni dokument za medije koji ne obvezuje Opći sud.

Cjelovit tekst presude objavljuje se na stranici CURIA na dan objave.

Osoba za kontakt: Iliiana Paliova (+352) 4303 3708

Snimke s objave presude nalaze se na „Europe by Satellite (+32) 2 2964106

1 :

Odluka C (2011) 7279 kojom se koncentracija poduzetnika kojom Microsoft namjerava preuzeti Skype proglašava sukladnom unutarnjem tržištu i Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru (predmet COMP/M.6281 – Microsoft/Skype).


Side Bar