Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT EL CS HU PL SK BG RO

Mediji in informacije

Sodišče Evropske unije

SPOROČILO ZA MEDIJE ŠT. 13/13

V Luxembourgu, 7. februarja 2013

Sodba v zadevi C‑68/12

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky proti Slovenská sporiteľňa a.s.

Omejevalni sporazum, katerega namen je izriniti konkurenta, je v nasprotju s pravili o konkurenci, čeprav ta na trgu posluje nezakonito

Pravila o konkurenci namreč niso namenjena le varstvu tega konkurenta, ampak tudi varstvu strukture trga in tako konkurence kot take

Urad Slovaške republike za varstvo konkurence je leta 2009 ugotovil, da so tri velike slovaške banke, in sicer Slovenská sporiteľňa, Československá obchodná banka in Všeobecná úverová banka, kršile pravila Unije o konkurenci. Odločile so se namreč, da usklajeno razdrejo pogodbe o tekočih računih češkega podjetja Akcenta CZ in da s to družbo ne sklenejo novih pogodb. Zadnjenavedena je nebančno podjetje, ki ponuja storitve brezgotovinskega plačevanja1. Za opravljanje svojih dejavnosti, ki vključujejo prenos valut iz tujine in v tujino, tudi za svoje stranke na Slovaškem, torej potrebuje tekoče račune, odprte pri bankah. Po mnenju urada za varstvo konkurence so se te tri banke uskladile, ker niso bile zadovoljne z zmanjšanjem dobička, ki ga je povzročila dejavnost družbe Akcenta, ki so jo štele za konkurentko, ki ponuja storitve njihovim strankam.

Slovaški urad je zaradi kršitve konkurenčnega prava naložil globe bankam Československá obchodná banka a.s. (3.183.427 EUR), Slovenská sporitel’ňa (3.197.912 EUR) in Všeobecná úverová banka a.s. (3.810.461 EUR).

Ena od bank, Slovenská sporiteľňa, je vložila tožbo zoper odločbo tega nacionalnega urada, s katero ji je bila naložena globa. Ta banka trdi, da ni kršila pravil o konkurenci, ker družbe Akcenta ni mogoče šteti za njeno konkurentko. Po mnenju te banke je namreč češko podjetje na slovaškem trgu poslovalo nezakonito, ker za opravljanje svoje dejavnosti ni imelo dovoljenja, ki se zahteva po slovaškem pravu.

Najvyšší súd Slovenskej republiky (vrhovno sodišče Slovaške republike), pred katerim poteka spor, Sodišče sprašuje, ali je za presojo omejevalnega sporazuma pravno pomembna okoliščina, da konkurent, ki ga prizadene omejevalni sporazum, na trgu posluje nezakonito.

Sodišče je v sodbi opozorilo, da kadar je cilj sporazuma omejiti, preprečiti ali izkriviti konkurenco, upoštevanje njegovih konkretnih učinkov na konkurenco za določitev njegove nezakonitosti ni več potrebno. Sodišče je tudi pojasnilo, da pravila Unije o konkurenci niso namenjena le varstvu interesov konkurentov ali potrošnikov, ampak tudi varstvu strukture trga in tako konkurence kot take.

Sodišče je v obravnavani zadevi ugotovilo, da je bil cilj zadevnega omejevalnega sporazuma zlasti omejiti konkurenco. Zato okoliščina, da je družba Akcenta na slovaškem trgu poslovala domnevno nezakonito, ne vpliva na ugotovitev, ali so pogoji kršitve pravil o konkurenci izpolnjeni. Sodišče je poleg tega poudarilo, da morajo spoštovanje pravil o konkurenci zagotoviti javni organi, ne pa podjetja ali zasebna združenja podjetij.

Sodišče je poleg tega navedlo, da se banka Slovenská sporitel’ňa ne more razbremeniti odgovornosti za omejevalni sporazum na podlagi tega, da njen uslužbenec, ki je sodeloval na sestanku, na katerem je bil sklenjen protikonkurenčni sporazum, za to ni imel mandata. V zvezi s tem je Sodišče namreč opozorilo, da gre pri sodelovanju pri nezakonitih omejevalnih sporazumih najpogosteje za prikrito dejavnost, za katero formalna pravila ne veljajo. Predstavnik podjetja na sestanku torej redko sodeluje s pooblastilom, naj stori kršitev.

OBVESTILO: S predlogom za sprejetje predhodne odločbe lahko sodišča držav članic v zvezi s sporom, o katerem odločajo, Sodišču predložijo vprašanja o razlagi prava Unije ali veljavnosti aktov Unije. Sodišče ne odloči o nacionalnem sporu. Zadevo reši nacionalno sodišče v skladu z odločbo Sodišča. Ta odločba je enako zavezujoča za druga nacionalna sodišča, ki obravnavajo podoben problem.

Neuradni dokument za medije, ki ne zavezuje Sodišča.

Celotno besedilo sodbe je objavljeno na spletni strani CURIA na dan razglasitve.

Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca (+352) 4303 2793

1 :

Menjalniške storitve prek odprtja deviznega računa.


Side Bar