Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT EL CS PL SK SL BG RO

Sajtó és Tájékoztatás

Az Európai Unió Bírósága

13/13. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Luxembourg, 2013. február 7.

A C-68/12. sz. ügyben hozott ítélet

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky kontra Slovenská sporiteľňa a.s.

Egy versenytárs kizárására irányuló kartell ellentétes a versenyszabályokkal még akkor is, ha e versenytárs jogellenesen működik a piacon

A versenyszabályok célja ugyanis nem csupán e versenytárs, hanem a piac szerkezetének, ezáltal pedig magának a versenynek a védelme is

2009-ben a Szlovák Köztársaság versenyhivatala megállapította, hogy három jelentős szlovák bank – vagyis a Slovenská sporiteľňa, a Československá obchodná banka a.s. és a Všeobecná úverová banka a.s. – megsértette az uniós versenyszabályokat. E bankok megállapodtak, hogy a cseh Akcenta CZ, a.s. társasággal fennálló folyószámla‑szerződéseiket összehangoltan megszüntetik, és nem kötnek vele új szerződést. Az Akcenta olyan hitelintézetnek nem minősülő szervezet, amelynek tevékenysége nem készpénzes váltási műveletek1 szolgáltatásából áll. E társaságnak tehát tevékenysége folytatásához folyószámlákat kell nyitnia, amely tevékenység a devizák külföldre és külföldről – többek között szlovákiai ügyfelek részére történő – átutalását foglalja magában. A versenyhivatal szerint a három bank – mivel úgy vélték, hogy az Akcenta olyan versenytársuk, amely saját ügyfeleik számára nyújt szolgáltatásokat és elégedetlenek voltak nyereségüknek a szóban forgó társaság tevékenységéből származó csökkenésével – összehangolta magatartását.

A szlovák versenyhivatal a Slovenská sporiteľňával szemben (3 197 912 euró összegű), a Československá obchodná banka, a.s.-szal szemben (3 183 427 euró összegű) és a Všeobecná úverová banka, a.s.-szal szemben (3 810 461 euró összegű) bírságot szabott ki.

Az egyik bank, a Slovenská sporitel’ňa keresetet nyújtott be a nemzeti versenyhatóság vele szemben bírságot kiszabó határozata ellen. A bank arra hivatkozik, hogy nem sértette meg a versenyszabályokat, mivel az Akcenta nem tekinthető a versenytársának. E bank szerint ugyanis mivel a cseh vállalkozás nem rendelkezik a szlovák jog által a tevékenysége folytatásához szükséges engedéllyel, jogellenesen működött a szlovák piacon.

A jogvitában eljáró Najvyšší súd Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság legfelső bírósága) arra vár választ a Bíróságtól, hogy a kartell értékelése szempontjából jogilag releváns-e az a körülmény, hogy a kartell által érintett versenytárs jogellenesen működik az érintett piacon.

Ítéletében a Bíróság emlékeztet arra, hogy valamely megállapodás jogellenes jellegének megállapításhoz nem kell figyelembe venni a versenyre gyakorolt konkrét hatásait, amennyiben annak célja a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása. A Bíróság továbbá kifejti, hogy az uniós versenyszabályok célja nem csupán a versenytársak vagy a fogyasztók érdekeinek, hanem a piac szerkezetének, ezáltal pedig magának a versenynek a védelme is.

A jelen ügyben a Bíróság megállapítja, hogy a szóban forgó kartell célja kifejezetten a verseny korlátozása volt. Következésképpen az a tény, hogy az Akcenta állítólagosan jogellenesen működött a szlovák piacon, irreleváns annak megállapítására nézve, hogy fennállnak-e a versenyszabályok megsértésének feltételei. Egyébiránt a Bíróság hangsúlyozza, hogy a hatóságok, és nem a vállalkozások vagy magánvállalkozások társulásainak feladata a versenyszabályok betartásának biztosítása.

Továbbá a Bíróság megjegyzi, hogy a Slovenská sporitel’ňa bank nem mentesülhet a kartellért fennálló felelőssége alól azon indokból, hogy azon a találkozón részt vevő alkalmazottja, amely során a versenyellenes megállapodást megkötötték, nem kapott erre irányuló meghatalmazást. Ezzel kapcsolatban ugyanis a Bíróság emlékeztet arra, hogy a tiltott kartellekben való részvétel legtöbbször olyan titkos tevékenység, amely nem felel meg a formai követelményeknek. Ritka eset, hogy valamely vállalkozás képviselője a jogsértés elkövetésére irányuló meghatalmazással vegyen részt egy ilyen találkozón.

EMLÉKEZTETŐ: Az előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi a tagállami bíróságok számára, hogy az előttük folyamatban lévő jogvita keretében az uniós jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek a Bíróság elé. A Bíróság nem dönti el a tagállami bíróság előtti jogvitát. A nemzeti bíróság feladata, hogy az ügyet a Bíróság határozata alapján elbírálja. E határozat a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más nemzeti bíróságokat is köti.

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Bíróságot.

A kihirdetés napján az ítélet teljes szövege megtalálható a CURIA honlapon

Sajtófelelős: Lehóczki Balázs (+352) 4303 5499

1 :

Devizaszámlára való jóváírás útján megvalósuló váltási műveletek.


Side Bar