Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Press och information

Europeiska unionens domstol

PRESSMEDDELANDE nr 10/13

Luxemburg den 5 februari 2013

Konferens vid EU-domstolen

EU-domstolen högtidlighåller femtioårsminnet av domen i målet Van Gend en Loos

Domstolen kommer den 13 maj 2013 att ordna en konferens för att högtidlighålla avkunnandet av den dom genom vilken principen om unionsrättens direkta effekt fastställdes

Den 5 februari 1963 avkunnade domstolen dom i målet Van Gend en Loos. Målet avsåg en begäran om förhandsavgörande från en nederländsk domstol (Tariefcommissie). Upprinnelsen till målet vid den nederländska domstolen var speditionsföretaget Van Gend & Loos import av ett varuparti från Tyskland till Nederländerna. Van Gend & Loos var i samband med importen tvungen att betala tull, vilket företaget ansåg strida mot EEG‑fördragets förbud för medlemsstaterna att höja importtullarna på handeln mellan dem.

Domstolen slog i domen fast en av de grundläggande principerna i unionsrätten: Principen om direkt effekt.

Domstolen ordnar den 13 maj 2013 i Luxemburg en endagskonferens om domen, dess innehåll, inverkan och betydelse inför framtiden. Konferensen äger rum på domstolen och kommer att ledas av en kommitté bestående av avdelningsordföranden Antonio Tizzano (kommitténs ordförande), generaladvokaten Juliane Kokott och domaren Sacha Prechal. Konferensens arbetsspråk kommer att vara franska och engelska. Konferensen är öppen för deltagare från samtliga juridiska yrkesområden och från universitetsvärlden.

De personer som önskar delta i konferensen kan anmäla sitt intresse genom att fylla i det formulär som finns tillgängligt på webbplatsen www.curia.europa.eu. På webbplatsen finns även ytterligare information om konferensen. Sista anmälningsdag är den 8 mars 2013.

Detta är en icke-officiell handling avsedd för massmedia och den är inte bindande för domstolen.

Kontaktperson för press: Gitte Stadler +352 4303 3127


Side Bar