Navigation path

Left navigation

Additional tools

Mediji in informacije

Sodišče Evropske unije

SPOROČILO ZA MEDIJE ŠT. 10/13

V Luxembourgu, 5. februarja 2013

Konferenca na Sodišču

Sodišče praznuje 50. obletnico sodbe Van Gend en Loos

Na Sodišču bo 13. maja 2013 potekala konferenca v počastitev izdaje sodbe, s katero je bilo postavljeno načelo neposrednega učinka prava Unije

Sodišče je 5. februarja 1963 v odgovor na vprašanje za predhodno odločanje, ki ga je postavilo nizozemsko sodišče (Tariefcommissie), izdalo sodbo Van Gend en Loos. Postopek v glavni stvari je sprožilo prevozniško podjetje Van Gend & Loos, ki je moralo pri uvozu blaga iz Nemčije na Nizozemsko plačati carine, glede katerih je menilo, da so v nasprotju s pravilom iz Pogodbe EGS, ki državam članicam prepoveduje povečanje carin v medsebojni trgovini.

Sodišče je s sodbo uveljavilo eno od temeljnih načel prava Evropske unije: neposredni učinek.

Na Sodišču bo 13. maja 2013 dan razmisleka o vsebini sodbe, njenih učinkih in perspektivah te sodne prakse. Organizira ga odbor, ki mu predseduje predsednik senata A. Tizzano, sestavljata pa ga še generalna pravobranilka J. Kokott in sodnica S. Prechal. Konferenca, katere delovna jezika bosta francoščina in angleščina, je namenjena predstavnikom vseh pravnih poklicev in akademskega sveta.

Kdor želi sodelovati pri tem dogodku, lahko to sporoči Sodišču do 8. marca 2013 z obrazcem na spletnem mestu www.curia.europa.eu, kjer so na voljo tudi podrobnejše informacije.

Neuradni dokument za medije, ki ne zavezuje Sodišča.

Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca (+352) 4303 2793


Side Bar