Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 10/13

v Luxemburgu 5. februára 2013

Konferencia Súdneho dvora

Súdny dvor oslavuje 50. výročie vyhlásenia rozsudku Van Gend en Loos

Pri tejto príležitosti sa 13. mája 2013 na Súdnom dvore uskutoční konferencia s cieľom pripomenúť si vyhlásenie tohto rozsudku, ktorý stanovuje zásadu priamej uplatniteľnosti práva Únie

Dňa 5. februára 1963 vyhlásil Súdny dvor rozsudok Van Gend en Loos, ktorý bol odpoveďou na prejudiciálnu otázku položenú holandským súdom (Tariefcommissie). Konanie vo veci samej bolo začaté podaním prepravnej spoločnosti Van Gend & Loos, ktorá bola pri dovoze tovaru z Nemecka do Holandska povinná uhradiť clo, čo bolo podľa jej názoru v rozpore s pravidlami zmluvy EHS, ktorá zakazovala členským štátom zvyšovať clo v ich vzájomných obchodných vzťahoch.

Svojím rozsudkom Súdny dvor stanovil jednu zo základných zásad práva Európskej únie: priamy účinok.

Dňa 13. mája 2013 sa na Súdnom dvore uskutoční konferencia pod vedením komisie na čele s predsedom komory A. Tizzanom, generálnou advokátkou J. Kokott a sudkyňou S. Prechal, ktorej predmetom bude obsah tohto rozsudku, jeho vplyv a perspektíva tejto judikatúry. Na konferencii, ktorej pracovnými jazykmi bude francúzština a angličtina, sa zúčastnia aj zástupcovia právnických profesií a akademickej obce.

Osoby, ktoré majú záujem zúčastniť sa na tejto konferencii, sa môžu prihlásiť do 8. marca 2013 prostredníctvom formulára nachádzajúceho sa na stránke Súdneho dvora www.curia.europa.eu, kde sú im k dispozícii aj podrobnejšie informácie.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499


Side Bar