Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Presă și informare

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 10/13

Luxemburg, 5 februarie 2013

Conferință la Curtea de Justiție

Curtea celebrează cea de a 50-a aniversare a Hotărârii Van Gend en Loos

La 13 mai 2013, la Curtea de Justiție va fi organizată o conferință pentru comemorarea pronunțării hotărârii prin care s-a stabilit principiul efectului direct al dreptului Uniunii

La 5 februarie 1963, Curtea pronunța Hotărârea Van Gend en Loos, ca răspuns la o întrebare preliminară adresată de o instanță olandeză (Tariefcommissie). Cauza principală fusese introdusă de întreprinderea de transport Van Gend & Loos care, după ce importase mărfuri din Germania în Țările de Jos, fusese obligată la plata unor taxe vamale pe care le considera contrare normei din Tratatul CEE prin care se interzicea statelor membre să majoreze taxele vamale în cadrul relațiilor comerciale reciproce.

Prin hotărârea sa, Curtea a stabilit unul dintre principiile fondatoare ale dreptului Uniunii Europene: efectul direct.

La 13 mai 2013, la Curtea de Justiție va fi organizată, de către un comitet prezidat de domnul președinte de cameră A. Tizzano și compus din doamna avocat general J. Kokott și din doamna judecător S. Prechal, o zi de reflecție asupra conținutului hotărârii, asupra consecințelor acesteia și asupra perspectivelor acestei jurisprudențe. Conferința, ale cărei limbi de lucru vor fi franceza și engleza, va reuni reprezentanți ai tuturor profesiilor juridice și ai mediului academic.

Persoanele care doresc să participe la acest eveniment pot să comunice Curții de Justiție interesul în acest sens până la 8 martie 2013 prin completarea formularului care este accesibil pe site-ul www.curia.europa.eu unde sunt de asemenea disponibile informații mai detaliate.

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curţii de Justiţie.

Persoana de contact pentru presă: Iliiana Paliova (+352) 4303 3708


Side Bar