Navigation path

Left navigation

Additional tools

Kontakty z Mediami i Informacja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

KOMUNIKAT PRASOWY nr 10/13

Luksemburg, 5 lutego 2013 r.

Konferencja w Trybunale Sprawiedliwości

Trybunał obchodzi 50. rocznicę wyroku w sprawie Van Gend en Loos

W dniu 13 maja 2013 r. w Trybunale Sprawiedliwości odbędzie się konferencja upamiętniająca wydanie wyroku, w którym ustanowiono zasadę bezpośredniej skuteczności prawa Unii Europejskiej

W dniu 5 lutego 1963 r. Trybunał wydał wyrok w sprawie Van Gend en Loos, zapoczątkowanej pytaniem prejudycjalnym sądu niderlandzkiego (Tariefcommissie). Sprawa główna została wszczęta przez przedsiębiorstwo transportowe Van Gend & Loos, zmuszone przy przywozie towarów z Niemiec do Niderlandów do zapłaty należności celnych, które uznawało ono za sprzeczne z zasadą traktatu EWG zakazującą państwom członkowskim podwyższania ceł we wzajemnych stosunkach handlowych.

Trybunał ustanowił w wyroku jedną z fundamentalnych zasad prawa Unii Europejskiej: zasadę skutku bezpośredniego.

W dniu 13 maja 2013 r. w Trybunale Sprawiedliwości będzie miał miejsce panel dyskusyjny zorganizowany przez komitet pod przewodnictwem pana A. Tizzano, prezesa izby, w skład którego wchodzą także pani rzecznik generalna J. Kokott oraz pani sędzia S. Prechal. Panel poświęcony będzie treści wyroku, jego skutkom oraz dalszym perspektywom tej linii orzecznictwa. W konferencji, której językami roboczymi będą francuski i angielski, udział wezmą przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych oraz świata akademickiego.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłoszenie Trybunałowi chęci uczestnictwa do dnia 8 marca 2013 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.curia.europa.eu, gdzie znajdują się również bardziej szczegółowe informacje.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości.

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca (+352) 4303 2793


Side Bar