Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pers en Voorlichting

Hof van Justitie van de Europese Unie

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 10/13

Luxemburg, 5 februari 2013

Colloquium van het Hof van Justitie

Het Hof viert de 50e verjaardag van het arrest Van Gend en Loos

Op 13 mei 2013 wordt bij het Hof van Justitie een colloquium gehouden ter herinnering aan de uitspraak van het arrest waarin het beginsel van de rechtstreekse werking van het Unierecht is geformuleerd

Op 5 februari 1963 sprak het Hof het arrest Van Gend en Loos uit, in antwoord op een prejudiciële vraag van een Nederlandse rechterlijke instantie (de Tariefcommissie). De hoofdzaak was aanhangig gemaakt door een Nederlands transportbedrijf dat bij de invoer van goederen uit Duitsland naar Nederland douanerechten had moeten betalen die het in strijd achtte met de regels van het EEG-Verdrag. Dit Verdrag verbood de lidstaten om de douanerechten in hun onderlinge handelsbetrekkingen te verhogen.

In zijn arrest heeft het Hof een van de grondbeginselen van het recht van de Europese Unie geformuleerd: de rechtstreekse werking.

Op 13 mei 2013 zal bij het Hof een studiedag onder leiding van een comité voorgezeten door kamerpresident A. Tizzano en samengesteld uit advocaat-generaal J. Kokott en rechter S. Prechal worden georganiseerd, die zal worden gewijd aan de inhoud van het arrest, de spillover-effecten ervan en de perspectieven die deze rechtspraak biedt. Op het colloquium, waarbij de werktalen het Frans en het Engels zullen zijn, zullen vertegenwoordigers van alle juridische beroepen en de academische wereld samenkomen.

Personen die willen deelnemen aan deze bijeenkomst kunnen tot en met 8 maart 2013 hun belangstelling bij het Hof laten blijken door het formulier in te vullen dat toegankelijk is via de website www.curia.europa.eu, waar ook nadere inlichtingen te vinden zijn.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught (+352) 4303 2170


Side Bar