Navigation path

Left navigation

Additional tools

Prese un informācija

Eiropas Savienības Tiesa

PAZIŅOJUMS PRESEI Nr. 10/13

Luksemburgā, 2013. gada 5. februārī

Konference Tiesā

Tiesa svin 50 gadu jubileju spriedumam lietā Van Gend en Loos

2013. gada 13. maijā Tiesā norisināsies konference, lai atcerētos sprieduma, ar kuru noteikts Savienības tiesību tiešās iedarbības princips, pasludināšanu

Tiesa, atbildot uz Nīderlandes tiesas (Tariefcommissie) uzdoto prejudiciālo jautājumu, 1963. gada 5. februārī pasludināja spriedumu lietā Van Gend en Loos. Pamatlietu bija uzsācis pārvadājumu uzņēmums Van Gend & Loos, kam, importējot preces no Vācijas uz Nīderlandi, bija jāmaksā muitas nodevas, kuras tas uzskatīja par pretrunā esošām EEK līgumam, ar kuru dalībvalstīm bija aizliegts palielināt muitas nodevas savstarpējās tirdzniecības attiecībās.

Ar savu spriedumu Tiesa noteica vienu no Eiropas Savienības tiesību pamatprincipiem: tiešo iedarbību.

2013. gada 13. maijā Tiesā būs diskusiju diena, kuru organizē komiteja, kuras priekšsēdētājs ir palātas priekšsēdētājs A. Ticano [A. Tizzano] un kuras sastāvā ir ģenerāladvokāte J. Kokote [J. Kokott] un tiesnese S. Prehala [S. Prechal], par sprieduma saturu, šīs judikatūras iedarbību un perspektīvām. Konference, kuras darba valodas būs franču un angļu, sapulcinās visu juridisko profesiju un akadēmisko aprindu pārstāvjus.

Personas, kuras vēlas piedalīties šajā pasākumā, var pieteikties Tiesā līdz 2013. gada 8. martam, aizpildot šo veidlapu, kura ir pieejama vietnē www.curia.europa.eu, kur ir atrodama arī sīkāka informācija.

Neoficiāls dokuments plašsaziņas līdzekļu vajadzībām, kas Tiesai nav saistošs.

Kontaktpersona presei: Gitte Stadler (+352) 4303 3127


Side Bar