Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sajtó és tájékoztatás

Az Európai Unió Bírósága

10/13. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Luxembourg, 2013. február 5.

Konferencia a Bíróságon

A Bíróság a Van Gend en Loos ügyben hozott ítélet 50. évfordulóját ünnepli

Az uniós jog közvetlen hatályának elvét megfogalmazó ítélet kihirdetésének emlékére 2013. május 13‑án konferenciára kerül sor a Bíróságon

1963. február 5‑én hozott ítéletet a Bíróság a Van Gend en Loos ügyben, választ adva a holland bíróság (Tariefcommissie) által előzetes döntéshozatal céljából előterjesztett kérdésre. Az alapeljárást a Van Gend & Loos fuvarozó vállalkozás indította, amelynek a Németországból Hollandiába irányuló áruimportja után vámot kellett fizetnie. E vám véleménye szerint ellentétes volt az EGK‑Szerződés azon szabályával, amely megtiltja a tagállamoknak, hogy az egymással folytatott kereskedelemben alkalmazott vámokat növeljék.

Ítéletében a Bíróság megfogalmazta az európai uniós jog egyik alapelvét: a közvetlen hatályt.

2013. május 13‑án a Bíróságon emléknapra kerül sor, amelyet az Antonio Tizzano tanácselnök által vezetett, valamint Juliane Kokott főtanácsnok és Alexandra Prechal bíró részvételével működő bizottság szervez az ítélet tartalmáról és hatásairól, továbbá ezen ítélkezési gyakorlat perspektíváiról. A francia és angol munkanyelven zajló konferencia valamennyi jogászi szakma és a tudományos világ képviselőinek szól.

Azok, akik részt kívánnak venni a rendezvényen, szándékukat a www.curia.europa.eu honlapon elérhető nyomtatvány kitöltésével 2013. március 8‑ig jelezhetik a Bíróságnál; a honlapon részletesebb tájékoztató is található.

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Bíróságot.

Sajtófelelős: Lehóczki Balázs (+352) 4303 5499


Side Bar