Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Viestintäyksikkö

Euroopan unionin tuomioistuin

LEHDISTÖTIEDOTE nro 10/13

Luxemburgissa 5.2.2013

Konferenssi unionin tuomioistuimessa

Van Gend en Loos -tapauksen 50. juhlavuosi unionin tuomioistuimessa

Unionin tuomioistuimessa järjestetään 13.5.2013 konferenssi unionin oikeuden välittömän oikeusvaikutuksen periaatteen vahvistaneen tuomion julistamisen juhlavuoden kunniaksi

Unionin tuomioistuin julisti 5.2.1963 tuomion asiassa Van Gend en Loos vastauksena hollantilaisen tuomioistuimen (Tariefcommissie) esittämään ennakkoratkaisukysymykseen. Pääasian oli pannut vireille Van Gend & Loos -niminen kuljetusyritys, joka joutui tavaroiden Saksasta Alankomaihin suuntautuvan maahantuonnin yhteydessä maksamaan tulleja, joiden se katsoi olevan ristiriidassa ETY:n perustamissopimuksen sen säännön kanssa, jossa asetetaan jäsenvaltioille kielto korottaa tulleja niiden keskinäisissä kaupallisissa suhteissa.

Unionin tuomioistuin vahvisti tuomiossaan yhden Euroopan unionin oikeuden perustavanlaatuisista periaatteista eli välittömän oikeusvaikutuksen periaatteen.

Unionin tuomioistuimessa pidetään 13.5.2013 seminaari, jonka järjestäjänä on komitea, jota johtaa ensimmäisen jaoston puheenjohtaja A. Tizzano ja jonka jäsenet ovat julkisasiamies J. Kokott ja tuomari S. Prechal. Seminaarissa käsitellään tuomion sisältöä, sen seurauksia ja tämän oikeuskäytännön eri näkökohtia. Konferenssin, jonka työkielet ovat ranska ja englanti, osallistujat edustavat kaikkia oikeudellisia aloja ja yliopistomaailmaa.

Tilaisuuteen osallistumisesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan unionin tuomioistuimelle viimeistään 8.3.2013 täyttämällä lomakkeen, joka on saatavilla www.curia.europa.eu internetsivulta, josta löytyy myös tarkempia tietoja.

Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido Euroopan unionin tuomioistuinta.

Lisätietoja: Gitte Stadler +352 4303 3127


Side Bar