Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Pressi- ja teabeosakond

Euroopa Liidu Kohus

PRESSITEADE nr 10/13

Luxembourg, 5. veebruar 2013

Euroopa Kohtu konverents

Euroopa Kohus tähistab kohtuotsuse Van Gend en Loos 50. aastapäeva

Euroopa Kohtus toimub 13. mail 2013 konverents, millega tähistatakse liidu õiguse vahetu õigusmõju põhimõtte sõnastanud kohtuotsuse kuulutamist

5. veebruaril 1963 kuulutas Euroopa Kohus kohtuotsuse Van Gend en Loos, millega ta vastas Madalmaade kohtu (Tariefcommissie) eelotsuse küsimusele. Põhikohtuasi oli algatatud veoettevõtja Van Gend & Loos taotlusel, kes pidi kauba impordilt Saksamaalt Madalmaadesse tasuma tollimaksu, mis tema arvates oli vastuolus EMÜ asutamislepingu sättega, mis keelas liikmesriikidel suurendada tollimaksu vastastikustes kaubandussuhetes.

Euroopa Kohus sõnastas oma otsuses ühe Euroopa Liidu õiguse aluspõhimõtte – vahetu õigusmõju.

13. mail 2013 toimub Euroopa Kohtus arutelupäev, mille korraldamisega tegeleb koja presidendi A. Tizzano juhtimisel komitee, kuhu kuuluvad kohtujurist J. Kokott ja kohtunik S. Prechal, ning arutelu keskmes on selle kohtuotsuse sisu ja toime ning kohtupraktika perspektiivid. Konverentsile, mille töökeeled on prantsuse ja inglise keel, tulevad kokku kõigi õiguselukutsete ja akadeemiliste ringkondade esindajad.

Üritusest huvitatud isikud võivad oma osavõtusoovist Euroopa Kohtule teatada kuni 8. märtsini 2013, täites avalduse vormi, mis on kättesaadav veebilehel www.curia.europa.eu, kust saab ühtlasi ürituse kohta täpsemat teavet.

Ajakirjandusele mõeldud mitteametlik dokument, mis ei ole Euroopa Kohtule siduv.

Täiendavat teavet annab Gitte Stadler, (+352) 4303 3127


Side Bar