Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Presse og Information

Den Europæiske Unions Domstol

PRESSEMEDDELELSE NR. 10/13

Luxembourg, den 5. februar 2013

Konference ved Domstolen

Domstolen fejrer 50-årsdagen for dommen i sagen Van Gend en Loos

Domstolen afholder en konference den 13. maj 2013 for at fejre afsigelsen af den dom, der fastslår princippet om EU-rettens umiddelbare virkning

Den 5. februar 1963 afsagde Domstolen dom i sagen Van Gend en Loos med henblik på at besvare et præjudicielt spørgsmål, der var forelagt af en nederlandsk ret (Tariefcommissie). Hovedsagen var blevet anlagt af transportvirksomheden Van Gend & Loos, der skulle betale told, når den importerede varer fra Tyskland til Nederlandene, hvilket virksomheden fandt at være i strid med de bestemmelser i EØF-traktaten, der forbyder medlemsstaterne at forhøje toldsatserne i deres indbyrdes samhandel.

Med dommen fastslog Domstolen et af de grundlæggende principper i EU-retten: den umiddelbare virkning.

Den 13. maj 2013 afholder Domstolen en temadag, der er organiseret af et udvalg under ledelse af afdelingsformand A. Tizzano med deltagelse af generaladvokat J. Kokott og dommer S. Prechal, om dommens indhold, dens virkninger og perspektiverne for denne retspraksis. Konferencen, der vil foregå på fransk og engelsk, samler repræsentanter fra hele juriststanden og den akademiske verden.

Personer, der ønsker at deltage i temadagen, kan over for Domstolen indtil den 8. marts 2013 give udtryk for deres interesse ved at udfylde formularen på hjemmesiden www.curia.europa.eu hvor man også kan finde mere detaljerede oplysninger.

Dette er et ikke-officielt dokument til mediernes brug og forpligter ikke Domstolen.

Kontakt i Presse- og Informationsafdelingen: Gitte Stadler (+352) 4303 3127


Side Bar